Tekniker för återetablering av naturlig vegetation : hantering av befintliga jordmassor vid exploatering för småhusområde vid Göteborgs hammninlopp

2060 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta är en studie i vilka tekniker som finns för att återskapa naturlig vegetation och problematiken kring detta, med fokus på tillvaratagandet av avbaningsmassor. För att kunna återskapa natur måste man ha förståelse för hur den fungerar. Det är ett ekosystem där växter och jord samspelar med varandra. Jorden i marken är ett samhälle med många olika organismer som verkar tillsammans i ett kretslopp. När jorden läggs på upplag påverkas den, då detta inte är ett naturligt sätt att vara. Exakt hur den påverkas finns det flera olika teorier om, men inte många vetenskapliga studier om. Hur jorden påverkas är beroende på av vilka maskiner som används, årstid och vilken typ av jord det är. I arbetet studeras ett pågående projekt där det byggs 50 småhus vid Göteborgs hamninlopp. Studien är gjord genom intervjuer med de inblandade i projektet och inläsning av förfrågningsunderlag och ritningar. I detta projekt vill de återetablera den befintliga vegetationen. För att se hur jorden på denna plats påverkas av att ligga på upplag görs en mindre studie i två delar. Jord från tre olika nivåer i upplaget analyseras. I det första testet odlas de tre olika lagren jord. I det andra testet tas jord från samma tre lager och skickas på analys enligt AL-metoden, för att se om de är någon skillnad i de olika skikten. Resultatet av odlingen blev att ingen växtlighet etablerades i något lager. Den kemiska analysen visar viss skillnad, men jorden har inte påverkats i större grad av att ligga på upplag under vinterhalvåret. I arbetet studeras ett vägprojekt ifrån Norge, där de studerat olika tekniker för återetablering av naturlig vegetation. Det finns flera paralleller som kan dras till projektet i Göteborg. Växter är något som växer och förändras, så även naturen. Det är inte något statiskt utan förändras över tid. Detta är något som man måste vara medveten om vid anläggning. De metoder som finns för återetablering av naturlig vegetation är fyra stycken; flyttning av sjok, frösådd, plantering av inhemska plantor, och tillvaratagande av befintliga avbaningsmassor. Ofta när man planerar ett projekt tänker man på ett växtsamhälle som är ganska sent i successionen. Detta skapar problem då växterna och jorden inte är synkroniserade. Vill man ha naturlig vegetation måste man vara beredd på att det tar tid. Det går att skynda på lite, men kostar pengar i form av skötsel. Teknikerna i sig är inte svåra, eller speciellt dyra, det är bara ett sätt som inte är det vanlig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tekniker för återetablering av naturlig vegetation : hantering av befintliga jordmassor vid exploatering för småhusområde vid Göteborgs hammninlopp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Tekniker för återetablering av naturlig vegetation : hantering av befintliga jordmassor vid exploatering för småhusområde vid Göteborgs hammninlopp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21375 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×