Befolkningstillväxten

43 röster
47168 visningar
uppladdat: 2003-09-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.01 Inledning

Jordens befolkning ökar drastiskt varje dag. Vi blir allt fler och fler. Det ett ständigt ökande problem som till slut kommer drabba alla människor. Medans vi blir fler så uttöms vår världs resurser allt mer. Vatten och bördig mark blir bristvaror på många ställen på jorden och svält breder ut sig.
Miljöproblemen ökar också självklart då människorna blir fler. Är det inte fel att neka 800 miljoner kineser och 900 miljoner indier att ha samma levnadsstandard som oss i västvärlden?
Har inte de rätt att få ha kylskåp, micro, 2 bilar m,m som är väldigt vanligt hos oss här i väst?
Faktum kvarstår; medans en majoritet utav världens befolkning svälter så lever en minoritet, en bortskämd grädda utav världens befolkning, i överdrivet överflöd. Hur ska världen kunna klara av problem med den ökade överkonsumeringen i vår del utav världen?
Men inte minst hur ska världen kunna försörja alla människor om överbefolkningen fortsätter? Befolkningsproblemet är en tickande bomb som snart kommer att explodera.
1.02 Metod

För att få fram fakta angående detta arbete så har jag sökt i böcker som jag har hemma, samt ute på internet. Jag har även suttit i skolans bibliotek för att få fram fakta. Jag har tagit med mycket egna åsikter och tankar angående problem som jag tycker är aktuella inom ämnet befolkningen i vår värld.
1.03 Syfte

Syftet med denna rapport är att få fram ett fullt fungerande PM och föra en kortfattad beskrivning av hur läget ser ut i världen idag. Samt få svar på frågorna;

• Skulle jorden klara av att försörja en växande befolkning?
• Vilka är problemen?
• Var är problemen värst någonstan? Är det ett regionalt eller ett globalt problem?
• Hur ser det ut i vårt eget land? Vilka slags problem har vi?
• Analysera både Leon Tabahs prognos och diskutera om Malthus hypotes!
• Vad innebär den gröna revolutionen och vad har den haft för betydelse för befolkningsutvecklingen?
• Vilka lösningar finns till hands och hur kan vi lösa det här?

2 Den demografiska transitionsmodellen

För att kontrollera och hålla koll på folkökningen i landet så måste man ha någon slags uppbyggnad i arbetet. Demografi står för befolkningsbeskrivning, och den demografiska transitionsmodellen beskriver befolkningsutvecklingen i länderna. Transition står då för att något går över till ett stadium till ett annat.
I den demografiska transitionsmodellen så ingår 4 stadier. Man vill med dessa visa hur långt i utvecklingen landet har gått och hur långt landet har kommit ekonomiskt och socialt sett.
Första stadiet är det då samhället är ett jordbruks baserat samhälle. Då är både födelsetalet samt dödsantalet högt. Det sistnämnda varierar stark mellan olika år. I både det andra och det tredje stadiet förbättras levnadsvillkoren för människorna. Mortaliteten minskar och folkökningen fortsätter. Man börjar förbättra den allmänna utbildningen. Skydd mot sjukdomar, bättre hygien och mer mat eftersom att man kan skörda bättre nu för tiden.
I den tredje får också den industriella revolutionen plats och folk börjar flytta från landet in till de växande städerna. Folkökningen fortsätter, men i långsammare takt än under det andra stadiet, mycket pga familjeplanering m,m.
I den fjärde och det sista stadiet är både dödsantalet och födelsetalen låga, och skillnaden mellan dessa är liten.

Det stämmer väldigt bra denna modell och man kan se hur problemen ser ut idag. Vissa U-länder, som ligger på nivå två eller tre har stora problem att avancera uppåt i den demografiska transitionsmodellen. Om pengar saknas, så finns det inte tilräckligt med undervisning. Och det i sin tur leder till att t.ex kvinnor förblir ovetande om priventivmedel och familjeplanering t.ex. Och om det inte finns pengar så kan heller ingen nämnvärd äldreomsorg existera och då behövs barnen fortfarande i hemmet för att trygga föräldrarnas barndom. Det leder till att man skaffar extra mycket ungar och då blir överbefolkningen ännu värre.

