Borta bra eller Hemma bäst?

4 röster
20902 visningar
uppladdat: 2003-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Syfte: Syftet, eller mitt uppdrag med detta arbetet är att resa till 5 olika länder för att ta reda på mer om dem; Jag fick följande riktlinjer:
• Motivera varför du valde just det landet
• Beskriv hur naturen i landet ser ut.
• Hur livnär man sig i landet?
• Vad har landet för historisk bakgrund?
• Hur har ungdomar det i landet?

Jag fick också ett specialuppdrag för två av länderna;
• Jämför två av länderna du valt.
• Vad finns det för/nackdelar med att bo i länderna?

Jag presenterar de länder som jag valt och motiveringen till dem här i inledningen för att sedan gå in utförligare på dem under deras respektive avdelningar.
Jag har indelat länderna efter deras klimat zoner, en för varje utom den subtropiska zonen där jag har ett land i den norra subtropiska zonen och ett land i den södra subtropiska zonen.

Motivering för val av ett land.

? Ryssland (tempererade zonen)
Jag valde Ryssland för att: Det är en f.d. stormakt med intressant historiks bakgrund, jag
vet väldigt lite om det eftersom man inte läser det som Europa och det är ett ovanligt land
med skiftande makt och välstånd.

? Egypten (norra subtropiska zonen)
Jag valde Egypten för att: Dom har pyramider och en intressant historia, dom har ett
annorlunda jordbruk som är beroende av Nilen och dess översvämningar.
Jag hade till en början tänkt välja Tunisien och dess historia (Karthago) men där fanns inte
den öken som krävdes för uppgiften…

? Argentina (södra subtropiska zonen)
Jag valde Argentina för att: Man talar spanska i Argentina och jag har spanska som B-
språk. Sara talar mycket om Sydamerika och då blir man lite intresserad. Dessutom gillar
jag Sydamerika.

? Kongo Kinshasa(tropiska zonen)
Jag valde Kongo för att: Jag vet inte så jätte mycket om Kongo, (jag kallar det för bara Kongo för enkelhetens skull) men det verkar intressant eftersom regnskogen är fascinerande och Kongo är mycket rikt på resurser samt att de är inblandade i det som ibland kallats Afrikas första världskrig.

? Alaska (polara zonen)
Jag valde Alaska för att: Man skall ha något ur den polara zonen, dessutom ville jag ha
USA men jag hade redan ryssland i den zonen så jag valde USA i en annan zon istället.
Jag tycker Alaska verkar intressant eftersom Guldrushen m.m. intresserar mig och jag vill
veta hur de lever i Alaska… Det blir även en bra motpol till fattiga länder eftersom USA är
ett rikt land…

Ryssland
Mitt första stopp i under denna utvärderings resa under UNICEFS flagg blir Ryssland och dess huvud-stad Moskva. Jag börjar med att sitta instängd på mitt hotell och studera kartboken till tusen. Med min enorma kartkunskap kunde jag utläsa följande: (okey jag hade annat också…)
Rysslands huvudstad är Moskva och det är också här huvuddelen av Rysslands befolkning bor, dvs i den europeiska delen av Ryssland och i och runt Moskva. Detta tror jag beror på att landet är bördigare och klimatet är mildare samtidigt som det ligger närmare omvärlden, Sibirien ligger ju ganska långt från det mesta. Ryssland är ett enormt stort land, hela 17 075 400 km2, faktiskt det största landet i världen och inte mindre än 38x större än Sverige och 2x större än USA.
Ryssland är en Republik, dvs. de har en President.

Ryssland har världens största tillgångar av många saker, de har t.ex. mest järnmalm i hela världen, de har även följande resurser: guld, tenn, uran, fosfat, koppar, zink, bauxit, silver och bly. Trots sina stora tillgångar har de inga pengar och de släpper ut enorma mängder miljögifter eftersom de inte har peng-ar att rena fabrikernas utsläpp. Förutom järntillgångar har de även värdens största kolfyndigheter, samt bland de största av naturgas och olja, dessvärre finns de flesta av dessa tillgångar i Sibirien och måste fraktas lång väg till fabrikerna i den europeiska delen. Det finns även stora tillgångar av naturgas och olja. Tack vare att de nu har en sådan mångfald av naturtillgångar så exporterar de väldigt mycket olja och oljeprodukter, naturgas, metaller, timmer och trävaror, metaller, kemikalier och vapen. Man im-porterar inte så väldigt mycket eftersom man har så stora tillgångar i det egna landet.
Man har även många kärnkraftverk men de är alla nedslitna och har dålig säkerhet, många minns med fasa Tjernobyl. Rysslands livnär sig också på att man framställer mest stål i hela världen samt att man har enorma skogar som man avverkar i massor. En sak som är enormt viktig för Ryssland där deras järnvägar, utan dem hade de aldrig kunnat ta tillvara Sibiriens enorma naturtillgångar. Den transsibi-riska järnvägen sträcker sig från Moskva i väster till Vladivostok i öster, det tar hela 7 dagar och 8 nätter att åka med den. Utan denna järnväg hade de varit i ännu värre trångmål än de är i dagsläget, även järnvägen är extremt skamfilad, det sker urspårningar och tack vare spårens dåliga kvalitet så måste man sänka hastigheterna.

I den europeiska delen så är jordbruket inriktat på boskap medan man i mellersta ryssland odlar lin till textil industrin. Längs gränsen till Kazakstan har man konstbevattning och där odlar man istället; frukt, tobak och vin. I Ryssland livnär en jordbrukare 13 personer med mat medan en jordbrukare i Sverige livnär 50 personer. Jordbruket är alltså enormt ineffektivt. Det råder kris i Rysslands jordbruk eftersom mycket av den goda jorden, som fanns tidigare, har spolats bort eller försurats, även bristen på en inf-rastruktur gör att mycket mat ruttnar och möglar bort på vägen.
Hela 40 % av Rysslands befolkning jobbar i industrier.
Rysslands fiske är mycket viktigt för landet, man fiskar näst mest i världen, endast slagna av Japan.

