Varför misslyckades Operation Barbarossa?

20 röster
32917 visningar
uppladdat: 2003-07-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag valde detta ämne eftersom jag tyckte det verkade spännande med världshistoriens största militära fälttåg, som jag dessutom hade hört lite om innan. I detta PM ska jag dock inte gå in på alla detaljer som har med kriget att göra, som till exempel vilken pansardivision som gjorde vad etc., jag har medvetet hoppat över en hel del. Dock så har jag relativt snabbt gått igenom kriget, eftersom jag tycker att man annars inte får en riktig uppfattning om varför det misslyckades. Jag har försökt att inte sväva bort alltför mycket och att främst fokusera på varför operationen inte lyckades.

Operation Barbarossa var kodnamnet på Hitlers planerade anfall mot Moskva och Sovjetunionen för att krossa kommunismen, och namnet ”Barbarossa” kommer från den tyskromerske kejsaren Frederick Barbarossa. Sommaren 1941 hade Hitler skördat stora framgångar, han hade erövrat mer områden än en stat någonsin hade gjort. Nästan hela Europa utom Sverige, Schweiz, Spanien och Portugal var delvis styrt av Tyskland, och det var bara Storbritannien som var obesegrat .

Att Hitler avskydde allt som hade med Sovjetunionen och kommunismen att göra visste alla, det hade han skrivit redan i Mein Kampf . Chocken blev därför stor när Tysklands Ribbentrop i augusti 1939 skrev en icke-aggressionspakt med Sovjetunionens Molotov. Denna betydde att länderna skulle lämna varandra i fred och Hitler hoppades med denna pakt att han skulle få mer tid att fortsätta sin politik mot Polen, och att på så sätt skrämma västmakterna lite. Molotov å sin sida ville även han vinna tid, inför ett eventuellt angrepp från tyskarna. Men i detta protokoll fanns det även en hemlig del som sade hur Östeuropa skulle delas upp i en tysk och en sovjetisk intressesfär. Sovjetunionen skulle få vissa delar i Finland, Estland, Lettland, Bessarabien och östra Polen, och Tyskland skulle få vissa delar i västa Polen och i Litauen. Dock så flyttades Tysklands områden över till den sovjetiska sfären 1941 via ett tilläggsavtal . Under den här tiden var det viktigt för Hitler att vara relativt god vän med Stalin, eftersom han inte alls ville ha ett tvåfrontskrig, ett krig mot England och Sovjetunionen samtidigt .

Hitler kände sig stark efter sina framgångar i väst och i det finska vinterkriget. Sovjetunionen, med den Röda armén, hade däremot misslyckats totalt där och Hitler ansåg de som väldigt svaga. Att Röda armén var kraftigt försvagat var sant, men Hitler tog inte med i sina beräkningar Sovjetunionens relativt kraftiga reservarmé samt deras kämpaanda . Dessutom fanns det i Sovjetunionen på denna tid hela 17 miljoner sovjeter som var i sina ”bästa militära åldrar” .

I december 1940 bestämdes det att Operation Barbarossa skulle bli av, men tidigast 15/5-1941 . Operationen flyttades dock fram cirka fem veckor till 22/6-1941. Anledningen till att det blev så pass uppskjutet var bland annat för att Tyskland var tvungna att ingripa på Balkan för att säkra sin södra flank . Man invaderade även Grekland innan operationen sattes igång . Redan här börjar man ändå ana kaoset som skall komma, när de inte ens kan hålla sina planeringar. Tyskarna samlade sen ihop nästan allt de hade inför kriget mot sovjeterna, trots att kriget de för tillfället förde mot England inte var riktigt avklarat. Fast Operation Barbarossa skulle ju vara snabbt avklarat trodde Tyskland, redan våren 1942 skulle Sovjetunionen vara besegrat och trupperna kunna återvända. Tysklands flottas huvuduppgift var fortfarande att kriga mot England .

Josef Stalin var dock väl informerad om att Tyskland snart skulle attackera, men ironiskt nog tog han det inte på allvar. Bland annat så försökte Churchill prata med honom, men Stalin tyckte att Churchill, och alla andra, gav provokativa uppgifter och falsk information . Stalin tyckte bara att det verkade som om västmakterna ville få honom att mobilisera Sovjetunionen, och på så sätt provocera tyskarna till att angripa .


