Tuberkulos

25692 visningar
uppladdat: 2003-07-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen, man tror att ungefär 2 miljarder människor bär på själva tuberkulosbakterien. Varje år får ungefär 9 miljoner aktiv tuberkulos och ungefär 3 miljoner dör i sjukdomen.

Man blir smittad genom att man andas in bakterierna som funnits i upphostningarna av en smittad. Inkubationstiden är oklar men den är ca 4-12 veckor. Inkubationstid är alltså den tid som det tar från att man andas in bakterien till dess att man får symptomen av sjukdomen. När man andats in tuberkelbakterien hamnar den i lungorna, där det efter ungefär sex veckor uppstår en liten infektion. Den ger sällan några symptom och kallas för primärinfektionen. I anslutning till denna kan enstaka bakterier spridas med blodet, dock utan att någon nämnvärd skada uppstår. I de flesta fall försvinner infektionen av sig själv om man har ett bra immunförsvar.

Om immunförsvaret försämras kan sjukdomen uppträda i olika organ månader eller år senare.
Tuberkulosbakterien angriper vanligtvis lungorna (75 % av alla fall drabbar lungorna), men bakterien kan även genom blodet angripa andra organ så som njurar, skellett, hud, tarmar mm. Bakterien förstör organen och skapar hålrum uti dom och personen avlider så småningom. Från själva infektionstillfället dör en person på ca två år om denne inte söker upp sjukhus. Vanliga symptom är långvarig hosta, feberperioder, avmagring och nattliga svettningar.

I Sverige är tuberkulos högst ovanligt, endast 500 smittas per år. Detta beror givetvis på vårt välstånd och att det faktiskt finns bra medicin mot sjukdomen Man behandlar sig mot tuberkulos genom att ta 4 olika antibiotikor. Behandlingstiden är dock lång, ca 6-12 månader. Globalt sett är sjukdomen vanligare bland barn och yngre vuxna men i Sverige är det väldigt få personer under 50 år som smittas.

Utbredningen är störst i Afrika, söder om Sahara, och i Sydostasien. Det registreras fler fall i Östeuropa än i Västeuropa. Skandinavien har lägst antal registrerade fall i världen. Tredje världen står för 80 % av dom som dör ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tuberkulos

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-07-18]   Tuberkulos
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2167 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×