Livsstilsförändringar genom Motiverade Samtal

2351 visningar
uppladdat: 2007-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Många människor faller in i ohälsosamma livsstilsmönster som kan vara svåra att ta sig ur. Bristande hälsa kan ofta relateras till felaktig kost, för lite motion och/eller sömnstörningar. För att göra en förändring kan det vara nödvändigt med professionell hjälp, där motiverande samtal kan vara en användbar metod. Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka möjligheter med och effekter av motiverande samtal vid livsstilsförändringar, främst beträffande kost, motion och sömn, samt att undersöka sjuksköterskans möjlighet att använda sig av denna metod. För att få svar på syftet har vi granskat 16 vetenskapliga artiklar beträffande motiverande samtal, kost och motion. De är deduktivt analyserade och Orems egenvårdsteori är den omvårdnadsteoretiska grund som vårt arbete har baserats på. I ovan nämnda artiklar framgår att motiverande samtal kan ha god effekt och vara en metod som uppskattas av många patienter. Dessutom har de interventioner som pågår under en längre tid visat sig ge ett bättre resultat på lång sikt. Sjuksköterskor talar ofta med patienter om livsstil, och kan fungera bra som professionellt stöd i processen mot en sundare livsstil. Sambandet mellan motiverande samtal och fysisk aktivitet verkar emellertid inte vara lika tydligt som det mellan motiverande samtal och kost. Forskning kring det motiverande samtalets inverkan på sömn är mycket begränsat. Det krävs även mer forskning under längre tid för att se om motiverande samtal kan ge långsiktiga resultat på kost- och motionsvanor. Därför tycker vi att det vore intressant att se mer forskning på ämnet i Norden, samt ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livsstilsförändringar genom Motiverade Samtal

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-05]   Livsstilsförändringar genom Motiverade Samtal
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20883 [2020-09-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×