Dagen före den planerade anfallsdagen skickade Ribbentrop ett telegram till Moskva, ett telegram fullt av lögner från deras sida. Tyskarna sa att den sovjetiska regeringen hade brutit mot pakten, eftersom de tydligen hade ägnat sig åt sabotage, terror och även spioneri mot Tyskland. Ribbentrop, och Tyskland, sa även att Sovjetunionen hade planerat ett anfall mot tyskarnas trupper i Rumänien och Bulgarien, plus att de hade hotat Tyskland. Allt detta var ren och skär lögn och var istället provokationer mot Sovjetunionen. När Molotov läste det förstod han direkt vad det var som väntade .

Den 22 juni påbörjades då, enligt planeringarna, Operation Barbarossa som är världshistoriens största militära fälttåg . Hela 65 –75 % av Tysklands totala armé, vilket motsvarade ungefär 3 500 000 man , fördelades i 136 divisioner. I dessa divisioner insattes också cirka 3500 stridsvagnar, 600 000 motorfordon, 7500 artilleripjäser, 1160 bomb –och jaktbombplan, 720 jaktplan och 120 spaningsplan . Dessa divisioner var utspridda i tre olika fronter från Östersjön till Svarta havet. Den första armégruppen kallades för ”Nord” och leddes av fältmarskalk Wilhelm von Leeb och bestod av 26 divisioner (varav två var pansar) och skulle gå genom Baltikum till Leningrad . Denna grupp hade även stöd från Finland som ville ta revansch på Sovjetunionen från vinterkriget 1939-40, då Stalin invaderade landet .

Armégrupp ”Mitte” leddes av fältmarskalk Fedor von Bock och hade 51 divisioner (nio pansar). Det var tänkt att Mitte skulle gå via Smolensk till Moskva. Den tredje och sista armégruppen kallades för ”Süd” och fältmarskalk Gerd von Rundstedt var där ledare över hela 59 divisioner (fem pansar). Denna skulle mot Krim och Kaukasus (Ukraina) och hade även stöd från Rumänien och Ungern. Denna armé skulle senare in även i Stalingrad. Varje grupp hade dessutom en egen luftflotta . Mot Tysklands styrkor ställde Sovjetunionen upp med cirka 4 700 000 man, 1350 bombplan (varav flertalat dock var väldigt omoderna), 2000 relativt gamla jaktplan och 800 spaningsplan. Till detta hade man också ca 1300 moderna T-34:or och KV-1 samt några tusen riktigt gamla stridsvagnar . Sovjetunionen hade större materiell styrka, men dessa var relativt gamla. Tysklands underrättelsetjänst hade beräknat att sovjeterna skulle kunna komma med 22 700 stridsvagnar och 12 000 flygplan, detta ska dock tas med en nypa salt. Oturligt nog för sovjeterna så saknades det totalt bra ledare, eftersom Stalin själv hade förstört officerskåren. Detta hände runt 1937 när Stalin avrättade cirka 30 000 armé –och marinofficerare, vilket bland annat var 90 % av generalerna. Bristen på ledare hade man tidigare fått se när Sovjetunionen skulle besegra Finland , så visst såg det ändå ganska bra ut för tyskarna.

Som jag nämnde så stred Finland på nazisternas sida, men det var inte bara dessa från det Tredje riket som hjälpte Hitler och hans folk. Italienska, ungerska, rumänska, kroatiska, spanska och slovenska människor hjälpte även de Hitler. Sverige hjälpte Hitler de med, fast dock väldigt lite .

När alla dessa människor och divisioner väl var uppradade så var det på en längd av 290 mil , vilket inte alls är lätt att kontrollera. Det kunde lätt bli en kraftsplittring, vilket skulle försvåra allting. När de väl gick in i landet 22 juni relativt samlat blev Stalin minst sagt chockad. Först vägrade han helt enkelt tro att tyskarna hade angripit i en sådan stor skala som de hade gjort, men när han kom till insikt om det, så gick han nästan under jorden. Sovjetunionens diktatur saknade i flera dagar ledning, vilket bara underlättade för Tyskland.