Rysslands landskap är mycket varierat, i nord öst finns polarklimat och stora områden av is och snö där permafrosten härskar dvs. tundra medan man nere vid Kaspiska havet kan ligga på långa sand-stränder och sola dagarna i ända. Större delen av Ryssland har ett s.k. fastlandsklimat, det betyder att man har kalla vintrar och varma somrar. Sibirien är också den kallaste bebodda delen i världen, man kan få erfara temperaturer ner till –50 och i en Ojmajkon har man uppmätt –73 C. Ryssland är till stora delar lågland men vid Kaspiska havet finns berget Kaukasus, sedan finns även Uralbergen som går ner från ishavet och skiljer europeiska Ryssland från det asiatiska. I Ryssland finns även många tusen floder t.ex. Lenafloden, Ob och Jenisej, dessa floder är alla mycket viktiga för transport och vatten-kraft. Det enda problemet är att de flyter ut i ishavet, så när det smälter i söder och vårfloden kommer så är utloppet fortfarande fruset och det blir enorma översvämningar. I den europeiska delen rinner floderna istället ut i svarta havet eller Kaspiska havet, en flod som rinner dit är Volga, Rysslands längsta och viktigaste flod.

Från första början hade jag tänkt dra igenom hela historien, men eftersom jag insåg att nuläget är mycket mer intressant och mer analyserbart så skall jag istället fokusera på det. Här kommer nu en kort(förhoppningsvis) genomgång av Rysslands historia.

Moskva grundades år 1100 av fursten Jurij. Moskva hade ett fördelaktigt läge och växte snabb tupp till en stor stad. Innan år 1500, då deras erövringar börjar, var Ryssland inte mycket mer än Moskva och dess omliggande landområdena. Under 1500-talet började de erövra och efter ett tag sträckte sig riket bort till Finska viken, ner till Svarta havet och en bit österut. Under 1700 talet nådde Ryssland ungefär den storlek som det har idag.

År 1914 började första världskriget, det gick dåligt för ryssarna och de förlorade 8 miljoner man. Hungersnöd drabbade Ryssland och soldater och arbetare vände sig mot sina forna herrar. Tsaren av-gick och 1917 utbröt den ryska revolutionen med Lenin i spetsen, Ryssland byttes ut mot sovjetunio-nen med kommunismen som statsskick, det var även under denna tidpunkt som Moskva blev huvud-stad. År 1924 dog Lenin och han efterträddes av Josef Stalin, som Lenin hade varnat för i sitt testa-mente. Kommunismens idéer fungerade inte och man tvingades närmare och närmare diktatur, när Lenin dog och Stalin kom till makten var cirkeln sluten, Sovjetunionen var nu en diktatur under Stalin. Han skickade miljontals oskyldiga att dö i arbetsläger, men det är en helt annan historia. År 1939 bröt andra världskriget ut och denna gång gick det bättre för ryssarna och i slutet av andra världskriget hade de kontroll över de flesta, som vi kallar de idag, öststaterna. Efter Andra världskriget var både USA och Sovjet supermakter och kalla kriget utbröt, Kallakriget var i princip en kapprustning mellan de allierade och Sovjet och öststaterna Sovjets ekonomi försvagades ytterligare av kapprustningen och alla var överens om att något måste göras. År 1985 tillträdde Michael Gorbatjov posten som president, och han införde en friare politik som gjorde att folket fick ha egna firmor (dock i liten skala) och att folket fick mer inblick i Ryssland. Han tillät även andra partier och folket började (antar jag) förstå att det var kommunismen det var fel på och inte dom. Gorbatjovs politik ledde ingenvart och 1991 pre-senterade Boris Jeltsin ett omfattande reformprogram För att hindra att Gorbatjov blev avsatt i valet genomförde hans män en statskupp som dock misslyckades och Sovjetunionen föll sönder och ersattes av dagens Ryssland. Ryssland tog över Sovjets alla ambassader samt platsen i FN.

Stora problem finns i dagen Ryssland, inte minst mellan olika folkgrupper och mellan Ryssland och närliggande länder, de vill inte längre vara slavar under Moskvas makt och försöker frigöra sig på alla sätt dom kan. Ett exempel är Tjetjenien konflikten.

Risker finns för att Ryssland splittras upp i flera småstater. Inom Ryssland har det redan förekommit väpnade konflikter. Även ungdomarna lever ett hårt liv i Ryssland, kriminaliteten är hög och sjukdo-marna härjar fritt eftersom man inte har råd med avancerade sjukvård. Det härjar en slags modern pest, en blandning mellan mångresistent tbc och HIV som man inte kan bota eftersom man inte har några pengar. Dessutom finns, mig veterligen, inget botemedel mot HIV. Man har infört en mer demokratisk skola där skolan skall anpassa sig efter den enskilde individens behov och förse eleverna med material, en annan del i skollagen är att barnen skall gå ur skolan med hälsan i behåll, jag citerar. ”Skollagen säger också att skolan skall garantera att eleverna är friska. …i verkligheten är det annorlunda. Enligt en rysk skoltidning så går fyra av tio elever ur skolan med kroniska sjukdomar”. Efter dessa under-hållande fakta drar jag slutsatsen att det förmodligen inte är vidare roligt eller trevligt att bo i Ryssland som ungdom i dagens läge. Tänk bara att bo i Sibirien, usch! Svinkallt och jättelångt till allting och inte en dator i sikte.
Jag läste en artikel ”Unga hyllar Putin” av Michael Winiarski publ. i DN 2003-03-19 där man behand-lade en stor nystartad ungdomsorganisation, Vi går tillsammans. Deras syfte var ett få ungdomen att känna någon gemenskap kring något annat än vodka och öl som, enligt vad jag vet är en vara som förtärs i stora mängder i Ryssland, inte minst av ungdomarna. Detta är dock i Moskva och där är ju där som man har det överlägset bäst, lönerna är ca 5x högre än de i övriga ryssland och man har börjat restaureringen av landet samt att nya utländska bolag har börjat investera i Ryssland.

