Hur resonerar lärare om yrkesspråk och vilka förutsättningar finns för att utveckla det?

3002 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
-------------------------------------------------------------------------- Bakgrund:Läraren av idag ska vara med och utveckla skolan och utforma lokala arbetsplaner på ett helt annat sätt än förr. Hon/han måste också veta syftet med sin verksamhet och kunna redogöra för varför man väljer ett visst tillvägagångssätt före ett annat. Detta medför större språklig kunskap i samtal med kollegor och andra samarbetsorgan. Vi tror att om läraren får utveckla ett yrkesspråk dvs. språkliggöra sina teorier, förklaringsmodeller, kunskaper och färdigheter kan det hjälpa läraren att se mönster, utvägar och lösningar på frågor samt bidra till att läraryrket blir mer stimulerande och professionellt. Syfte: Examensarbetets syfte är att se vilken betydelse läraren menar att yrkesspråket har för honom eller henne och vilka möjligheter lärarna menar att de har för att kunna utveckla ett yrkesspråk. Vi vill med det slutgiltiga resultatet ge en bredare kunskap om yrkesspråkets betydelse och utveckling. Metod: Vi har valt att arbeta med kvalitativa intervjuer och utgått från en fenomenografisk forskningsansats där vi intervjuade sex lärare från olika kommuner och skolor. Intervjuerna bearbetades, tolkades, analyserades och sammanställdes med texten från teoridelen. Resultat:Vårt resultat visar att varje yrke har sitt eget yrkesspråk, men att lärarnas yrkesspråk inte är så tydligt. Lärarna har tillgång till vissa gemensamma ord och begrepp men de tolkas alltid individuellt. Ett yrkesspråk innefattar ord, begrepp, teorier och förhållningssätt och borde vara den grund man utgår från i sin verksamhet. Lärarna är dock ense om att yrkesspråket inte är tillräckligt utvecklat, vilket leder till att det blir svårare att bli tagen på allvar och hävda sin professionalitet. Tillgång till ett gemensamt språk ger förutsättningar för en gemensam förståelse och ett väl utvecklat yrkesspråk gör det enklare att uttrycka sin verksamhet i ord samt lättare att hävda sin professionalitet. Yrkesspråket är inte statiskt utan utvecklas hela tiden, betydelser ändras, nya ord och begrepp kan tillkomma beroende på samhällsutveckling och politisk styrning. Gruppen är av stor betydelse ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur resonerar lärare om yrkesspråk och vilka förutsättningar finns för att utveckla det?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Hur resonerar lärare om yrkesspråk och vilka förutsättningar finns för att utveckla det?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22286 [2020-07-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×