Närståendes behov när en person vårdas svårt sjuk på en intensivvårdsavdelning: en studie med instrumentet Critical Care Family Needs

1018 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Intensivvården är idag en högteknologisk avdelning och den miljön som råder där kan vara skrämmande för så väl den sjuke personen som de närstående. Att vara närstående till någon som blivit akut kritiskt sjuk innebär en osäkerhet om framtiden och beskrivs som känslan av att pendla mellan hopp och förtvivlan. För personen som är akut, svårt sjuk har de närstående stor betydelse. Den närstående kan hjälpa till genom att finnas där och vara ett stöd och samtidigt skydda den svårt sjuke personens integritet. Fokus inom intensivvården har alltid legat på den svårt sjuke men på senare tid har vårdpersonalen börjat se de närstående som en integrerad del i den läkande processen och vården kring patienten. Närstående till svårt sjuka personer skulle känna sig mindre bortglömda om personalen på förhand vet vilka behov som de behöver. Syfte: Att beskriva närståendes behov när personer vårdas svårt sjuk på intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Metod: En tvärsnittstudie vid intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Totalt deltog 42 närstående (30 kvinnor och 12 män) i studien. Datainsamlingen gjordes genom att deltagarna fick svara på ett frågeformulär bestående av instrumentet Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) samt några demografiska frågor. Resultatet bearbetades med The Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Korskorrelationer och signifikanser gjordes på resultatet. Resultat: Mer än hälften av de närstående uttryckte att 39 behov var viktiga eller mycket viktiga. 22 behov ansågs av mer än 90 % av de närstående vara viktiga eller mycket viktiga. De närstående skattade sex behov som mycket viktiga: 1) Känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten, 2) Bli uppringd hemma om patientens tillstånd förändras, 3) Få frågor besvarade på ett ärligt sätt, 4) Bli försäkrad om att den bästa tänkbara vård ges till patienten, 5) Få begripliga förklaringar angående frågor och 6) Få veta de förväntade resultaten av behandlingen. Av dessa behov så var fyra av dem relaterade till trygghet som var den behovskategorin som närstående...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Närståendes behov när en person vårdas svårt sjuk på en intensivvårdsavdelning: en studie med instrumentet Critical Care Family Needs

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Närståendes behov när en person vårdas svårt sjuk på en intensivvårdsavdelning: en studie med instrumentet Critical Care Family Needs
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20791 [2020-02-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×