Många har en trist, grå och mycket negativ bild av Ryssland vilket, tycker jag, är helt felaktigt. Denna bild som många har är till stora delar USA: s verk med sina anti Ryssland kampanjer, Ryssland får även ofta figurera som den stora okända onda saken i t.ex. filmer och datorspel. Även detta är USA: s verk. Efter Sovjets fall 1991 så målade de upp bilden av en nation i sorg, det var synd om Ryssland. Idag har de istället islamisterna som samhällets fiende nummer 1. Det är dock inte enbart USA, vem är det man krigar mot i Sverige när man gör lumpen? Jo, Ryssland, historiskt sett har Ryssland varit Sve-riges fiende ända sedan 1500 talet. Personligen anser jag att det hela bara är ett dåligt svepskäl för att behålla vårt dyra försvar. Nyligen gick också USA ut med att om Ryssland skulle anfalla oss så skulle de vara på våran sida. Anfalla OSS? Vilket skämt, Ryssland har INGEN anledning som helst att anfal-la Sverige och dra på sig västvärldens vrede igen, möjligtvis om vi utsatte dom för upprepade provo-kationer så kanske de skulle skicka iväg en missil eller två men de skulle förmodligen krascha halv-vägs, föråldrade som de är. Med tanke på att vi är med i både FN och EU så lär sviterna inte bli små för ett oprovocerat anfall, t.ex. handels embargos och låsta gränser mm. Man kan åstadkomma mycket dumt även utan vapen.

Även om det kanske inte var meningen så har jag nu börjat förstå varför dagens Ryssland ser ut som det gör idag, och ärligt talat, jag har svårt att se en väg ut ur det förutom möjligtvis en ny revolution som skulle ena folket. Det går inte längre att undvika att se de hemska följderna av kommunismens välde i Ryssland, svält, ekonomisk kris och ett land i splittring. Som det är i dagens läge har ju Putin, jag ser det, blivit lite av en halvdiktator. Han har krossat medier som opponerat sig mot honom och sagt ofördelaktiga saker om hans Ryssland, dvs. berövat människorna yttrandefriheten och som Ben Franklin en gång sade. ”Första steget till en diktatur är att beröva människorna deras rätt att uttrycka sig.” Han har även återgett KGB deras rätt att börja undersökningar på anonyma tips.

Man kan säga att Ryssland har fastnat i träsket, det har gått på samma sätt hela tiden: Först Gorbatjov som kom och så var allt bra, i 2 år max, sedan kommer Jeltsin och allt löser sig, de blir fria från Sov-jetunionen och Jeltsin inför enorma reformer och allt är bra, i två år max, sedan börjar folket märka att den bristfälliga trygghet som fanns i Sovjet inte existerar överhuvudtaget här och BNP sjunker enormt samtidigt som rubeln tappar sitt värde totalt och all övrig ekonomi bara brakar ihop, sedan kommer Putin till makten, med tvivelaktiga metoder, och då är allt bra igen, BNP ökar igen, rubeln ökar och istället för underskott så får man istället överskott och kan börja betala ut skulder till allt möjligt. Sen så håller det inte någon längre tid, BNP halveras och rubeln tappar åter i värde. Det ser inte ut att fin-nas någon väg ut ur det hela utan utländsk inblandning. Men så kommer nu IKEA och det franska bolaget Auchan och börjar anlägga affär efter affär. Det ger inte bara arbetstillfällen utan det ger också skatt samt 13% inkomstskatt och de utländska bolagen är inte lika drabbade av korruption som de ryska, kanske finns det en väg ut ur träsket trots allt.

Efter flera dagars efterforskningar har jag kommit fram till dessa hemska fakta och upptäcker till min fasa att jag slösat bort hela min tid på att sitta på hotellrummet. Nåväl, jag packar ihop mina saker och åker till flygplatsen och mitt nästa mål: Egypten

Egypten
Egypten ligger i övre Afrika och har kust mot Medelhavet, huvudstaden är Kairo som har 6,8 miljoner invånare, förorter ej inberäknade. Landets areal är 1 002 000 km2 till skillnad från Sveriges 410 934 km2, och det bor 67,2 miljoner människor i Egypten. En lustig detalj är att invånarantalet/km2 är 67 i hela landet medan det i Nildalen är över 1 750 invånare/km2. Huvudsaklig export består av bomull, olja och oljeprodukter.

Jordbruks produkter är bomull, vete, majs, ris och sockerrör och det står för 30 % av landets inkoms-ter. Industrin står för 25% av landets inkomster.
Andra saker som inbringar pengar är turismen och Suezkanalen.
Hela 50 % av Egyptens befolkning är analfabeter. Detta beror på att bara de som bor i städerna går i skolan, ute på landet så lever man på som man alltid har gjort men man har det väldigt fattigt.

Landets import består av maskineri och utrustning, matvaror, långt räckande mat tex mjöl eller russin, kapital varor dvs varor som inte konsumeras vid användning, konstgödning och träprodukter. Export består av rå och raffinerad olja, bomull, textilier, metallprodukter samt kemikalier.
Egyptens huvudsakliga handelspartners är EU-länder, USA och Japan.

Egypten har ett spännande och, vad jag vet, unikt jordbruk som är beroende av Nilens översvämning-ar, ja hela Egypten är beroende av Nilen, utan den så hade det inte bott någon alls i Egypten förutom ett par beduiner som red omkring. Tidigare var Egyptens jordbruk väldigt chansartat då det var helt beroende av hur mycket Nilen svämmade över varje år, svämmade den över för mycket var det dåligt men om den inte svämmade över alls så var det katastrof. Under den generation som England hade kontroll över Egypten påbörjade de byggnationen av Aswandammen, när den var stod klar så möjlig-gjorde den att stora områden kunde tas i bruk som åkermark, syftet med dammen var att kunna reglera Nilens årliga översvämningar så att man fick en lagom mängd vatten varje år. Dammen stod klar år 1902. Trots att man fått mer åkermark har man inte lyckats få något överflöd av spannmål eftersom befolkningen växt i takt med att jordbruket utvecklats. De huvudsakliga grödorna är ris, korn, vete, bönor, tomater och citrusfrukter. Man föder också upp boskap såsom får, vattenbufflar, åsnor och get-ter. I dagsläget finns det två begränsningar för Egyptens fortsatta utveckling av jordbruket, landets odlingsbara area som bara är 5 % samt vattenmängden som man nu måste dela med ett antal andra afrikanska länder genom vilka Nilen rinner. Detta driver den egyptiska regeringen till att satsa på mer effektiva jordbruksmetoder eftersom man i dagsläget har ganska föråldrade redskap.

