Modernismen

16 röster
53150 visningar
uppladdat: 2003-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett ord som sammanfattar 1900 – talets ”ismer” inom konst, musik och litteratur är modernismen. I denna benämning ingår t.ex. expressionism, futurism, surrealism, symbolism m.fl. En benämning med teknisk och förnuftig innebörd.

De två grundläggande dragen är obundenheten av tradition samt samspelet och gränsöverskridandet mellan olika konst- och stilarter. Modernismen är individualistisk, d.v.s. den hyllar den egna individen och dess uttrycksformer. Alla ska kunna tolka konst, litteratur, arkitektur m.m. på sitt eget sätt, kunna bilda sig en egen uppfattning. Det modernistiska ska vara som en fråga, där varje enskild individ får komma fram till ett eget svar. Det var viktigt att man fick tänja på gränser och pröva sig fram, att man fick komma fram till nya saker. Om man inte testade gränser, hur skulle man då hitta nya lösningar? Det man målade/skrev/konstruerade behövde inte föreställa världen såsom den såg ut, utan såsom man upplevde den eller ville att den skulle vara.

Begreppet postmodernistisk användes ofta i debatter under 1980 – talet, för att uttrycka de unga författarnas rätt att välja mellan olika förebilder och åsikter. Oftast hade postmodernismen en obestämd syftning, då det var upp till var och en att tolka texten eller motivet på sitt eget sätt.

Rationalitet är ännu en stark grundidé för den europeiska modernismen, och var även den första och viktigaste ingrediensen.

Modernismen ser framåt, inte bakåt, och har en starkt drivande kraft för förändring och sökande efter det nya. Den visade sig först i början av 1900 – talet, då inom den abstrakta konsten. Inom design och arkitektur sökte man former som var anpassade efter maskinell tillverkning, och man ville ge uttryck för det moderna samhället. Det skedde stora förändringar inom arkitekturen under den nya tekniska tidsåldern, och funktionalismen hade kommit för att stanna. Formerna övergick från lugna linjer och blygsam dekor till strama linjer, rena former och släta ytor. Det var genom Stockholmsutställningen 1930 som den s.k. funkisen fick sitt genombrott, då man ställde ut konsthantverk, hemslöjd och diverse arkitektiska ritningar och miniatyrer. De sistnämnda var de som blev mest berömda.

Under mellankrigstiden fanns det en stark vilja till tro på nya framsteg och social jämlikhet. Nya material kom, och med en enormt snab...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modernismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-12]   Modernismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2084 [2020-07-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×