Konflikten på den koreanska halvön

26 röster
41508 visningar
uppladdat: 2003-09-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Nordöstra stilla havs Asien har alltid varit ett politiskt intressant område.
Fyra länders intressen, Kina, Japan, Ryssland och USA; s, bryts här mot varandra.
Dessa fyra är antingen militära eller ekonomiska stormakter. Av dessa är en enda en supermakt, USA. Området är strategiskt viktigt och näst efter Europa den delen av världen där supermakternas militära konfrontation varit mest laddad under efterkrigstiden. Här blev det kalla kriget hett 1950. I området finns en stor del av världens energi reserver, främst kol och gas men också olja. Området är som bäddat för en konflikt, då två av världens mest framstående kapitalistiska länder Japan och Sydkorea ligger sida vid sida med de två största kommunistiska diktaturerna, Kina och Nordkorea.

Aktörer
För att det ska uppstå och fortsätta vara en konflikt så måste det finnas parter som är involverade i konflikten och har ett intresse i den. Dessa kallar man för aktörer. Här brukar man skilja mellan huvudaktörer och sekundära aktörer. Skillnaden mellan dessa två är att huvudaktörerna är de som är direkt involverade, medan sekundära aktörer är de som har ett intresse i konflikten, men som inte styr den på samma sätt såsom huvudaktörerna.

Huvudaktörer
Som huvudaktör har man ett direkt intresse i konflikten, samt en övergripande central roll i konflikten. Dessa parter i just denna konflikt är självklart framför allt Nordkorea och Sydkorea.
Men också USA, Nato och Japan har stora viktiga roller i denna konflikt.
Vi ska nu redogöra varför just dessa länder är inblandade, vad de vill och vilka intressen de har i konflikten.

Nordkorea
Nordkorea vill försvara sin ideologi emot kapitalismen, regimen i Nordkorea vill till varje pris behålla sin makt i landet, även om det leder till humanitära katastrofer. En gammal dröm för Nordkorea är att återförena sitt land med Sydkorea och slå ihop de bägge länderna till ett enda rike.
Nordkorea vill att detta rike ska vara strikt kommunistiskt och lyda direkt under deras kommunistiska ledare. I och med att Nordkorea avbröt ickeupprustnings avtalet har man visat att man vill vara en stormakt genom att hota en av världens starkaste marknadsekonomier, Japan.
Nordkorea vill sprida den kommunistiska revolutionen i resten utav omvärlden, därför är USA, vars tankar om den fria kapitalistiska världen, Nordkoreas största fiende.

Sydkorea
De flesta bedömare som diskuterade den sydkoreanska framtiden, 1953, såg endast att landet var på väg mot en djup misär. Landet var mycket fattigt. Delningen av den koreanska halvön hade lämnat den södra delen utan tung industri och inbördeskriget hade ödelagt en fjärdedel av tillgångarna och dödat en miljon människor. På toppen av allt detta rasade inflationen och befolkningen ökade snabbt i takt. Men idag så är landet ett utav Asiens rikaste länder och förra året så hade man hand om fotbolls-VM, vilket var en stor framgångsrik propaganda seger för landet.
De är stödda utav USA som har hjälpt till enormt mycket ekonomiskt och Sydkorea är av yttersta vikt för USA. Nu på senare tid har Sydkorea försökt att närma sig sin granne i norr, man har bl. a skänkt bort stora mängder ris till Nordkorea och försökt att få landet att öppna sig mera för handel.
När det kom fram nyligen att Nordkorea hade kärnvapen så har emellertid Sydkorea beslutat att stoppa matransonerna.

USA
Amerika vill få bort kommunismen och terrorismen i världen. Efter 11 september bestämde sig USA för att motarbeta de stater som stödde terrorister och som hade ett allmänt hat emot landet. Några månader senare höll George Bush ett tal, som blev berömt, där han utpekade Irak, Iran och Nordkorea som ondskans axelmakter. I det talet kan man dra paralleller med andra världskrigets axelmakter, Tyskland, Italien och Japan.
USA stödjer Sydkorea och har flera militärbaser på halvön. Landet vill stödja den starka asiatiska marknaden, som har stor betydelse för USA; s ekonomi och Nordkorea är ett irriterande moment i den asiatiska världsordningen. USA har sedan andra världskrigets slut konstruerat Hong Kong, Japan och Sydkoreas ekonomier.