Egypten består till stora delar av öken, bortsett från ett område, nämligen Nildalen. Nildalen är det område som bildats runt Nilen, den sträcker sig som ett grönt band i den sterila öknen. Där växer det och frodas och det är också runt Nilen som de allra flesta egyptier bor. Nilen själv sträcker sig igenom hela Egypten från söder till Medelhavet i norr. Området öster om Nilen kallas för den arabiska öknen och området väster om Nilen kallas för Libyska öknen. Men allt är inte bara sandöken, det finns även klippöknar och halvöknar.


I Egypten finns det många fattiga eftersom regeringen inte har nog med pengar för att hjälpa dem, det finns även många som bor på gatorna, men det är mer uthärdligt att bo på gatorna här eftersom det är ett ganska varmt klimat, ibland kommer det dock sandstormar som plågar egypterna.
Ungdomarna arbetar ofta efter skolan eller under sommarlovet, speciellt bondbarnen. Väldigt fattiga barn arbetar ofta som sophämtare i hyreshus. Många ungdomar är också rädda för terrorist attacker efter bombdåden tidigare.
I skolan så bär barnen och ungdomarna uniform men inte om man går i en internationell skola. Många har vanliga kläder i städerna men vissa har även traditionell klädedräkt, galabiyas en slags kaftan. De ungdomar som bor i tex Kairo har det ganska bra, medan man, som jag tidigare nämnt, har det väldigt har det väldigt fattigt ute på landet. Jag skulle inte vilja leva i Egypten eftersom det inte har utvecklats lika långt i IT teknologin och då skulle jag behöva skriva det här för hand och då hade jag dött av kro-niska smärtor i höger hand. Dessutom är det väldigt varmt jämfört med här samt att deras lite annor-lunda livsstil inte passar mig.

Egypten är medlem i många organisationer, t.ex. FN (Förenta Nationerna) och WHO (World Health Organisation), dom är inte med i NATO, men en hel massa andra organisationer som jag inte kan tyda innebörden av, därför har jag också utelämnat dem.

Egypten har haft en spännande historia och varit inblandade i många krig, men hur kommer det sig egentligen? Varför har just Egypten varit inblandat i så många krig? Jag har sökt på Internet men fruktlöst, helst skulle man få tag på en bok men eftersom de allra flesta böckerna på biblioteket är ut-lånade vid det här laget så har jag bestämt mig för att göra en egen analys. Först och främst får vi svara på frågan när de krigade som mest och vad jag har förstått så krigade de en hel massa under faraoner-nas tid dvs. 2000 f.kr. men också under 1960-1970. Om man sedan skall svara varför man krigade under 2000-talet f.kr. så kan man lugnt säga att Egypten var; kanske inte en stormakt i dess fulla be-märkelse men åtminstone ett mäktigt land under denna tid, de hade överlägsen teknik, de hade ett skriftspråk och de hade ofantliga mängder med guld. Att de hade ofantliga mängder guld grundar jag på att faraonerna var enormt rika och tog guld för många miljoner med sig i graven. Just under denna tidsepok krigade man inte så mycket men man blev däremot krigad mot ett flertal gånger, de ockupe-rade av romarriket (318 f.kr) och araberna (649 f.kr) redan innan Kristus födelse. Efter det så har de blivit erövrade av både turkarna och Storbritannien. Sedan 1948 blåser det nya vindar i Egypten, man vill återfå sin forna maktposition, därför bildar man en allians och anfaller Israel, fem år senare (1953) kommer Nasser till makten och han vill även han göra Egypten till ett mäktigt land i Mellanöstern. Ett antal år senare (1967) anfaller de återigen Israel och leder denna gång ett nederlag i vad som kom att kallas sexdagarskriget. I samband med detta så förstörs Suezkanalen. Sex år senare (1973) är det dags igen, denna gång går kriget under namnet Jom Kippur, jag känner igen det men kan inte placera det. Två år (1975) senare öppnas Suezkanalen igen och 1979 sluts äntligen fred mellan Egypten och Israel. Detta fenomen, att man vill återfå forna tiders glansdagar, kan återfinnas i ett antal länder varav ett av dem är Grekland. Det kanske inte yttrar sig like kraftfullt som Egypten men man kan ta Cypern kon-flikten som ett exempel där grekland inte ville släppa ifrån sig något. (Henke, jag skrev detta innan du sa det…) Nämnas bör också att folk började bosätta sig i Nildalen runt 7000 f.kr.

I Egypten är de allra flesta muslimer (90 %), men innan dess trodde de (som vi all vet) på faraonerna, de trodde att de var gudar. De hade även andra gudar såsom Ra, solguden och Isis.

Argentina
Argentina kommer från det latinska ordet argentum som betyder silver. Det åsyftar på den svala havs-viken Rio de la Plato, silverfloden. Landets area är 2,766,890 km2 till skillnad från Sveriges 410 934 km2.

Det finns, precis som i Ryssland stora skillnader inom landets natur. Man kan åka ner till Kap Horn och glida runt bland isberg för att nästa dag åka upp till de nordligare delarna av landet för att hugga sig fram i regnskogen. Detta beror på att landet är väldigt avlångt samt att temperaturen ökar ganska kraftigt ju närmare ekvatorn man kommer. Längs den västra gränsen löper bergskedjan Anderna, det finns även vindpinade halvöknar i form av Patagonien. Närmare mitten, i Buenos Aires, som för övrigt är Argentinas huvudstad, finns det vidsträckta slättland som kallas pampas, det sträcker sig från Bue-nos Aires till Anderna upp mot ner det regnskogsområde som kallas Chaco och ner mot Patagionen. Namnet Pampas betyder grässlätt, prärie och området är 750 000 km2 stort. Där föder man upp stora mängder nötboskap. Pampas är från första början en gammal havsbotten som för länge sedan höjts över havet och täckts av flodavlagringar, sedan har det blandats med mycket lös jord och vulkanaska vilket har gjort den väldigt bördig. Den brukar kallas Argentinas kornbod eftersom den är så väl läm-pad att odla på, klimatet ligger mellan +8 C och +24 C och nederbörden är 500-1000 mm.

