Irak vs Kuwait (konflikten)

4 röster
16213 visningar
uppladdat: 2003-08-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att jobba med Gulfkriget för att det verkar spännande och det är något som jag har upplevt. Jag var 7-8år när kriget började och det enda jag kommer ihåg var att ta skydd.
Nu när jag skriver detta arbete hoppas jag att jag kommer förstå lite av vad som egentligen hände den stunden jag va ung. En annan sak som är bra är att denna kris ligger som grund till det som händer i Irak idag. Dessutom vill jag lära mig mer om Saddam Hussein som verkar vara en mycket intressant man. Få människor på jorden är väl så mycket förbundna med ondska som han.

Orsak

Orsakerna till att Gulfkriget startade är flera. Konflikten mellan dessa två länder har pågått väldigt länge. För att man ska förstå hur hatet mellan Irak och Kuwait har uppstått och varför Irak har sådana stora intressen i Kuwait så har jag tagit med de mesta om konflikterna mellan Kuwait och Irak.

1979

Den numer ökände Saddam Hussein (Vald till världens mest hatade person i USA, i en undersökning från 1992) kom till makten i Irak år 1979. Denne man är verkligen en stark medverkande orsak till Gulfkriget.

Konflikten

Innan kriget började så pågick det ett tre veckors långt ”ordkrig”. Naturligtvis fanns det även då ekonomiska orsaker som var den stora anledningen till kriget men i första hand var det geografiska och maktmotiv som låg bakom. Med Saddam Hussein vid makten hade världen ett terrorvälde att vänta som finns kvar än idag.

Saddam Hussein hade dragit in sitt land i ett långt krig mot grannlandet Iran. Detta krig kostade ca 1600 miljarder kronor och detta var naturligtvis pengar man inte hade. För att ha råd att köpa alla vapen som behövdes var Irak tvungna att låna väldigt stora mängder pengar (sammanlagt 640 miljarder kronor). De land som man främst lånade av var Saudiarabien och Kuwait. Det faktum att Irak lånade pengar av Kuwait var en av orsakerna till att Gulfkriget bröt ut. Saddam Hussein hade ingen större lust att betala tillbaka de lånade pengarna till sitt grannland utan började istället fundera över fördelarna med en invasion av Kuwait.

Om Irak skulle ta över Kuwait i det här läget skulle man automatiskt slippa betala det mångmiljardbelopp man var skyldig och samtidigt öka på sina oljetillgångar med många procent. Dessutom skulle man få en lönsam tillgång till Persiska viken. Man tror att Saddam Husseins plan var att inta Kuwait och sen ockupera Saudiarabien för att på så sätt få mer olja. Irak skulle då kontrollera hela 47.5% av världens oljeresurser. Därmed skulle Saddam kunna styra priserna på olja marknaden. Västvärlden med sin enorma energibränning är i stort behov av olja. Därför blev man mycket rädda när Saddams högtflygande planer blev kända i resten av världen, man ville ju inte att priserna skulle öka.

Sommaren 1990 införde västmakterna och Kuwait sanktioner mot Irak, på grund av en stor rädsla för irakisk kärnvapenproduktion. Detta ledde förmodligen bara till att öka Saddams hunger efter olja och rikedomar. Irak anklagade Kuwait för att stjäla irakisk olja och dumpa oljepriserna. Irak krävde att oljepriset på världsmarknaden skulle höjas och att alla ekonomiska krav på landet skulle strykas. Dessa krav kunde naturligtvis inte uppfyllas och den 2 augusti invaderade Irak Kuwait med stridsvagnar och flyg. Irak hade en överlägsen armé, Irak uppskattades vid överfallet till att ha världens fjärde starkaste armé. Omvärlden reagerade starkt och en allians bildades, 28 länder deltog.