Sekundära aktörer
Sekundära aktörer är parter som har ett indirekt intresse i konflikten. Dessa länder är inte direkt inblandade såsom huvudaktörerna, men är ändå engagerade i konflikten. Ryssland (f.d. Sovjet), Kina, Frankrike, vänstergrupper i väst som stödjer kommunismen, samt Amnesty och andra humanitära hjälporganisationer är de sekundära aktörerna.

Ryssland (f.d. Sovjetunionen)
När andra världskriget slutade så började det kalla kriget. Det var en kraftmätning mellan två konkurrerande supermaktsideologier där små stater som Korea fick finna sig i att bli brickor i spelet. När Sovjet fanns så stödde jättenationen Nordkorea och det var även Sovjet som skapade Nordkorea en gång i tiden. I och med reformeringen utav kommunismen och slutligen kommunismens fall, 1990, så har landets intresse för regionen svalnat och nu står president Putin på USA; s sida på papperet. Självklart vet ingen hur Ryssland skulle reagera om det skulle bli ett anfall på Nordkorea, som faktiskt ligger väldigt nära Ryssland.

Kina
Den kommunistiska regimen i Kina sitter kvar än, men börjar allt mer likna USA och har gått igenom en stor reformering av sitt styre. Under Koreakriget på 50-talet så skickade Mao Tse Tung iväg ”frivilliga” för att kämpa på Nordkoreas sida i kriget och man har även efter kriget stött landet sporadiskt. Även idag så stödjer man landet på papperet men ingen vet hur Kina skulle reagera om det återigen blev en väpnad konflikt.

Frankrike
Frankrike stödjer USA eftersom att landet är ett västerländskt kapitalistiskt land, men landet har även egna intressen, vilket kom upp i dager under Irak kriget. Man vill visa att man själv är en stormakt och kärnvapenmakt att räkna med och kanske kommer president Chirac återigen sätta käppar i hjulet för USA; s eventuella krigsplaner mot Nordkorea.

Historia samt en förklaring av konflikten
Den moderna koreanska historien påbörjas år 1866 då ett amerikanskt handelsskepp försöker ta sig upp för Daidong floden till Pyongyang. Händelsen slutar med att koreanerna sänker det skeppet. Idag kan man se många historiska målningar i Nordkorea som visar sänkningen av fartyget.
Det betraktas som en viktig seger i landets historia.
Vid mitten av 1800 talet pressade amerikaner, japaner, fransmän, engelsmän och preussare för att öppna landets hamnar för utländska varor, alla avvisades, men mot slutet av århundradet försvagades statsledningen och främst japanska och amerikanska inbrytningar blev framgångsrika.
År 1876 inleder Japan sin erövring av Korea. Sex år senare år 1882 bryter ett uppror ut i Korea. Upproret grundas på hatet mot det ökade utländska inflytandet och den inhemska feodalismen. Det är den koreanska militären som går i spetsen för upproret.
1894 utbryter Tonghak upproret. Upproret börjar med en bonderevolt i Kobu i januari 1894 men sprider sig sedan över hela landet.
Tillsammans med upproret så ser Kina sin chans att öka sitt inflytande i Korea. Man anfaller Japan, men kriget slutar emellertid med japansk seger år 1895. De andra stormakterna motsätter sig den japanska dominansen, inte minst Ryssland.
På grund av det så kommer de närmaste åren för Koreas del att bli en maktkamp mellan Japan och Ryssland om vem som ska styra i Korea.
Nio år senare 1904 utbryter det rysk – japanska kriget om herraväldet över Manchuriet och Korea.

Den japanska kolonisationen
Japan vinner det kriget och dess makt och dominans över Korea blir nu erkänt internationellt. Korea blir nu en del av det japanska riket och den koreanska kejsaren tvingas avgå. 1919 utbryter det så kallade mars upproret, där borgerliga nationalister reagerar mot japanernas kolonialvälde.
Trots att upproret grundades på passivt motstånd så slogs det brutalt ner av den japanska polisen och militären. Ungefär 8000 människor dödas och tiotusentals arresteras. 1925 bildades det Koreanska kommunistpartiet,
japanerna svarade genom att förfölja och arrestera medlemmar av partiet. Förbundet för fäderneslandets återupprättande bildas 1936, som en landsomfattande koreansk, anti- japansk enhetsfront under ledning av Kim Il Sung.

Andra världskriget
Under andra världskriget övergår den anti- japanska kampen alltmer i en väpnad kamp. Flera slag utkämpas mellan gerillan och den japanska militären under slutet av 30 talet. Japanerna lyckas slå sönder en del av gerilla organisationen som tvingas dela upp sig i mindre enheter med bergen som bas.
När andra världskriget var slut blev Korea visserligen befriat från det japanska väldet, men bestyckat efter segermakternas tycke. Det är i mitten av augusti 1945 som de sovjetiska styrkorna tillsammans med koreanska partisaner rycker in i Korea och driver ut japanerna.