Att han var tagen av stundens allvar är inte så konstigt, han var ju delvis ansvarig för tyskarnas lätta inmarsch. Han hade vetat om det, men även då vägrat tro det. Det blev då lite ”den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” över det, eftersom han skrev under icke-aggressionspakten främst för att få områdena i de baltiska staterna, och med detta gjorde han så att Hitler fick det lugnare i kriget mot England och Frankrike. Detta underlättade ju för Hitler avsevärt . Richard Sorge, spion för Sovjetunionen, hade redan den 19 maj sagt hur stora tyskarnas trupper var. Den 15 juni, bara en vecka innan inmarschen började, hade han till och med sagt det exakta datumet för tyskarnas attack, nämligen 22 juni.
Men som sagt, Stalin, och även Molotov, vägrade tro på alla ord. Både dessa trodde att Tyskland först ville bli klara med England .

Operationen började strålande för Hitler och Tyskland och redan första dagen visade man vilka som bestämde. Tyskland bröt sönder stora delar av den sovjetiska fronten som ställts upp vid gränsen, bestående av cirka 2 500 000 sovjeter. Det var främst i söder som motstånd bjöds. Sovjetunionen hade innan kriget haft världens största flygvapen, men tyskarna slog effektivt ut nästan hela den redan den första dagen, då man förstörde mer än 2000 sovjetiska plan som stod på marken . Ungefär 90 km in i landet tror man att tyskarna marscherade den första dagen . All framgång i början av kriget var även det en del till det slutgiltiga nederlaget. För när det gick så bra överskattade generalerna sig själva, och beräknade att kriget skulle vara avklarat redan innan vintern. På grund av detta tyckte de sig heller inte behöva någon vinterutrustning. Tyskarna fick tidigt även luftherravälde, vilket de skulle ha i flera år framåt . Tysklands generaler sade att man redan i början hade tagit 650 000 sovjeter, 5 000 kanoner samt 1 200 stridsvagnar .

Det finns tre ganska klara orsaker till varför det gick så bra för Tyskland i början. Först och främst var sovjeternas trupper placerade alldeles för högt upp, de var mer offensiva än defensiva. De låg som om de skulle gå till attack, inte försvara något. En annan anledning var att Stalin hade många små trupper, men få stora. Små trupper var lätta byten för de gigantiska tyska trupperna som kom in i landet . Sovjeterna gjorde helt enkelt om samma misstag som fransmännen hade gjort tidigare, med utspridda stridsvagnar . En tredje orsak till tyskarnas frammarsch var ju att Stalin hade vägrat att förbereda sig för ett krig. När tyskarna väl kom, fanns ofta inte tillräckligt med motstånd på plats .

Tysk soldat redo för strid

Redan under juni och en bit in i juli så hade hela 6 000 sovjetiska pansarvagnar förstörts. När väl den ryska fronten var besegrad gick man snabbt in i landet i ett väldigt högt tempo, lite väl högt kanske. Inne i landet försökte sovjeterna att använda sig av den så kallade ”brända jordens taktik”, alltså att bränna jorden bakom sig så att den inte går att odla på. De brände i princip ner allting de kom åt, för att försvåra för tyskarna. Faktum är även att Hitler satsade mer på att döda Sovjetunionens trupper än att ta landområden, samtidigt som hans generaler ville tvärtom . Det hände ofta att oenigheter uppkom mellan Hitler och hans generaler. Ett annat exempel på det var när generalerna ville inta Moskva (12/8, se längre ner), men inte Hitler. Hitler blev förbannad och förolämpade dem i ett långt brev .

Den 26 juni 1941 gick tyskarna mot Minsk och man pulveriserade effektivt 32 sovjetiska divisioner och tog nästan 300 000 krigsfångar , och den nionde juli föll just Minsk . Mitte hade nu vandrat två tredjedelar av vägen till Moskva, och totalt hade Tyskland tagit cirka 1 000 000 sovjeter till fånga. Detta berodde inte bara på att Tyskland var starka, utan även för att Stalin agerade konstigt. Han överskattade sig själv och sovjeternas förmåga, vilket man kan se på trupplaceringarna med mera.

