”Förlorad är varje dag då man inte dansat!” : En studie av balansen mellan träningsbelastning och återhämtning på Balettakademiens yrkesutbildning i Stockholm

1 röster
1794 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och frågeställningarSyftet var att studera balansen mellan träningsbelastning och återhämtning hos dansare under yrkesutbildning på Balettakademien i Stockholm. De frågor studien ämnade ge svar på var: Hur stor fysisk belastning innebär dansarens träning? Visar dansarna några mentala eller kroppsliga symtom på överträningssyndrom?MetodFysisk belastning studerades med hjälp av träningsdagbok där intensitet skattades av dansaren. Även sömn-, kost- och avkopplingsvanor bokfördes. Med hjälp av enkät har information om tidigare år erhållits. Instrumentet Profile of Mood States (POMS) har använts för att upptäcka sinnesstämningsstörningar hos dansarna och slutligen genomfördes två kvalitativa djupintervjuer. Totalt deltog 29 av utbildningens 71 dansare i studien genom bekämlighetsurval.ResultatDen genomsnittlige dansaren tränar under arbetsveckan drygt tre pass per dag med en träningstid på nästan fem timmar. Hela veckan innebär 17,5 pass och en total träningstid på 27 timmar. Den tyngsta perioden under året är november-december och träning under lov sker i stor utsträckning. 78% av dansarna har återkommande problem med skador, 41% av dansarna upplevde viktinstabilitet under föregående år, sömnvanorna var varierande. 40% av dansarna uppvisade en inverterad isbergsprofil. Enligt respondenter berodde otillräcklig vila på en känsla av ”att tappa väldigt mycket” och en press på att de måste träna. Oönskan bland dansarna att vara ”sin egen tränare” och problem på att skilja dansen från personen.SlutsatsStora skillnader i belastning mellan dansarna. Dansarna uppvisar både mentala och kroppsliga symtom på överträning till följd av hög fysisk och mental belastning. För att förebygga detta bör Balettakademien ha tydliga, välmotiverade riktlinjer för vila, utbilda p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ”Förlorad är varje dag då man inte dansat!” : En studie av balansen mellan träningsbelastning och återhämtning på Balettakademiens yrkesutbildning i Stockholm

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   ”Förlorad är varje dag då man inte dansat!” : En studie av balansen mellan träningsbelastning och återhämtning på Balettakademiens yrkesutbildning i Stockholm
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20906 [2020-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×