Argentina har Anderna att tacka för att de inte har ett så torrt klimat, utan dem hade stillhavsvindarna kunnat blåsa in ohindrat och Argentinas natur skulle förmodligen gestalta sig mer som Chiles, alltså mycket torrare och sterilare samt mer regnfattigt och halvöken artat. Argentina är dock öppet mot At-lanten och det gör att man kan få snabba temperaturväxlingar och lufttrycksväxlingar.

I nordväst finns det skogsområden, men skogsindustrin är inte speciellt välutvecklad enbart 16% av landets areal täcks av skog till skillnad från tex Sverige där hela 50% är skogsbeklädda.
Argentina har, förutom väldigt mycket nötboskap, gott om mineraler. De exporterar både olja och naturgas och de är i stort sett självförsörjande när det gäller energi, hela 50% av energin består av vat-tenkraft och resten av olja och gas. En guld och koppargruva som öppnades 1997 vid Anderna har potential att bli Sydamerikas största gruva. Nyligen har man också gjort fynd av naturgas i Patagonien. I Rio Negro i söder bryts det järnmalm. Landet har även stenkol, bly, zink, tenn, silver, asbest, mangan mm. Argentinas gränser är ofta tydligt avgränsade med naturliga hinder, i väst finns Anderna som sträcker sig längs Chiles gräns och i norr finns det floder som markerar vart landet slutar, i öster och söder finns havet.

Som sagt så exporterar man olja och gas, men den allra största exportvaran är ändå kött. Förutom kött så är man bland världens största producenter av vete, majs, sojaolja och ull. Man exporterar även bi-produkter ifrån boskap, såsom hudar och textilier samt maskiner.
Landets inkomster kommer till 1/3 från jordbruket och baslivsmedel och det gör att ekonomin är väl-digt sårbar för dålig skörd d.v.s. missväxt.
De viktigaste importvarorna är maskiner och elektroniska produkter som svarar för 40% av den totala importen. USA, Brasilien, Italien, Tyskland och andra europeiska länder är Argentinas viktigaste han-delspartner.

Argentinas historia börjar år 1516 då portugisen Juan Díaz de Solís började utforska Argentina, kolo-niseringen gick till en början segt och kolonierna kontrollerades av Perus vice kung, år 1776 skildes dock Argentina från Peru och de utropade sig 1810 till en självständig stat och efter stridligheter blev de 1816 accepterade första av USA och sedan av Portugal.
Till en början tillhörde även dagens Paraguay, Bolivia och Uruguay Argentina men efter konflikt så bröt de sig loss och utropade sig till självständiga stater. Efter detta stabiliserades läget och inget av allvarlig karaktär inträffade.
Argentina ekonomi fick ordentlig fart runt år 1865 då Pampas öppnades för exploatering och man kunde börja exportera kött effektivare tack vare den nya kyltekniken.

Idag är Argentina ett fattigt land, ett land utan någon hållbar ekonomi. Jag har tänkt ta reda på varför det blev så här, varför kunde industriarbetarna i Argentina för 100 år sedan dricka vin till maten och ha fina rockar medan man idag får hanka sig fram och 50 % av befolkningen lever i misär och fattigdom?

Jag börjar med varför det var så bra förr; hur kommer det sig att det var så bra då?
Jag tror att Argentina fick det så bra i jämförelse med andra länder beror på att de hade en så högt ut-vecklad infrastruktur jämfört med övriga Sydamerikanska länder. Nämnvärt är järnvägarna som är en synnerligen viktig del i infrastrukturen, järnvägarna kom med europeiska företag under slutet av 1800-talet och de påskyndade landets ekonomiska tillväxt i hög grad.
Själva grunden till dagens bankrutt tror jag ligger så långt tillbaka i tiden som 1930-talet. Ända fram till den tidpunkt hade den tekniska utvecklingen gått framåt och man exporterade och frambringade vetenskapsmän, men så hände något år 1930. Man blev plötsligt väldigt fientlig till export och teknisk utveckling. Detta beror på att alla företag förlitade sig helt på det egna landet som inkomstkälla och trodde att man kunde säkra en ekonomisk tillväxt utan en världshandel, argentinarna har hårt föått uppleva att det tyvärr inte är möjligt. De stora företag som ändå valde att satsa på export och utveck-ling är få. Ett sjukligt spel utvecklades mellan näringsliv fackförbund och politiker. Oräkneliga företag förlitade sig till 100% på staten som enda kund, sedermera känt som uppköparfosterlandet, och inve-sterade mer för den goda sakens skull än pga av varornas kvalitet. Ingen hållbar budget kunde fungera på detta vis och det har ju också visat sig. Ett täcke lades över Argentinas ekonomiska utveckling. För att få stopp på den hemska inflation som härjar Argentina under många år band man nu peson till dol-larn så att en peso alltid var värd detsamma som en dollar, detta följdes av ett antal sköna år med en tillväxt på 6 % årligen. Dessvärre kunde inte Argentina hålla takt med dollarn, när den drog iväg upp-emot skyarna var Argentina tvungna att följa efter och tappade därmed i konkurrenskraft, man var tvungen att sälja mängder av statliga bolag och drog på sig stora skulder, så hände det, en regnig (det lät bra) dag i december 2001 blev läget ohållbart, det började spridas rykten om inställda betalningar som skrämde upp folk, och nog var det befogat. Statsskulden var vid det här laget uppe i 145 miljarder dollar. Som sagt blev argentinarna rädda och började tömma sina bankkonton och centralbanken hota-de att kollapsa varpå regeringen handlade och frös alla tillgångar. Den 1:e december 2002 fick argen-tinarna tillbaka sina tillgångar, men mycket mindre värda. Det finns i dagsläget en del hemska siffror att rada upp för den som är lite negativ av sig: arbetslösheten är officiellt 22 % men i verkligheten är det högre. 51% av befolkningen är under fattigdomssträcket och hälften av dom lever riktigt hemskt. Lönerna har fallit med 23 % och konsumtionen per capita har även den sjunkit och det med 22%. Jag läste ett skämt som är ett bra exempel på argetinarnas självironiska galghumor: ”den bästa affär du kan göra är att köpa en argentinare för vad han är värd och sedan sälja honom för vad han tror att han är värd”.