Den 11 juli var tyskarna nära Kiev, och där utspelade sig ett krig som höll på ända till 8 augusti, då tyskarna stod som segrare. Kort efter föll även Smolensk och tyskarna var nu bara 320 km från Moskva, deras mål . Dock så började nu den södra och norra armégruppen att komma efter lite, de var inte lika snabba som mittenarmén vilket oroade Hitler en del. Det var inte alls bra att grupperna var olika långt fram. Ett annat problem som uppstod nu var att de var så pass långt bort från sitt hemland, Tyskland. Vapentransporter och mattransporter tog nu bara längre och längre tid att få fram. Efter bara tre månader hade Sovjetunionen förlorat ofantliga 3 000 000 man, men gav i alla fall inte upp, vilket förvånade många, även Tyskland . Sovjeternas envishet var även det en faktor till att tyskarna misslyckades. Så fort en armé var utslagna, kastades raskt en ny in och så vidare.

Den 12 augusti tog Hitler ett steg närmare kriget när han gick in som militär taktiker. Många tycker att han här förstörde stora delar av planen. Istället för en direkt erövring av Moskva, som hans generaler ville, så bestämde Hitler att de först skulle ta Krim, och sedan Leningrad. Detta ändrade det planerade händelseförloppet en del , och nästan hela augusti förspilldes . Man ville åt Krim för att ta spannmål och industrier, samt för att skära av sovjeternas oljeförsörjning. Leningrad ville han till för att få kontakt med sina finska bundsförvanter .
Lite av Mittes pansarförband flyttades senare till sydarmén för att ta Kiev. Denna operation gick bra och 665 000 sovjeter togs den 19 september . Leningrad omringades kort efteråt, och tyskarna fortsatte österut och kunde utanför Moskva tillfångata cirka 700 000 man i oktober. Men här tog det stopp.

I Moskva så fanns general Chukov som var en excellent strateg, och man kan säga att det var han som räddade Sovjetunionen denna gång. Han ordnade så att hela det sovjetiska folket hjälpte till att bygga skyttegravar och stridsvagnshinder . Han fick också upp deras glöd för att hålla tyskarna borta från Sovjetunionen, deras nationalanda blommades upp . Detta hindrade tyskarnas framfart, och inte blev det bättre av allt regn som forsade ner i oktober. Den 20 oktober var man faktiskt bara 65 km från Moskva, men regnet var outhärdligt . Dessutom hade sovjeterna general Chukov som insåg hur svaga tyskarna egentligen var, och den 6 december började han med deras motoffensiv med hjälp av sibiriska trupper . Regnet gjorde marken till lera och det var svårt att ta sig fram och försörjningstransporterna kom inte alls fram. Det fanns några få asfalterade vägar men det räckte inte för tyskarnas behov . Då hade ju sovjeterna det lättare, som mer ”stod och väntade” på tyskarna.

Sedan kom också vintern, som blev en oerhört viktig, och avgörande, faktor i detta krig. Hitler var ju säker att de skulle ha vunnit innan vintern, så någon vinterutrustning hade de knappt. Många soldater förfrös, och vapen samt stridsvagnar slutade helt enkelt att fungera. Detta på grund av att smöroljan blev för trögflytande . Redan 13 oktober var det minus 22 grader, och vissa kanoner slutade då att fungera. Det sägs även att det var minst 500 man i varje regemente som hade frusit ihjäl . I detta skede var Tyskland nära att kapitulera, men Hitler manade på sina mannar och rent ut sagt tvingade de att fortsätta . Den 5 december var det hela 34 minusgrader, och flera tusen tyskar frös ihjäl . Denna extrema kyla förstörde väldigt mycket för tyskarna, eftersom nästan allt nu gick saktare.

Josef Stalin hade ju dock någonting som Hitler antingen inte visste om, eller underskattade. I Sibirien hade han 40 stycken stabila divisioner, som var vinterutrustade. De var belägrade där eftersom de tidigare hade fruktat ett angrepp från Japan. Stalins spioner sa dock till honom att Japan tydligen inte hade några planer alls på att attackera Sovjetunionen. Han valde då att ta alla dessa divisioner till Moskva för att försvara sig (6 december), vilket gick väldigt bra. Tyskland fick där känna på sitt första bakslag. Även vid Leningrad bjöd nu sovjeterna på bra motstånd, och tyskarna hindrades från att komma in . Kanske hade nationalismen väckts ännu mer efter Stalins tal som kom tredje juli. Det var då det sovjetiska folket för första gången kunde höra Stalin tala, vilket borde ha väckt dem till liv lite grann .

