Upphovsrätt och IT

8928 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Om man ska berätta om upphovsrätten och IT måste man först ge läsaren en grundkurs om själva upphovsrätten.

Många har nog hört talas om upphovsrätten. Många vet nog också vad den innebär, men för dom som inte vet är detta det mesta grundläggande.

Upphovsrätten har många liknelser med patenträtten. Upphovsrätten är till för att skydda journalister, fotografer, konstnärer, tonsättare och författare mm. De lever på sin lön som de tjänar ihop på att framställa verk. Man har stiftat en sådan rätt för att ingen ska kunna utnyttja upphovsmannens verk. Dessa yrkeskategorier är helt beroende av den rätten. För utan det skyddet kan vem som helst ta och använda verket. Men för att verket ska kunnas skyddas av upphovsrätten så behöver verket ha en viss uttryck för upphovsmannens personlighet, något som är unikt.
Vad är då ett verk? Om det har att göra med musik, litteratur, konst, film, dans, dataprogram, kartor mm och är personligt.

Som upphovsman bestämmer han själv över rätten till att ensamt använda sitt verk. Han får avgöra om verket ska finnas tillgängligt för allmänheten eller om det ska finnas en avgift för att använda verket. Detta kallas förfoganderätt.

Upphovrätten innefattar även en rätt som kallas för droit moral, eller ideell rätt på svenska. Den rätten säger att upphovsmannen har rätt till att bli namngiven på alla exemplar av hans verk. Upphovsrättens skydd består under upphovsmannens liv och sedan 70 år efter personens död.

En annan person eller företag kan bli delägare i ett verks rätt. Det sker om upphovsmannen ingår i ett avtal med då en producent eller förlag. Denna person har då samma intresse som upphovsmannen att skydda verket från olagligt användande. En upphovsman kan även upplåta sin rätt i olika stor utsträckning till någon annan.


Men en upphovsman har inte total kontroll när det gäller att bestämma om sitt verks användnings område. Det finns några inskränkningar i upphovsrätten. Dessa är olika beroende verk från verk. Om upphovsmannen inte har rätt till någon ersättning så kallas det total inskränkning. Om upphovsmannen inte kan påverka verkets användande men har rätt till en viss ersättning kallas det för tvångslicens. Det finns även något som kallas för avtalslicens och den gäller när en användare använder en upphovsmans rätt genom ett avtal med upphovsmannaorganisation. Då upplåter dom alla organisations medlemmars verk mot en viss ersättning.

Upphovsrätten är baserad av olika konventioner och överenskommelser. Många av dom är internationella som Sverige har anslutit sig till. En av dom viktigaste konventionerna är Bernkonventionen från 1986, det är på den som Sveriges upphovsrätt bygger på.

Vad är det då för regler när det gäller upphovsrätten?
Det är ganska lätta regler som många förmodligen tar för givet. Det är samma som gäller för vanliga tryckta papper. Man får kopiera i en viss mängd, men bara i storleken så att den täcker användarens behov. En regel till det är att man måste ha ett personligt behov av använda kopian. Så företag får inte kopiera till sina anställda. Detta gäller förstås ej om det står kopiering förbjuden på papperet.
Det man inte får göra är att inte kopiera någon annans text, varken med pennan eller genom att kopiera över till sin egen webbsida.
När det gäller bilder så får man inte ta någon annans bild. Att överföra en bild digital väg är det samma som att göra ett nytt exemplar av bilden. Och det får inte göras utan upphovsmannens godkännande. Man får inte heller ”förbättra” någons hemsida med en bild.
Det enklaste sättet att undvika att bryta mot upphovsrätten är att lära sig det man vill veta och att sedan skriva med egna ord om det man vill förmedla.

Straffet för att olagligt tagit/kopierat någon annans verk är som max två års fängelse. Man kan även bli skyldig att betala skadestånd till upphovsmannen.

Upphovsrätten gäller lika mycket över Internet som på radio, i tidningar och på TV. Men det finns så extremt många sidor på Internet är det självklart svårt att hålla ordning på vad som är lagligt. Om det har varit svårt förut så har det blivit omöjligt att hålla ordning på allt matrial som far kors och tvärs Internet idag. Upphovsrätten tillkom 1960. Efter det har har de tekniska förutsättningarna förändras drastiskt. De flesta upprättshållare ser på detta med stort allvar. De är väldigt enkelt att ladda ner bilder och texter från olika sidor. Skyddade verk sprids allt snabbare, billigare och enklare över Internet. Detta tycker de som är för teknikens utveckling är bra, men stora upphovsrätthållare som t.ex. Microsoft och IBM försöker att stärka sin situation inom Internet.

Men det kan vara svårt att följa lagen inom vissa fall. Lagen kan vara svårtolkad. Det är dom nya mekaniska finesserna gör så att man kan hitta n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upphovsrätt och IT

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Upphovsrätt och IT
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×