Jag har inte funnit uppgifter på hur ungdomarna har det i dagens Argentina, men man kan få fram en ganska så bra bild genom att granska de fakta jag redan samlat.
Eftersom Argentina i allmänhet har kass ekonomi bör ungdomarna inte vara ett undantag och eftersom hälften av befolkningen räknas som fattiga kan ungdomarna knappast ha det bättre. Min gissning är att det är väldigt jobbigt att vara ungdom i Argentina i dag, alla har en genuin misstro mot politikerna, men vem skall dra upp dom ur träsket om inte politikerna? Ungdomarna ser säkert inga ljusa framtids-utsikter framför sig men jag gissar att många kommer att försöka engagera sig politiskt, Argentina hade tidigare en hög utbildnings standard så det kommer nog att gå vägen och jag hoppas att Argenti-nas ungdomar skall kunna lösa det här i framtiden. Efter att ha läst ungdomars svar på frågor 1999 så kan jag säga att de hade det väldigt likt Sverige under den tiden, det kunde lika gärna varit svenska ungdomar som svarat på frågorna, men som sagt det har förändrats till det sämre men det är fortfaran-de inte allt för olikt oss här i Sverige .

Kongo, Demokratiska Republiken sedermera känt som Kongo Kinshasa
(det finns två länder som heter Kongo men det andra heter Kongo Brazzaville eller Republiken Kongo)

Kongos huvudstad är Kinshasa (ca 4,7 milj inv, uppsk 1994). Läget i Kinshasa är dåligt, inte minst för barnen. Mängden gatubarn är väldigt stor, och de blir allt fler och fler. Landets yta är 2 344 885 km2 till skillnad från Sveriges 410 934 km2 och det bor 21 invånare/km2.
En rolig detalj är att i krigshärjade Kongo så är läs och skrivkunnigheten högre än den i Egypten där den ligger runt 50 % medans den i Kongo ligger runt 70 %
Kongo har ett varmt och fuktigt klimat med mycket regnskog, hela 50% av landet täcks av regnskog och den är en av de få stora regnskogarna kvar i världen. Detta beror på landets läge, rakt igenom Kongo går nämligen ekvatorn och som vi alla vet leder det till ökad värme och oftast regnskog, det finns även savann längre ner i söder. Kongos terräng består av kuperat högland kuperat högland, men längs atlantkusten så finns det lågland. Medeltemperaturen är hög och faller sällan under 20 C.

Kongo har en enorm mängd floder och det bäddar för stora utbyggnader av vattenkraft, dock har bara en mycket liten del av möjligheterna nyttjats. Man använder dock floderna som ryggrad för all trans-port inom landet och vissa floder är så djupa att djupgående fartyg kan åka på dem.


Början
Man tror att de första invånarna i Kongo var pygméerna men eftersom man inte vet säkert så skriver jag man tror. Runt år 0 så invandrade bantu-talande folk ifrån norr och slog sig ner i landets södra delar. Långt senare, ca år 1000 så hade bantu folket slagit ner sina bopålar i större delen av Kongo och utvecklat ett slags system med stater, vilka styrdes av en monark. En av dessa stater var Kongo (grun-dades år 1400) som låg ungefär där norra Angola är idag samt västra Kongo. Kongos första kontakt med övriga världen kom ca år 1482 då en portugisisk upptäcktsresande. Under mellerst 1800-talet så kom handelsmän från Arabien, Swahili och Nyamwezi (dagens Tanzania) på jakt efter slavar och el-fenben, antingen genom guld eller våld. Vissa etablerade stater som fick ökande makt med de flesta blev nedslagna efter en kort tid.

The Kongo Free State
Under 1870-talet, då Europas kolonisering av Afrika börjat avta hade Kongo ingen politisk enighet alls. Just under denna tidsperiod blev Kongo koloniserat av den belgiske kungen Leopold II, han trod-de inte att han skulle få stöd för operationen från sitt land så han ledde en egen expedition, hans an-språk på landet blev godkänt 1884 i Berlin och med de gränser som landet har idag. Han hade dock inte kontroll över alltihop förrän i mitten av 1890-talet och det först efter att ha tagit östra Kongo från östafrikanska och arabiska samt swahili handelsmän. Leopold själv hade inte nog med tillgångar för att utveckla Kongo så han sökte och fick lån från Belgien. Leopold bjöd in många företag för att ut-nyttja landets resurser i utbyte mot att de byggde vägar och järnvägar, han gav även bort land till före-tag för att de skulle utnyttja det. Efter flera år började det trilla in rapporter i Europa om att afrikanerna for illa i Kongo, de arbetade så gott som i träldom på gummifabriker och dylikt, en opinion för att Belgien skulle ta över landet började växa och 1908 gjorde Belgien också det.

Belgiska Kongo
Då Belgien tog över landet minskade slavarbetet och afrikanerna fick det bättre, missionärer började också strömma till landet. Belgierna satsade mycket på att få fram en infrastruktur samt att få fram ett gruvsamhälle, detta lyckades de ganska bra med och ca 1920 låg gruvindustrin långt före jordbruket.

Framemot 1950-talet så började kongoleserna längta efter självständighet och ett antal konflikter här-jade landet och det var kravaller och demonstrationer på Kinshasas gator.1960 blev Belgiska Kongo helt självständigt. Efter självständighets förklaringen så splittrades landet upp i fyra parter men enades igen under president Mobutu. Han döpte om landet till Zaire och ändrade namn på städerna för att landet skulle bli autentiskt afrikanskt, han ville sudda bort alla spår av belgarna och allt var européer hette.

