Arbetslösheten i Sydamerika

3 röster
12733 visningar
uppladdat: 2003-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Arbetslösheten i Sydamerika är stor. Det är av olika orsaker mycket svårt att ta reda på exakta siffror om hur många det är som är arbetslösa och hur många som har arbete. En orsak är alla illegala arbeten av typen gatuförsäljare, svarttaxi o.d., ”den informella sektorn”, inte ingår i beräkningarna. En annan orsak är att landbygdsbefolkningen inte räknas med i statistiken i t.ex. Brasilien. Även om man bara skulle räkna med stadsbefolkningen, d.v.s. 80% av brasilianarna, blir siffrorna missvisande p.g.a. alla de som försörjer sig inom den informella sektorn.

Många länder i Sydamerika har under senare delen av 1900-talet präglats av politisk och ekonomisk oro samt korruption. 1960- och 70-talen var gerillarörelsens årtionden. De flesta kämpades sedan ner av extremt reaktionära militärjuntor. Under juntaperioden tilläts ländernas ekonomi bli katastrofalt dålig p.g.a. militärens inkompetens. Arbetslösheten bredde därför ut sig. Nu har många militärregimer fallit, men effekten av den ekonomiska misskötseln kvarstår.
I bl.a. Argentina och Bolivia växte arbetslösheten under 1990-talet beroende på den ekonomiska krisen och på utförsäljningar av statliga företag. I Argentina minskade t.ex. antalet statsanställda från 1 000 000 till 300 000. Fler sökte sig då till den informella sektorn.

Flera regeringar i Sydamerika satte i början av år 2000 igång projekt för att åstadkomma en minskning av sådana illegala arbeten som kokaodling och smuggling. Detta har gjort det mycket svårare att försörja sig inom denna sektor. Exempelvis har omkring 700 000 bolivianer utvandrat illegalt till Argentina för att där söka arbetstillfällen. Det är nog inte många av bolivianerna som har lyckats med sina förutsättningar eftersom var femte argentinare är arbetslös.

Siffrorna i tabellen nedan är ländernas officiella enligt United Nations Statistics Division. I verkligheten är de troligen mycket högre p.g.a. ovan nämnda orsaker.

land arbetslösa i % år 1999 2002
Argentina 16,3 22
Bolivia 4, 2
Brasilien 6, 9
Chile 7, 2 10
Ecuador 9, 2
Peru 7, 7
Sverige 5, 9 4,3

Vid jämförelse med Sverige var den svenska arbetslösheten i juli år 2002 4,3%. Under år 1997 inleddes nämligen ett utbildningsprogram med syfte att ge så många arbetslösa vuxna som möjligt en utbildning, för att de skulle kunna ta sig in i arbetslivet. Därefter har arbetslösheten sjunkit med över 4%.

De konsekvenser som länderna i Sydamerika får av den höga arbetslösheten är att många människor hamnar på gatan. Det finns oerhört många gatubarn som tigger och på det sättet lever på turisterna. Det är vanligt att männen på landsbygden är alkoholister och skickar ut sina barn för att tigga på gatan. Om barnen inte får tag i några pengar blir de slagna. De pengar som de eventuellt lyckas tigga tar deras pappa hand om och köper sprit för medan familjen svälter. Barnen får inte behålla något till sig själva. Detta leder till att många barn på landet rymmer hemifrån, eller helt enkelt blir utkastade för att de inte kan skaffa tillräckligt med pengar. De tar sig då in till staden där de lever på gatan eller möjligtvis hamnar på barnhem.

I de flesta länder i Sydamerika är det förbjudet med barnarbete. I t.ex. Peru är det tillåtet att arbeta från 12 års ålder, men det är vanligt att även yngre barn arbetar. Runt två miljoner barn i åldrarna 5- 17 år beräknas arbeta någon tid på dygnet. Detta är cirka en femtedel av alla barn i den åldersklassen! Av dessa är det 200 000, d.v.s. 10 %, som är yngre än 12 år. Ca 40% av dessa arbetar på landsbygden, där de hjälper till med jordbruket och att ta hand om djuren.
I Peru är barnarbete mycket svårt att stoppa eftersom de flesta peruaner, både de på landbygden och de i medelklassen, tycker att det är självklart att barnen ska hjälpa sin fattiga föräldrar med familjeförsörjningen.