Den 25 januari 1991 påbörjades det som kallades ”Operation ökenstorm” som hade till uppgift att krossa all motstånd inom Irak, och irakiska soldater inom Kuwait. General Schwartzkopfs taktik gick ut på att genom en stor indirekt rörelse omringa de irakiska trupperna på drygt en halv miljon soldater med stöd av flyg, artilleri, och robotbeskjutning från krigsfartyg i Persiska viken. Detta anfall gick mycket bra och de allierade kontrollerade Kuwaits huvudstad redan efter första dagen. Soldaterna från Irak hade det mycket dåligt ställt och gav upp fort.


Saddam krävde att själv få bestämma tidpunkten då den irakiska flykten skulle påbörjas. Han lovade att han skulle dra tillbaka armen på tre veckor. Detta accepterades inte av de allierade eftersom man inte litade på den lurige gamle räven Saddam Hussein. I ”Operation ökenstorm” använde de allierade sig mycket av hangarfartyg som man grupperade upp på havet. Men fartygen användes mest som en slags avskräckningsmetod. De allierade använde den arabiska halvön som flygfält i sina luftattacker mot Irak. Den sjuttonde januari startade FN sin flygbekämpning mot Irak. Man satsade på att slå ut speciella mål som t.ex. vapen fabriker, vägar och liknande välplanerade mål. Detta gick mycket bra och FN förlorade mindre flygplan än vad man hade beräknat. Under en hel månad fortsatte man dessa anfall med ungefär 1500 flygplan varje dag. Efter att irakierna började lämna Kuwait så ägnade de sig åt den brända jordens taktik. De satte eld på alla oljekällor i Kuwait som de kom åt under reträtten. Detta orsakade framförallt stora miljöproblem i regionen flera år efteråt.

Den 28 februari 1991 tog kriget slut. Irak hade gett upp och ca 50 000 krigsfångar hade tagits. Iraks förlust låg på omkring ca 100 000 man, de allierades förlust var på ca 150 man.


Efter krisen

Irak förlorade mycket pengar och människor i kriget. Med hela världen, inklusive FN, och till och med en stor del av sitt eget folk mot sig, trodde ingen att han var stark nog att hålla sig kvar vid makten. Men Saddam lyckades krossa alla uppror och stå emot FN:s sanktioner. Man kan inte säga annat än att han är en modig och stark ledare.
FN stängde handeln mot Irak och detta gjorde att Iraks befolkning fick gå genom mycket dåliga levnadsförhållanden med sjukdom och fattigdom. Kuwait hade det också svårt.
Andra länder påverkades av kriget genom höjda bensinpriser men även länder som hade lånat ut pengar till Irak drabbades hårt. Sverige påverkades inte nämnvärt av kriget. Det blev ingen oljekris, man kunde köpa olja av andra länder.
Förhållandet i Kuwait efter kriget

Kuwait gick segrande ur kriget men med stora förluster och allt tack vore hjälpen de fick, eftersom annars hade Kuwait varit Irak nu. Målet att stoppa Iraks ockupation av Kuwait hade lyckats. Men arbetet med att återuppbygga Kuwait gick sakta. Ett år efter kriget brann fortfarande 400 av 650 oljekällor i Kuwait och varje dag gick miljontals kronor bokstavligt talat upp i rök. 4 miljoner fat olja brann upp varje dag i ungefär ett och ett halvt år, alltså en mycket stor ansträngning för Kuwaits ekonomi. Innan kriget hade Kuwait ett av de länder som hade störst BNP per person i världen.

Egen åsikt

Man skulle kunna jämföra Saddam Hussein med Adolf Hitler.
Jag tror att USA aldrig hade gått in i konflikten som skedde på andra sidan jordklotet om inte oljan hade varit med i spelet. En vanlig amerikan bryr sig egentligen inte om...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Irak vs Kuwait (konflikten)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-10-29

    Jag håller med föregående tala

Källhänvisning

Inactive member [2003-08-31]   Irak vs Kuwait (konflikten)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2202 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×