Kongo Kinshasa eller Demokratiska Republiken Kongo som det egentligen heter är ett land med stor-mig bakgrund, det är knappast lugnt i nuläget heller, även om det inte fått så mycket uppmärksamhet i media på sistone så har det länge pågått ett krig i Kongo där många stater varit inbladade: Zimbabwe, Rwanda, Angola, Burundi, Uganda, Namibia och Tchad har under olika tidsperioder haft trupper i Kongo. Eftersom så många stater varit inblandade så har kriget ibland kallats för ”Afrikas första Världskrig” Nyligen slöts ett avtal som hoppas kunna sätta stop för detta krig, det är nämligen inte bara i Kongo man krigar men det är en annan historia. I Juli 2002 slöt man ett avtal där Rwanda skulle dra tillbaka sina trupper ifrån Kongo men i November hade de ännu inte dragit sig tillbaka. Man för dock fredsförhandlingar i Sydafrika, nu efter att Rwanda dragit tillbaka 20 000 soldater så är det bara Angola och Zimbabwe som återstår. Trots att Rwanda dragit sig ur gick de veckan efter avtalet in i Kongo igen för att stödja rebellerna som var under attack av den lokala milisen. Trots det så är det närmare fred än det varit sedan 1998 då kriget blossade upp. Orsaken till att kriget var att rebeller med stöd från Uganda och Rwanda gjorde uppror mot den dåvarande presidenten i Kongo. Håhåjaja, det finns många komplicerade vändningar och annat, alldeles för många för att jag skall skriva ner allt här.

Kongos främsta livnäring i dagens läge består av gruvindustrin och dess stora mineral rikedomar, men utvecklingen av gruvindustrin har skett på bekostnad av jordbruket som innan landet blev självständigt var fullt tillräckligt för att försörja landet, idag är läget annorlunda och man är beroende av sin import av livsmedel. Kongos ekonomiska utveckling har verkligen gått upp och ner, den spurtade igång or-dentligt under 1950 talet för att sedan sakta in i början av 1960-talet pga av orligheterna innan själv-ständigheten, återigen accelererade den igen i slutet på 1960 talet för att slutligen sakta och så gott som stanna in helt pga statligt övertagande av stora industrier vilket i sin tur resulterade i minskade privata investeringar.

Landet är rikt på inte minst industridiamanter, som finns i massor, utan även guld, koppar, uran och kobolt. Man är faktiskt en av världens största producenter av just industridiamanter och den exporten är sedan 1994 den största i Kongo. 75 % av Kongo är täckt av skog och man exporterar teak och eben-holts samt mindre värda träslag, denna export är väldigt sårbar eftersom den är helt beroende av priset på trä, därmed är också landets ekonomi känslig då denna export inbringar mycket pengar. Andra vik-tiga exportvaror är kobolt palmprodukter och gummi. Kongos jordbruk är väldigt svårt att utveckla i någon större grad utan att hugga ner stora mängder regnskog, för tillfället är enbart 3 % av landets area odlingsbar.
De länder som Kongo handlar mest med är Belgien, USA, Frankrike, Tyskland och Sydafrika

Barnen i Kongo har det inte bra det är ett som är säkert, man kan ta artikeln ”Barn anklagas för häxeri” som exempel, när det går dåligt och man inte har råd att försörja alla så skickar man ut ett barn på gatan med ursäkten att dom utför svart magi. Jag såg en dokumentär på TV om barnen i Kongo, om hur dom sa att dom tackade gud för att han uppfunnit limmet för annars skulle de aldrig ha klarat sig. Det finns många gatubarn inte minst i Kongo Kinshasa och vad man vet så har dom en hemsk tillvaro som man inte kan önska ens sina värsta fiender.

Alaska
Alaska ligger i de allra nordligast delarna av Nordamerika och tillhör USA som den 49:e staten.
17 av USA: s 20 högsta berg ligger i Alaska och därav kan man dra slutsatsen att Alaska har en myck-et bergig terräng, i Alaska finns även Mt. McKinley som är den högsta punkten i Nordamerika. Det finns en del glaciärer eftersom staten, till vissa delar, ligger i den Polara klimatzonen. Det finns även ett flertal aktiva vulkaner och många nationalparker, detta för att bevara de vackra miljöerna. Klimatet varierar inom staten, de sydöstra och sydcentrala kusterna har ett milt och blött klimat medan man inåt landet har kallt och torrt klimat och uppe i norr kan man få erfara mycket kalla temperaturer

Alaskas (mer kända) historia börjar år 1741 då Alaska upptäcks av en dansk upptäcktsresande, senare anlägger ryska pälshandlare den första staden i Alaska 1784 och USA köper Alaska av dem 1867 för $7 200 000. Detta är något som ryssarna troligen ångrar eftersom Alaska visat sig ha stora resurser och är idag känt för sin underbara natur, sina stora resurser av olja och sitt fiske. Alaska blev dock inte en officiell stat förrän 1959.

År 1880 upptäcks Alaskas guldfyndigheter och guldrushen tar sin början. År 1942, dvs. under andra världskriget bombade japanerna Dutch Harbor, och ockuperade de två öarna Attu och Kiska, det var dock inte vidare lyckat, det blev lika mycket ett krig mot det stränga klimatet som mot de amerikanska trupperna. Anledningen kan jag tänka mig att Alaska är en bra plattform för anfall ut i stilla havet mot t.ex. Japan. Efter denna händelse har det varit lugnt i Alaska och livet går vidare i sin vanliga lunk.

Alaska står för 25 % av USA: s oljeproduktion. Viktigaste industrin är natur gas och olja. Fisket är också mycket viktig och en stor del av USA: s fisk kommer ifrån Alaska. Alaska är USA: s största stat och är hela 2x större än Texas, det är faktiskt väldigt stort som man kan se på bilden här nedan där man jämför Alaskas storlek med USA:s

Huvudstaden i Alaska är Juneau, det är den enda huvudstad i USA som bara är tillgånglig via båt och flyg, Juneau är dock inte den största staden det är Anchorage och därefter Fairbanks
Mellan 80 och 90 % av statens budget består av olje och naturgasindustrin, anledningen är att jag kol-lat på ett flertal sidor och procenten diffat en aning mellan de olika sidorna.

Ungdomarna i Alaska har det bra, man bor på ungefär samma vis som man gör i Sverige och man har det bra ställt och har en bra och lång utbildning. Dock har USA vad som brukar kallas 2/3 systemet, dvs att 2/3 av befolkningen lever livet medan den sista tredjedelen har det jätte kasst och fattigt. Oftast är det svarta människor som inte har råd att utbilda sig som hamnar i den här tredjedelen, systemet finns mest i de större städerna och är inte speciellt utbrett i Alaska. Detta tycker jag är väldigt dåligt då det finns så många rika i USA, de betalar nästan ingen skatt och vad händer med de fattiga? Inget so-cialbidrag här inte, man får köpa försäkringar så att man har råd att gå till tandläkaren eller sjukhuset om man skadat sig. Personligen tycker jag att Sveriges system är mycket bättre.

