Upplevelser av svårigheter vid övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska

1372 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Svårigheter som en nyutexaminerad sjuksköterska konfronteras med kan leda till sämre omvårdnad. Upplevelsen av att inte räcka till skapar otrygghet både för sjuksköterska och patienten. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska ? med fokus på svårigheter. Studien baserades på tretton vetenskapliga artiklar som analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: att vara oförberedd inför den nya rollen, att inte bli accepterad av arbetsgruppen, att inte ha möjlighet att påverka sin situation, att ställas inför etiskt svåra situationer. Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor inte kände sig förberedda för den nya rollen och hade svårt att planera arbetet och kände stor oro inför ansvaret och de förväntningar som fanns på dem. De upplevde att kommunikation med patienter, personal och närstående var krävande. Privatlivet påverkades slutligen negativt den första tiden. Ett bättre stöd genom exempelvis handlednin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelser av svårigheter vid övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Upplevelser av svårigheter vid övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21367 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×