I april 1942 blev Hitler ännu mer operativ i kriget. Han utsåg sig själv till högste chef för krigsmakten, vilket innebar att han var, förutom krigsmaktens högste chef, även högste domare och partiledare. Han förbjöd direkt sina trupper till reträtter. Detta ledde senare till att många tyskar blev offer för sovjeterna . Hitler ingriper senare mer och mer i kriget, med att flytta mer trupper etc. Detta leder mest till mer oenigheter i generalstaben, och sämre samarbete. Efter detta blir Hitlers hälsa även den sämre .

Alla i Sovjetunionen ville hjälpa till, och även de helt outbildade arbetarna hjälpte till med hejdningen . Cirka 500 000 jobbade i skift dygnet om, och grävde ungefär 100 km stridsvagnsgravar plus flera tusentals kilometer av skyttegravar. Dessutom drog de hela 240 kilometer taggtråd, allt för sitt hemland . Tyskarna började nu istället med att bomba Leningrad, och de nådde nästan alla byggnader i staden. Fast vid detta tillfälle var sovjeternas motstånd inte det största problemet, det var livsmedlen. Det fanns bara en väg till Leningrad, och den gick över Ladoga. När isen kom dit under vintern, var lastbilar tvungna att frakta allt över isen, och det tog tid. Detta ledde till att en hel tyskar frös eller svalt ihjäl . Belägringen av Leningrad kostade 800 000 sovjeter livet .

En av alla T-34:or som sovjeterna hade tillgång till

Den södra armégruppen hade kommit till Stalingrad som planerat, men hade fastnat. Generalerna ville gå tillbaka men Hitler tolererade inte det. Resultatet av det blev att tre ryska arméer tog 300 000 tyskar. I januari 1943 kapitulerade 1 000 tyskar , och detta var bara början på slutet på ett krig som visade sig ta många liv. Hitlers trupper började nu minska radikalt. Han skulle kunnat ”lura” sovjeterna med att minska förbandens storlek, så att han i alla fall hade folk överallt. Då skulle sovjeterna kanske tro att han hade relativt stora styrkor, men detta gjorde dock inte Hitler .

När det sovjetiska folket fick nyheten om att tyskarna hade misslyckats i Stalingrad, blev de genast piggare, eftersom de nu stenhårt trodde på seger. Mellan 1942-43 flyttades många fabriker undan för tyska bombningar, och även människor flydde. Allt detta resulterade i att Sovjetunionen gick om Tyskland i krigsproduktion. Deras viktigaste produktion var stridsvagnen, och de gjorde 24 000 av 1943 . T-34:orna var den sovjetiska stridsvagnen som chockade tyskarna mest. De gick på breda drivband men hade samtidigt en låg tyngdpunkt, vilket inte var så vanligt. Dessa åkte runt på leran som om den inte fanns, medan tyskarnas stridsvagnar förgäves försökte komma loss. Dessa hejdade även tyskarnas framfart, eftersom tyskarna märkte att deras 37 mm-kanoner inte bet alls på dem. Senare kunde man dock ta sönder de flesta av stridsvagnarna med hjälp av Luftwaffes 88 mm-luftvärnskanoner. Tyskarna underskattade även sovjeternas förmåga att massproducera dessa, som var av så pass hög kvalitet .

Sovjeterna hade nu fått reda på att Hitler skulle anfalla Kursk med 80 pansardivisioner, och Sovjetunionen hade där ingen större chans trodde dem. Men anfallet försenades, och sovjeterna hann få dit sina pansar också och kunde ställa upp mot tyskarna. Det var på sommaren 1943 som världens största pansarkrig (i Kursk) ägde rum och detta blev första gången som Hitler själv valde att avbryta en offensiv, vilket kan ses som om att han själv nu hade fattat att det snart var över. Sovjeterna fick nu initiativet på östfronten, och de kunde för första gången ta tillbaka städer.

