Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb?: en fallstudie av Manchester United

1145 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En börsnoterad elitidrottsklubb utför både sportsliga och finansiella prestationer. Men vad är det egentligen som påverkar marknadsvärdet för den börsnoterade elitidrottsklubben? Har de enskilda sportsliga prestationerna någon betydelse för klubbens marknadsvärde eller är det andra faktorer som styr, som till exempel informationsflödet av större viktiga händelser, eller är marknadsvärdet helt baserat på de finansiella prestationerna? Denna studie syftar till att bringa klarhet i dessa frågeställningar och analysera sambandet mellan:
  • De finansiella prestationerna och marknadsvärdet på klubben.
  • De sportsliga resultaten och marknadsvärdet på klubben.
  • Större informationshändelser (både sportsliga och finansiella) och marknadsvärdet på klubben.
  • Förväntade sportsliga resultat och marknadsvärdet på klubben.
Kortfattat bygger analysen av sambandet mellan de sportsliga prestationerna och marknadsvärdet på att bedöma de sportsliga prestationerna och korrelera dessa mot klubbens marknadsvärde. På liknande sätt analyseras de finansiella prestationerna i förhållande till marknadsvärdet. Analysen av de större informationshändelsernas påverkan på marknadsvärdet bygger mer på en analys av specifika händelsers påverkan på marknadsvärdet. Studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan de sportsliga resultaten och marknadsvärdet. Det framkom även att det verkar som om förväntade sportsliga resultat redan är inräknade i marknadsvärdet, dock endast under den tidiga delen av säsongen. Att förväntade resultat avspeglas i marknadsvärdet stämmer väl överens med teorier om att marknaden är effektiv på halvstark form, det vill säga marknadsvärdet speglar all publikt tillgänglig information. Studien hittade endast relativt osäkra samband mellan de finansiella prestationerna och marknadsvärdet. Vidare antyder studien att kopplingen mellan de sportsliga resultaten och marknadsvärdet är både säkrare och starkare än kopplingen mellan finansiella prestationerna och marknadsvärdet. När det gäller de större informationshänd...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb?: en fallstudie av Manchester United

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb?: en fallstudie av Manchester United
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22694 [2020-07-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×