CSR - en jakt på legitimitet? : en fallstudie av relationen mellan ICA och Globalt Ansvar

1951 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
A1257Kraven på företags sociala ansvarstagande har under de senare åren ökat. Allt fler företag arbetar därför med mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och en hållbar ekonomisk utveckling för att behålla sin legitimitet. Sedan Kofi Annan år 1999 initierade Global Compact och vädjade till världens företagsledare att tillsammans hjälpa till och skapa en bättre värld har begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, vunnit acceptans. 2002 initierade Göran Persson en nationell motsvarighet, Globalt Ansvar. Trots det saknas en tydlig innebörd av CSR och därför riktas vårt intresse mot organisationer och företag som arbetar med CSR. Vårt syfte är att undersöka relationen mellan Globalt Ansvar och medlemsföretaget ICA, med avseende på vilka motiv som ligger bakom relationen och vad den för med sig för ICA. Vår undersökning är en fallstudie och är huvudsakligen baserad på intervjuer. Som stöd för undersökningen har vi använt oss av Brunssons teori om organiserad hypokrisi . Vi har dragit slutsatsen att det finns en ömsesidig relation mellan ICA och Globalt Ansvar som drivs av ömsesidighet. Avsaknaden av implementeringskrav och kontroll från Globalt Ansvar skapar en öppen relation med möjlighet för ICA att utveckla och bedriva...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: CSR - en jakt på legitimitet? : en fallstudie av relationen mellan ICA och Globalt Ansvar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   CSR - en jakt på legitimitet? : en fallstudie av relationen mellan ICA och Globalt Ansvar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21920 [2020-09-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×