Efterkrigsåren och Kalla kriget
Vid freden drogs gränsen mellan nord och syd vid den 38:e breddgraden och den fungerade i början som en markering mellan två ockupationszoner. Lösningen är sagd att vara tillfällig och att trupper från vardera ockupationsmakt ska dra sig tillbaka när läget stabiliserats.
Vackra ord avläggs och en rysk-amerikansk kommission tillsätts för att upprätta en demokratisk regering för hela Korea.
Men allting förstörs då de båda supermakterna börjar bråka om ideologiska skillnader, och istället för ett demokratiskt resultat inleds det ”Kalla kriget”. På Koreahalvön var kriget knappast kallt, snarare stekhett, och halvön användes, precis som många andra mindre länder under ”Kalla kriget”, som spelpjäser som slåss emot varandra i de storas ställe. Sydkorea blev (och är) ett av kapitalismens starkaste fästningar i Asien, precis som Nordkorea blev en strikt kommuniststat alá Stalin.
1950 utbryter Koreakriget. Det finns ett tiotal olika varianter hur kriget egentligen startade och vem som anfall först. Västvärldens version är som allmänt känt att Nordkoreanska folkarmén korsar 38: e breddgraden och marscherar in i Sydkorea den 25 Juni.
Nordkoreanerna har sin version.
På den pro-kommunistiska och antiamerikanska föreningen ”Svensk-koreanska föreningen” så står det följande;
” 1950 gjorde USA-imperialisterna ett desperat försök att lägga under sig hela Koreahalvön. Den sydkoreanska militärmakten attackerade nordsidan. De hade dock gjort en total felbedömning av nordsidans militära styrkor och sydsidans armé drevs snabbt tillbaka… västvärldens tongivande media är en propagandaindustri som systematiskt förtalar DFR Korea och sprider USA: s krigspropaganda.”.
För att göra en lång historia kort så kan vi påstå att båda sidor har rätt. Man underskattade faktiskt Nordkoreas styrka och den 28 juni erövras Söul av Nordkoreanerna. FN (som bojkottades av Sovjet under den här tiden) skickar trupper till halvön och Mao Tse Tung, diktator i Kina, skickar i hemlighet trupper till Korea.
Man strider i 3 år fram och tillbaka.
Den 27 juli år 1953 så undertecknas avtalet om eldupphör och Koreakriget är slut (vapenvila råder, men ett fredsavtal har aldrig skrivits under så länderna befinner sig fortfarande i krig i princip). Gränsen dras på precis samma sträcka som den gjorde innan bara det att nära på 1 miljon kineser, runt 500 000 nordkoreaner, 400 000 sydkoreaner och 30 000 amerikaner (samt en massa människor till som slogs för FN, eller frivilliga på kommunisternas sida) förlorade sina liv under dessa 3 år.
Sammanlagt så var hela 18 länder på något sätt inblandade i konflikten på koreanska halvön.
Under 1970-talet så närmade sig USA och Kina varandra och det påverkade också Nord och Sydkorea. Då man inte längre kunde hitta allierade för sina respektive invasionsplaner så var man piskad att gå till förhandlingsbordet. Det förstördes tyvärr på grund utav att den dåvarande sydkoreanske ledaren Park Chung-hee kände sig hotad till makten i Sydkorea och utlyste undantagstillstånd och satte landet i diktaturliknande former fram tills hans död 79.
Under 1980-talet så var det förhållandevis ganska lugnt på halvön, sånär som på ett bombdåd som var riktat mot den sydkoreanska regeringen.

90-tal och nutid
Under början av 90-talet och den allmänna internationella avspänningen ökade det diplomatiska samarbetet mellan Sydkorea och de tre stora kommunistiska länderna, Kina, Sovjet och Nordkorea. Premiärministrarna från de båda halvorna av Korea möttes i september 1990. Ett år senare 1991 blev båda länderna medlemmar i FN, detta på grund utav ett historiskt avtal mellan länderna om försoning, ett kärnvapenfritt Korea, utbyte och samarbete. Tyvärr avbröt Nordkorea samtalen 1993.
I och med Kim Il Sungs död inleddes en ny era i landets historia. Kim Yong Il fortsatte i sin fars diktatoriska fotspår. Under 90-talets senare hälft försämrades det humanitära läget i Nordkorea, jordbruket gick tillbaka till medeltiden, stora svältkatastrofer uppstod och landet slöt sig ytterligare inom sig självt.