Utbildningsmöjligheterna i de flesta sydamerikanska länderna är begränsade Det finns för få skolor. I många av länderna tillåts dessutom inte flickor att gå i skolan. Det som nu görs för att minska arbetslösheten är att starta fler skolor, även ute på landet. Detta sker ofta i samarbete med olika hjälporganisationer, typ UNICEF, runt om i länderna. Tanken är att alla åtminstone ska få en grundutbildning med läs- och skrivkunnighet. Problemet kvarstår dock att även högutbildade har svårt att få sysselsättning. I bl.a. Chile är arbetslösheten bland högutbildade, typ läkare, ingenjörer och advokater, stor. Jag tror att detta beror på att ekonomin inte har lyckats stadga sig efter Pinochets diktatur. Man har inte råd att anlita högutbildade och att bygga ut sjukhus, vägar och övrig infrastruktur.

I Sydamerika är det mycket vanligare att män arbetar än att kvinnor gör det. Runt 70% av arbetarstagarna i Sydamerika är män, medan det i Sverige är mycket jämlikare. Här är det 52% av arbetstagarna som är män och 48% som är kvinnor.
En sak som gör att inte så många kvinnor är ute i arbetslivet är att männen får mycket bättre arbetsvillkor. De får högre löner och bättre arbetstider. Kvinnorna blir diskriminerade i arbetslivet och väljer då bort det alternativet. De bestämmer sig för att arbeta med hushållet och att ta hand om barnen istället. Kvinnor som arbetar bor oftast på landsbygden där de sliter med jordbruket. I Argentina finns det en lag som säger att män och kvinnor ska arbeta på lika villkor. Det är något som jag personligen inte tror följs speciellt noga eftersom 67% av arbetarna i Argentina är män, medan endast 33% är kvinnor. Det är nog svårt för kvinnorna att ta sig in i arbetslivet, eftersom männen alltid har varit dominerande där. Det finns nog många arbetsgivare som inte anställer kvinnor. Det är likadant i Sverige när det gäller invandrare. Det finns alldeles för många svenska arbetsgivare som inte anställer människor med utländsk bakgrund.

Sverige är annars ett väldigt jämställt land. Även här förekommer det dock inom många yrken att män har högre löner än kvinnor med motsvarande arbeten. Eftersom vi i Sverige inte har lyckats helt och hållet med jämlikheten, trots att vi har kommit mycket längre än många andra länder, tror jag att
det är svårt för kvinnorna i Sydamerika att lyckas. Regeringarna där är nog inte lika lyhörda vad det gäller kvinnornas arbetssituation.

Det är inte speciellt stor del av Sydamerikas befolkning som är fackligt organiserad. På grund av den ökande arbetslösheten har fackets betydelse i t.ex. Brasilien och Chile minskat. I Peru har den fackliga anslutningen aldrig varit hög. I Brasilien har facket infört ett system med minimilön som 2001 uppgick till 180 real, motsvarande knappt 900 kr i månaden. Många människor tvingas tyvärr ändå arbeta för lägre lön. Under militärdiktaturen 1964-1985 förtrycktes fackföreningarna. Endast en facklig organisation var tillåten och då under strikt statlig kontroll. I 1988 års grundlag skrevs dock åtta timmars arbetsdag in och strejkrätten återinfördes. Även i Argentina har strejkrätten återinförts.
Jag tror att de människor som har lyckats få ett arbete är så rädda att förlor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetslösheten i Sydamerika

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-19]   Arbetslösheten i Sydamerika
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2129 [2020-07-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×