Islam

42 röster
57493 visningar
uppladdat: 2003-08-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Utbredning


Islam är den näst största världsreligionen. Ca en miljard anhängare är spridda över hela världen, men mest i västra Asien (mellanöstern), norra Afrika och Indonesien.

Vad tror muslimer på?


Islam betyder underkastelse. Muslimer underkastar sig en enda gud, samma som judar och kristna tror på. Allah är Gud på arabiska och alla muslimer, även de som inte talar arabiska, tilltalar Gud med Allah. Allah är den ende guden och människan ska lyda Allah. Gud skapade världen ensam och han bryr sig om alla. Muslimer tror att alla är muslimer när de föds, men alla har inte fattat det och tror inte på islam. (underförstått: alla som inte är muslimer är korkade, som inte förstått att islam är det enda rätta)

Muhammed


Islam grundades på arabiska halvön av profeten Muhammed på 600-talet. Innan Muhammed trodde man på många olika gudar och även på onda och goda andar. Den viktigaste guden kallade man ”Gud”. Det var han som skapat världen och människorna.
Muhammed föddes år 570 e.Kr. i en rik köpmannafamilj i Mecka. Vid 6 års ålder blev han föräldralös. Han uppfostrades av släktingar. När Muhammed var ca 40 år besökte ängeln Gabriel honom och sa att han var utvald. Muhammed började predika och alla Guds ord skrevs ner till Koranen.

Muslimer betonar att Koranen är Guds egna ord till skillnad från kristendomen och judendomen där det är profeter som skrivit allt. Det var många som inte gillade Muhammed och en del såg sin makt hotad. 622 e.Kr. blev Muhammed och hans anhängare utkörda ur Mecka. Då börjar islams tideräkning.
Det flydde till grannstaden Yathrib, senare Medina, och där anslöt sig många till Muhammed. År 630 återvände Muhammed till Mecka med en stor här. Han övertog staden och blev både religiös, militär och politisk ledare. 632 e.Kr. dog Muhammed, men många fortsatte hans arbete.
Muhammed hade 11 fruar, flera änkor. Islamen säger att man bara ska ha 4 fruar om man kan försörja alla och älska alla lika mycket. Orsaken till att Muhammed hade så många fruar var att han ville hjälpa änkor, de hade inget värde på den tiden och för att han ville sammanföra alla släkten, så att det inte skulle bli krig mellan släkten.De fem pelarna


De fem viktigaste levnadsreglerna för muslimer kallas De fem grundpelarna.
Den första är Trosbekännelsen. Ofta och tydligt bär en muslim upprepa: Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud. Den andra pelaren är bönen. En muslim ska be fem gånger om dagen vänd mot Mecka. Man kan be var som helst, men böneplatsen framför andra är i en moské. När man ber ska man vara ren, därför tvättar alla muslimer sig på följande sätt: Först händerna upp till handlederna 3 gånger, sen sköljer man munnen 3 gånger, tvättar ansiktet 3 gånger och armarna upp till armvecket 3 gånger. Man börjar alltid med höger sida. Sen tvättar man dammet av håret en gång, rensar öronen och tvättar fötterna.
Den tredje plikten är att man bör ge ca 2,5% av sin förmögenhet till de fattiga. I en del muslimska länder är gåvan en statlig skatt.
Att fasta en månad om året är den fjärde plikten. Då äter man inte medan solen är uppe. Man ska lära sig att avstå, men det görs undantag för t.ex. gamla, sjuka, barn och gravida. Månaden kallas Ramadan och avslutas med en stor fest.
Den femte pelaren är vallfärden. Varje muslim bör minst en gång i livet vallfärda till den heliga staden Mecka. Resan kallas Hadj och det finns en särskild vallfärdsmånad, då man ska resa till Mecka. I Mecka finns en svart sten, Kaba. Den vandrar man runt 7 gånger. Det viktigaste med vallfärden är att få kyssa stenen, men många kommer aldrig fram. Bara muslimer får komma till Mecka och alla ska ha enkla, vita kläder för att visa sin jämlikhet inför Gud.


Moskéer


Muslimer firar sina gudstjänster i moskéer. Ordet moské betyder samlingsplats. Man kan gå till en moské för att be när som helst eller vara med på sabbatsgudstjänsten som sker på fredagar, muslimernas helgdag. Moskéerna är ofta fyrkantiga och kupoler är vanliga. En nisch i bönehallen visar riktningen mot Mecka. I anslutning till varje moské finns stora tvättrum där man tvättar sig innan bönen. Vid varje moské finns ett högt torn som kallas minaret. Därifrån ropas bönetiderna ut av en muezzin, fast nuförtiden har man mest inspelade röster. I moskéer finns inga bänkar, utan man sitter på mattor på golvet. Det finns inga präster heller, men en iman leder gudstjänsten och predikar lite.