Den nya konflikten
Efter 11 september så förändrades USA:s utrikespolitik i och med talet av den amerikanske presidenten, George W Bush, om ”ondskans axelmakter”. Därtill ökade trycket på Nordkorea och en ny kris har uppstått.
Nordkorea förbereder landet för krig och man har många krigsövningar. Rädslan för ett kärnvapenanfall av USA har ökat.
Amerikanerna vägrar att förhandla med nordkoreanerna pga. av att de har startat en kärnreaktor, och förbereder sig för krig.
På den senaste tiden har de muntliga angreppen ökat och konflikten har blivit hetare. USA och Nordkorea skulle i början av året träffats för att samtala i Peking, men pga. att Nordkorea uppgivit att man har börjat upparbeta tusentals bränslestavar från sitt kärnkraftverk så sköts det samtalet upp. Sedan så uppgav Nordkorea att man drar sig ur de regelbundna militära samtalen vid den demilitariserade zonen pga. amerikanska militärövningar i Sydkorea.
Konflikten trappades ytterligare upp när Nordkorea vägrade att arrangera ett möte med grannen i syd.
Nordkorea känner sig allt mer hotat sedan Irakkriget och man säger att man inte tänker upprepa Iraks misstag att släppa in vapeninspektörer i landet.
Nordkorea kände sig ytterligare hotad då Japan skickade upp sina två spionsatelliter och såg det som en ”fientlig handling”.
Framtidsutsikterna är väldigt osäkra.

Primära respektive Sekundära förklaringar
Koreanerna har, oavsett om man är ifrån nord eller syd, vuxit upp med lärdom om grannens ondska. Även en ekonomisk faktor spelar stor roll då USA har pumpat in massvis med pengar i den sydkoreanska statskassan.
Men framförallt är detta en politisk konflikt. Koreakonflikten är en gammal övergiven konflikt från en annan tid, kalla krigets tid då världen såg annorlunda ut än vad den gör idag.
Detta skulle man kunna påstå är den sista kampen mellan kapitalism och kommunism, vid sidan av Kuba. Det kommer kanske utkämpas fler strider, ideologerna emellan, men denna är idag väldigt påtaglig.
Detta är alltså en rent ideologisk konflikt.

Den nya konflikten har uppstått på grund utav konsekvenserna av 11 September och att läget i Nordkorea har förvärrats på grund utav hungersnöd och usel ekonomi, vilket har drivit den kommunistiska regeringen till desperata handlingar för att få behålla makten.

Konsekvenser
Det som berör mest är de enskilda fallen, där de familjer som bodde i mitten utav Korea nu får finna sig i att splittras om någon bodde på ”fel” sida. Många familjer har splittrats på detta sätt och aldrig mera träffat varandra efter Koreas delning.
De skräckscenarier som läcker ut ifrån den Nordkoreanska statsapparaten är självklart skrämmande. Det mesta har vi tolkat som trovärdigt och sant, men mycket är naturligtvis propaganda. Känt är det däremot att invånarna i arbetarnas paradis lider. Svält, dåligt utvecklad jordbruksteknik, brist på el och ständig kyla är något av en vardagsmat för de flesta nordkoreaner. Utåt sett så är Nordkorea ett underbart land som bara har valt ett annat system än det kapitalistiska, men vad som egentligen händer i Nordkorea och hur många människor som har gått under i svälten eller blivit avrättade av regimen får vi kanske aldrig reda på.
Tidigare i Sydkorea så berördes landet hårdare av konflikten, t.ex. så har landet utsatts för både polisvälde och militärt övervåld stött av USA, men efter det kalla krigets slut så har landet fått det mycket bättre.
Den nya konflikten har inneburit att USA; s utrikespolitik mot Nordkorea har blivit hårdare.
Konflikten har tidigare medfört att Nordkorea har sålt stora mängder vapen till t.ex. arabiska terroriststater som annars kanske inte fått tag i några vapen.