Man kan inte säga att Alaska har några speciella kontakter med omvärlden så därför tar jag istället USA:s kontakter. Dom är med i FN plus en hel massa skit som man fortfarande inte förstår vad det betyder. Dom har dock en väldigt nära relation till Storbritannien och de har stött USA sedan Afghani-stan med alla medel tillgängliga.

Jämförelse mellan två länder
Jag har valt att jämföra de två länderna USA (i fallet natur och livnäring utgår jag ifrån Alaska medan jag i utrikespolitik och historisk bakgrund utgår mer ifrån USA) och Demokratiska Republiken Kongo, anledningen till detta är att jag anser att det finns stora skillnader mellan de två olika länderna på väl-digt många områden. Till en början hade jag tänkt jämföra USA och Ryssland men eftersom de haft så mycket med varandra att göra så blev det mest en historisk beskrivning av andra världskriget vilket inte riktigt var syftet med denna uppgift. Jag skall nu börja med naturen:

Natur
Som man snabbt förstår efter en snabb titt i kartboken så är naturen i de olika länderna (jag benämner Alaska som ett land för att det inte skall låta konstigt) väldigt olika, i Kongo är det ganska flackt hög-land medan det i Alaska finns massa sjöar och stora höga berg, Alaska har även stora kustremsor till skillnad mot Kongo som bara har en liten remsa utemot Atlanten.
Om man nu skall gå över till Klimatet där det finns stora skillnader; Kongo har ett varmt tropiskt kli-mat med en medeltemperatur året om på + 20 C medan men i Alaska har ett, uppe i norr har ett väldigt kallt och torrt klimat, längre ner är det dock varmare och blötare, några uppgifter på medeltemperatu-rer har jag tyvärr inte. En annan markant skillnad är att Kongo ligger i den tropiska zonen och inte har några egentliga vintrar medan Alaska ligger i den Polara zonen och har stora skillnader mellan som-mar och vinter.

Levnadsstandard
Eftersom som Kongo är ett land som inte är i närheten så utvecklat som USA är och dessutom är krigshärjat sedan ett antal år tillbaka så kan man förstå att levnadstandaren i många fall är väldigt olik.

Det finns dock fattiga i USA också och dom är inte få heller, självklart är det inte samma fattigdom som finns i Kongo men man tycker att USA som är så ”stora och mäktiga” kunde ta bättre hand om sina egna innan de börjar rota i andras affärer. En undersökning har visat att om man använde lika mycket pengar till att konstbevattna Afrika som man använder till att konstbevattna Kalifornien så skulle svältkriserna i Afrika vara lösta inom en snar framtid. Om man nu skall tänka lite varför det har blivit så bra i USA och inte i Kongo, båda var ju kolonier och både utropade sig till självständiga sta-ter. Anledningen tror jag inte ligger i mängden resurser, Kongo har gott om resurser, så även USA utan om kunskapen i att leda, visst man kan komma långt med stora resurser och utan resurser så är man körd men för att man skall kunna nå en hög standard, stanna där och fortsätta uppåt behövs en kompetent ledning. Nu har Kongo varit härjat av krig ganska länge och inte varit självständiga speci-ellt länge om man jämför med USA, men vem vet? Om 200 år kanske Kongo är en supermakt som sätter skräck i sina afrikanska grannar.

Jag personligen är inget stort fan av USA som du kanske redan har upptäckt och jag tycker att George Bush är synnerligen inkompetent och inte värdig att vara på en post han har idag. i Irak kriget i syn-nerhet tycker jag att USA handlat helt fel. Man kan jämföra USA med en förvuxen jättebebis, och länderna i Europa är de äldre och oftast visare farbröderna, amerikanerna kom trots allt ifrån Europa från början. Nåväl för att ta ett exempel så hade FN(inte säker) en omröstning om en begränsning på hur mycket koldioxid fick släppa ut, USA fick förståeligt nog mest tillåtna utsläpp efter som är ett så stort land, men nej. ”vi vill släppa ut lika mycket som vi gör nu” säger dom och försöker köpa andra länders andelar vilket refuseras och alla går med på förslaget utom USA, den grina bebisen som inte förstått att man inte alltid kan få bestämma, man vet inte alltid bäst och man är definitivt inte alltid bäst. Nåväl, nog med klagomål på USA och åter till jämförelsen.

Om jag skall vara ärlig skulle jag hellre bo i USA trots mina anti-USA känslor. Ungefär hälften av USA:s befolkning är trots allt anti-USA dom också, paradoxalt nog. Jag grundar min vilja att bo i USA på de hemska förhållandena som råder i Kongo, det är krig som vilket ögonblick som helst kan blossa upp, det finns inga datorer =O( , jag kan inte språket i Kongo, det är extremt varmt, det är inte det minsta likt något som jag någonsin varit i närheten av och jag skulle förmodligen dö ganska snart om jag kom till Kongo helt ensam och utan pengar… Om man skall räkna upp några fördelar med att bo i USA så kan man n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Borta bra eller Hemma bäst?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-04-28

    En väldigt bra skriven artikel

  • Inactive member 2009-12-18

    Hello Dear, Hur mår du, hoppas fine, Mitt namn är Nina Jag blev imponerad när jag såg din profil här på www.mimersbrunn.se och jag tror vi kan ha långsiktig relation. Vänligen jag vilja att du maila mig tillbaka här (nina33ko@yahoo.com) så jag kan berätta mer om mig själv ok. Väntar på din vackra svar Fröken Nina. Hello Dear, How are you,hope fine, My name is nina I was impressed when I saw your profile here atwww.mimersbrunn.se and I believe we can have long term relationship. Please I will like you to email me back here at (nina33ko@yahoo.com) so I can tell you more about myself ok. Awaiting for your lovely response Miss nina.

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-17]   Borta bra eller Hemma bäst?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2096 [2020-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×