Kvinnor


Västerlänningar tror att vi vet att muslimska kvinnor är så förtryckta och underlägsna. De har ingen makt och ska bara föda barn och föda sin man. Det är både rätt och fel. Koranen framhäver jämlikhet, men ändå lever många muslimer i en mansdominerad värld. Kvinnan ärver bara hälften av vad mannen gör, mannen har sista ordet i familjen (han ska diskutera med kvinnan, men kan de inte komma överrens har mannen sista ordet). Män och kvinnor ska inte vistas tillsammans, om de inte är släkt, i moskéer ska kvinnorna be bakom männen, om det inte finns avskilda rum, annars kan de störa männens koncentration… (Sagt av en muslimsk tjej i VeckoRevyn) Många islamiska kvinnor bär slöja, men det är bara en gammal tradition, inget som står i Koranen. I många länder har slöjorna nästan helt försvunnit, men i andra håller man strängt på slöjan. Det gör kvinnorna mer jämlika, man ska inte vara avundsjuk eller utmanande. Slöjan kan också vara ett sätt att markera att man inte gillar den västerländska kvinnosynen.
När man läser om Islam får man lära sig att ”muslim” eller ”troende muslim” betyder ”manlig muslim”, ”manlig troende muslim” om det inte står något annat. Jag tycker att kvinnorna verkar ett steg lägre ner än männen, men så tycker inte de själva. De tycker att vi är förtryckta som måste vara smala, snygga och unga.Muslimska högtider


En islamsk månad har 29 eller 30 dagar. Eftersom det islamiska året är 11 dagar kortade än vårt år (354 eller 355 dagar) flyttas alla högtider och datum 11 dagar bakåt för oss. Eftersom den kristna tideräkningen gäller över hela världen brukar icke-kristna skriva fvt och evt, före vanlig tideräkning och efter vanlig tideräkning.
Nyåret är en viktig fest. Då brukar man berätta om olika händelser i Muhammeds och hans följeslagares liv. Det var nämligen då som Muhammed flydde till Medina. För Shiiterna (de flesta lever i Iran) förknippar man nyår med flera händelser: Adam skapades då, Muhammed utsåg Ali till sin efterträdare m.m.
Den tionde i den första månaden (Muharram) firas en sorgehögtid till minne av Muhammeds dotterson Husayn som stupade i krig. Då är det vanligt med sorgespel och sorgeprocessioner.
Muhammeds födelsedag infaller den 12:e i månaden Rabi’ al-Awwal. Den firas på olika sätt i olika länder, med de flesta har en speciell gudstjänst i moskén.
Den 27:e i månaden Rajab firas Miradj, Muhammeds himmelsfärd. Man firar den på natten och då är allt festligt upplyst och man berättar de olika berättelserna om hur Muhammed gjorde sin färd.
Den 15:e på natten i månaden Sha’ban firas Layat al-Bara’ah. Det var den natten som Muhammed tågade in i Mecka. Då är moskéerna upplysta och man brukar ha fyrverkerier.
När fastemånaden Ramadan är slut firas Fastebrytandets fest, en mycket glad fest. Den varar vanligtvis i 3-4 dagar. Man byter presenter och är vänliga. Man äter god mat med familjen och har festligt. Männen går till moskén.
Id al-Adha kallas offerfesten som sker i vallfärdsmånaden, årets sista. Man slaktar djur som man kan ge till de fattiga. Man firar de som kommit hem från Mecka.


Regler


Muslimer får inte dricka alkohol. De får inte äta griskött, blodmat och skaldjur, för de räknas som orena. De ska tänka på och läsa Koranen ofta. De ska inte bära utmanande eller skrytsamma kläder och man ska inte visa sig för det andra könet. Det är förbjudet med abort i Islam, för ett foster räknas nämligen som fullvärd individ fr.o.m. befruktningen. Muslimska killar ska omskäras när de är mellan några dagar och 14 år. På vissa ställer förekommer även den mycket starkt kritiserade kvinnliga omskärelsen. Det står inget om den i Koranen, det är bara en gammal korkad sed.


Heliga böcker

Koranen är den viktig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-05

    Hej. bra arbete men lite snett

  • Inactive member 2008-10-23

    arbetet har mycket fel fakta. exempel att man muslimer inte får äta skaldjur är helt fel. så du borde ha läst på innan du gör nåt arbete. och det med vecko revyn bull shit.

  • Inactive member 2009-08-24

    Håller med Lilav Berwari !

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-08-10]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2181 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×