Framtida Scenarier
a. Det som är mest realistiskt, men samtidigt ett av de mest deprimerande scenarierna, är att läget antagligen inte kommer att förändras. Nordkorea kommer att fortsätta att munhuggas med världen och hota med eventuella kärnvapen som man alltid har gjort för att få bistånd och ekonomiskt stöd. Det kommer väl då en dag då den käre ledaren Kim Jong Il blir gammal och överlämnar tronen och man kan hoppas på att Nordkorea går igenom en reformering på det sättet. Scenario A är alltså att ingen lösning finns just för tillfället utan problemet kommer att ”gro bort” med tiden.
b. Det krigiska scenariet är givet. USA med eller utan stöd av FN, angriper Nordkorea som ett steg i kriget mot terrorismen, med motivationen att Nordkorea säljer vapen till terroriststater och att landet har massförstörelsevapen. Om detta kommer att stödjas av omvärlden är i dagsläget oklart, ett krig emot Nordkorea skulle antagligen vara lättare att motivera än ett krig mot Irak. Utgången av ett sådant krig skulle dock kunna bli förödande för regionen och hela världen om det utlöste ett kärnvapenkrig.
c. Den fredliga lösningen är mycket mer komplicerad än de andra två lösningarna. Det är den som är den bästa för alla parter, men även den som i dags läget ses som mest omöjlig. Steg ett skulle självklart vara att Nordkorea, Sydkorea och USA träffas och pratar och kommer fram till en färdplan för freden. Steg två skulle vara att Nordkorea öppnar dörrarna för vapeninspektörer och för humanitära hjälporganisationer, vilket i praktiken skulle betyda att det kommunistiska systemet skulle reformeras och landet skulle sträva efter att självmant bli en demokrati. En sådan utveckling skulle kunna gå att nå, det är bara att titta idag på Kina, som har gått igenom en stor förändring. Om väst börjar hjälpa människorna i Nordkorea och frihandeln ökar mellan länderna så skulle alla ha någonting att vinna på en fred. Det som talar emot detta är den kommunistiska regimens maniska vilja att behålla makten, samt president Bushs åsikt om att han för ett icke-kompromissbart krig mot terrorismen.

Källkritisk värdering
Att detta är ett propagandakrig i stor utsträckning går inte att mista sig på. USA har sin version av Nordkorea och Nordkorea självt har självklart sin egen syn på landet.
Bara det att uppgifterna kring hur Koreakriget startade går så brett isär bevisar så väl propagandans utsträckning. Vårat kapitalistiska system försätter självklart inga chanser att bevisa hur dåligt folk har det i en kommunistisk stat och hur ondsint regeringen är, och nordkoreanerna själva spelar ett stort spel för de utländska turisterna och journalisterna som får bara se människor som arbetar och är lyckliga.
Vi som har utarbetat denna konfliktanalys är invånare i det kapitalistiska väst, så självklart finns det en stor risk att åsikterna i arbetet blir vinklade. Det var därför vi även har tagit kontakt med Svensk-koreanska föreningen. Tyvärr så visade den sig vara pro-kommunistisk och hade länkar både till kommunistiska grupperingar i Tyskland och var sammanlänkade med RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom). Det är således väldigt svårt att finna fakta om Nordkorea som är neutral.
Eftersom att material ifrån Internet brukar vara mest oseriöst så har vi koncentrerat oss mestadels på böcker och tidningsutklipp. Dessutom så har Agenda 21 haft två väldigt intressanta program angående Nordkorea och konflikten.
Det som överraskade var att desto äldre böckerna var, desto vänligare inställd emot Nordkorea verkade författaren bli. Det kan inte vara en tillfällighet, utan vi drog den slutsatsen att eftersom att de var skrivna runt 70 och 80- talet så hade folk en annan syn på kommunismen än vi har idag, vi som idag med facit i hand kan se vad den har åstadkommit.

Sammanfattning och sammanfattande diskussion
Vi som arbetat med denna konflikt har lärt oss mycket nytt och det har varit ett intressant arbetsområde, eftersom att det blir mer och mer dagsaktuellt för var dag och ingen riktigt vet vad som kommer att hända.
Någon direkt diskussion har väl inte uppstått då vi tycker att det egentligen inte går att tycka så mycket mer annorlunda än att Nordkorea är ett fruktansvärt land. Det som går att diskutera är att om det är rätt av USA att med vapen bekämpa Nordkorea eller om man ska gå fredligt tillväga.
Något som vi har kommit till insikt till är att USA, precis som i Irak, har grävt sin egen grav även här. I Irak så stödde man en diktator med vapen då det passade landets syfte, och i Korea så styckade man upp landet mellan segermakterna helt utan respekt för lokalbefolkningen. Efter andra världskrigets slut så borde man ha kämpat mer för ett enat Korea, inte för att använda området till en kraftmätning mellan supermakternas bägge ideologier.
Vi tror inte att Nordkorea skulle ha befunnit sig i den situation man gör i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konflikten på den koreanska halvön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-09-18]   Konflikten på den koreanska halvön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2278 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×