3 Regionalt eller ett globalt problem

Problemet är både och skulle jag vilja säga. Det är självklart att det är ett stort världsproblem detta med överbefolkningen m,m, men det är också ett problem i liten skala också. Ett problem som angår oss här i väst, här i Sverige också. Medans de i U-länderna blir allt fler och fler, blir vi allt färre.
I Nigeria var den årliga folkökningen 3,3% ett år, och under samma period i Sverige var den 0,4%. Enligt den demografiska transitionsmodellen så beror våran minskning på att vi intresserar oss hellre för att göra karriär och tjäna pengar än att skaffa familj och barn.
Vi i I-länderna lever i ett karriär-styrt konsumtionssamhälle där vi överkonsumerar och det mesta av avfallet i världen står vi för.

Men vilka problem då en ökad befolkning? Ja det är mycket. Det kommer bli trångt att bo, brist vara på livsviktiga resurser såsom vatten, bröd och frukter. Då det blir det är det alltid folk som vill ha kontrollen över det. Krig om bördig mark är vanligt idag. Miljön kommer ta skada om inte annat. Flera människor, flera som konsumerar. Flera som måste dela på världens, snart urvattnade resurser. Är det rätt att neka alla världens kineser och indier att ha rätten att leva precis i den höga standard som vi lever i idag? Har inte 800 miljoner kineser också rätten till kylskåp, micro m,m? Om de skulle skaffa det så skulle det vara hej då med vårat ozonskikt m,m.
Borde inte vi här i våra länder föregå med gott exempel då och sluta åka så mycket bil, köpa mindre saker och tänka mera ekologiskt så kanske det är en bra bit på vägen.
Miljöförstöring och överbefolkning går hand i hand.

4 Har Sverige befolkningsproblem

Vårat lands problem är att vi föder för få barn. Det dör fler än vad det föds med andra ord.
Därför kommer vi behöva invandringen så mycket som vi idag gör, mest av så kallad arbetsinvandring. När ett land gått in i den fjärde fasen utav den demografiska transitionsmodellen så ligger både naitiviteten och mortaliteten lågt. När man gått in i ett så kallat ”tjänste-samhälle” så tänker folk hellre på att skapa sig en karriär än att fixa familj och skaffa barn.
Samtidigt när man har ett fullt fungerande välfärds-samhälle med äldrevård och pension så behöver man inte ha barn för att säkra sin ålderdom. Och då skaffar man heller inte överdrivet mycket ungar.

5 Lèon Tabahs prognos

I sin prognos ”Allt större variationer mellan länder” (sid 5 häftet ”Världens Befolkning – en blick framåt”) så tar han upp olika länders snabba utveckling från U-land till I-land på väldigt kort tid. Japan har ju stegrat sig upp till världs-toppens elit på ett väldigt fascinerande och snabbt sätt. Exemplet som Tabahs tar upp är ”de fyra drakarna” (Hong Kong, Singapore, SydKorea och Taiwan).
Mellan de länderna och de västliga europeiska länderna så är det knappast någon större skillnad i fråga om fruktsamhet och/eller dödlighet.
Tabahs har rätt i påståendet angående om hur kampen om herraväldet över ekonomin m,m i världen kommer fortsätta. De länder som förut sågs som efterblivna utvecklade sig först till plast-säljande länder och producerade en massa struntsaker som leksaker, fult hantverk m,m till väldigt billiga priser pga att man inte behövde ge arbetarna i fabriken så mycket betalt.
Därför kunde de också sälja billigt och på så vis konkurera ut konkurenterna. Sedan började ”drakarna” att producera teknologi saker, såsom transistradios, datorer m,m. Bilar blev också en viktig export vara. När produkterna som länderna exporterade så blev länderna rikare. Men just de här länderna har fortsatt att kunna ha sina låga löner och de är konkurenskraftiga på nästan allt idag.
De är då en utav de främsta nationerna när det gäller ekonomi i världen. De har även kommit ikapp de gamla I-länderna i både demografisk och social mening också.
6 Malthus teorier – rätt eller fel?

