Integrering av ISO 14001 i befintligt kvalitets- och miljöledingssystem: fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB

1727 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
För att förbättra sitt miljöarbete och samtidigt ge sig själva en konkurrensfördel eller för att undvika konkurrensnackdelar väljer allt fler företag att införa ett miljöledningssystem. De flesta organisationer väljer att införa ett system som certifieras enligt tredje part för att dra mesta möjliga nytta av det. Det vanligaste och mest accepterade av dessa certifierbara system är ISO 14001 och det är konstruerat så att alla företag skall kunna använda det, oavsett verksamhetsområde eller storlek. Avsikten med denna rapport är att undersöka om ISO 14001 alltid är applicerbart. För att genomföra detta görs en fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB, som ingår i den multinationella koncernen The Coca-Cola Company. Denna organisation valdes eftersom The Coca-Cola Company är mycket måna om sitt varumärke och därmed har en oerhörd mängd interna regler inklusive ett eget miljöledningssystem. Fallstudien genomfördes på två nivåer, en teoretisk jämförelse av kravdokument och en praktisk kontroll av funktion genom konstruktion av styrrutiner. Den praktiska kontrollen avgränsades till att gälla områdena avfall, kemiska produkter och pH-värde i avloppsvatten. Resultatet av studien visar att ISO 14001 är fullt integrerbart även i detta mycket komplicerade system av regler och begränsningar. Detta gäller dock under förutsättning att en organisation inte i förväg beslutat v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Integrering av ISO 14001 i befintligt kvalitets- och miljöledingssystem: fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Integrering av ISO 14001 i befintligt kvalitets- och miljöledingssystem: fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21833 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×