Vid slutet av 1943 började Sovjetunionen se sig befriat. I början av 1944 rasade belägringen av Leningrad som tyskarna länge hade haft och nu var hela Sovjetunionen äntligen befriat. I juni gjorde Hitler om samma misstag som i Stalingrad, när han vägrade att hans trupper skulle dra sig tillbaka. Det var armégrupp Mitte som då blev infångade, och 200 000 tyskar försvann. Senare, i oktober, nådde sovjeterna till Ostpreussen och kriget hade nått själva Tyskland. Den röda armén var faktiskt den största militära styrka som någonsin har satts in i ett krig, otroliga 15 miljoner man. När sedan angloamerikanska styrkor angrep Frankrike så delades Tyskland i två delar, och sovjeterna gick i mars in i Tyskland. Tack vare invasionen i Frankrike störtades flera av Hitlers allierade, eller så bytte de bara sida i kriget. Nästan alla utom Hitler verkade förstå att det till 100 % var över. Hans generaler försökte mörda honom och störta regimen, men misslyckades. Hitler begick dock självmord kort efteråt, 30 april. Kriget var över, och man tror att Sovjetunionen förlorade 20 miljoner man, varav hälften var civila. Dessutom hade ju stora delar av deras land blivit förstört, främst i väster . 750 000 tyskar beräknas borta efter kriget, vilket är stora siffror, fast ingenting jämfört med vad Sovjetunionen fick genomlida .

Det hade inte dröjt länge innan Sovjetunionen sågs som besegrade av hela världen, det vara bara en tidsfråga menade dem innan landet var totalt besegrat. Men precis som Hitler hade underskattat deras trupper från början, underskattade han deras återhämtningsförmåga. Dessutom tänkte inte Hitler och hans mannar på att det tog oerhört på krafterna att hela tiden vara ute på fälten. En annan sak som de underskattade var sovjeternas syn på deras nazistiska idéer . I början hälsades faktiskt tyskarna välkomna, eftersom de inte gillade det hårda livet under Stalins regim . Ukrainarna som även de inte tyckte om Stalin hälsade till och med tyskarna välkomna genom att ge dem bröd och salt . Sovjeterna hoppades att kyrkorna skulle öppnas tack vare tyskarna, och att kollektivjordbruken skulle upphävas. De hoppades, och trodde, att terrorn i Sovjetunionen skulle ta slut med hjälp av tyskarna, men ack så fel de hade. De ändrade dock fort sin uppfattning om dem, när de såg att de var ännu värre än stalinisterna. Nazisterna, alltså tyskarna, hade innan kriget fått som order att avrätta alla judar och kommunister . Hatet mot nazisterna gjorde även att sovjeterna kunde försvara sig bättre .


Tysklands diktator Adolf HitlerAnalys
Man kan ganska lätt se en hel del orsaker till varför kriget inte gick som planerat. Dock så var det ingen anledning som själv var orsaken till nederlaget, utan alla dessa tillsammans ledde till att Tyskland misslyckades på Östfronten.

 Redan innan kriget hade startat började Tysklands problem. Operationen blev försenad fem veckor, och Tyskland var upptaget med annat ett tag, vilket inte alls gynnade dem i kriget mot Sovjetunionen.

 Hitler överskattade dessutom sina egna mannar, eftersom det tidigare hade gått så bra. Man trodde att kriget skulle vara klart innan vintern 1941, och var därför inte beredda på vintern. Tyskarnas oerhörda framgångar i början av kriget blev nästan deras egen fallgrop. Hitler beräknade utifrån detta att kriget skulle vara avgjort innan vintern 1941, vilket inte alls stämde.

 Samtidigt som man överskattade sig själva så underskattade man motståndet. Man trodde inte alls att de skulle komma igen som de gjorde hela tiden, och dessutom missberäknade man totalt deras reservarmé som var belägrad i Sibirien. En annan sak de underskattade var det växande hatet som växte mot dem själva när de ”förde” sina rasistiska och nazistiska tankar vidare. Sovjeterna hade även mer pansarvagnar etc., och särskilt T-34:an vållade stora problem....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför misslyckades Operation Barbarossa?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-07-14]   Varför misslyckades Operation Barbarossa?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2162 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×