Thomas Malthus skrev år 1789 sin bok ”An Essay on the Principle of Population”. Då gällde helt andra principer och den industriella revolutionen hade ännu inte tagit sin egentliga början. Malthus teorier handlar främst om vad som händer med tillgången på resurser, främst mat, när folkmängden ökar. Det är bara det, att i vårat moderna samhälle så producerar vi långt mycket mer än vi någonsin skulle kunna klara av att konsumera.
Bönderna idag producerar inte för efterfrågan blir så mycket mindre eller större, efterfrågan är ganska så stabil. Den håller sig på ungefär samma nivå hela tiden. Bönderna idag har en kvot mjölk t.ex som de skall komma upp till. Den är satt utav EU för att hålla ett konkurans kraftigt pris världen över. Det som inte dricks upp det ligger och ruttnar nere i Belgien, för att inte den mjölken skall komma ut på marknaden och dumpa den.
Thomas Malthus och hans anhängare malthusianisternas teorier stämmer i bondesamhällen och vid stadie ett och två i den demografiska transitions cyckeln. Men när man skall översätta hans tankar till den moderna värld vi lever så får han problem.
Ester Boserups teori är åt andra hållet för optimistisk enligt mig. Man kan inte bara alltid lita på teknik och kunskap och att maten skall räcka för världens befolkning. Hennes teorier fungerar bra i ett västerländskt samhälle, men fungerar verkligen inte i ett u-land.

7 Den gröna revolutionen

Trots att man kan vara väldigt negativ när det gäller befolkningsökningen och miljöproblemen så finns det trots allt positiva sidor utav allt detta. Genom rätt sorts bevattning, näring och genom att skaffa sig kunskap kan man försöka få bukt med dessa problem. För att försörja ett U-lands befolkning hjälper det mycket till att förbättra deras avkastning av jorden och göra så att grödorna växer bättre. Man har fått fram snabbväxande grödor, såsom vårvete och höstvete (för olika säsonger).
Genom bättre avel kan man även göra så att kreaturen ger mera kött och mjölk. Växtförädling har bidragit till nya sorters ris, vete och majs.
Denna utveckling har kallats för den gröna revolutionen. Den har lett till stora framgångar, inte minst i u-länderna.
Eftersom maten har blivit mer, så har även det gått att mätta flera hungrande munnar. Dvs. befolkningen har börjat må bättre.

8 Gen manipulerad mat

Den konstgjorde maten har väckt både välkommnanden och fördömmanden världen över.
Religösa backar starkt upp Nej-sidan medans vetenskapsmännen framhäver att genmat skulle vara en perfekt lösning på tredje världens svält problem. Det är väl en bra lösning att ha till hands anser jag, men man får va noga med hur konsekvenserna blir, samt dra skarpa gränser. Det skall därtill bara gynna männskligheten, inte en utsugande elit. Det är de fattiga och svältande som skall tjäna på det här inte tvärtom.
En dålig sak skulle ju vara om ett multinationellt företag får monopol på något sådant här, och utnyttjar det till max. Då skulle många strycka med.

Så länge genmat tjänar en majoritet utav världens befolkning, inte bara en liten minoritet så tycker jag det är bra.

9 Sammanfattande diskussion

Överbefolkningen och de problemen som medföljer är ingenting att skämta om. Det är stora oroväckande problem som verkligen kan leda till slutet.
Människan är den värsta gradens parasit och om vi blir alltför många så kommer vi tära så pass mycket på världens resurser, ända tills jorden inte klarar mer. Och då går inte bara vi under. Utan djuren, naturen, allt får ta skit för det som vi har på vårat samvete.
Problemet ligger långt tillbaka i tiden. Om man ser tillbaka till kolonialismen då världen upptäcktes utav europerna, ända därifrån har vi spritt våran kultur och vårat levnadssätt runt om i världen.
I och med den industriella revolutionen så växte städerna och folk började komma närmare varandra. Befolkningen ökade då livskvaliten ökade och då medecinerna blev bättre. Här i väst så har vi hela tiden gått den vägen. I U-länder har de inte haft den ekonomin att få den medecinala hjälpen som behövs, så dödligheten är stor där. Men de har ingen familjeplan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Befolkningstillväxten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-22

    BRA ARBETE ! =)

  • Inactive member 2007-09-25

    SKIT BRS!:D

  • Inactive member 2007-09-30

    mycket bra arbete , t.o.m för

Källhänvisning

Inactive member [2003-09-02]   Befolkningstillväxten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2242 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×