Avskaffande av revisionsplikten för småföretag – konsekvenserna av beslutet för småföretag och revisorer

1333 visningar
uppladdat: 2008-07-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I denna kandidatuppsats sker forskning kring konsekvenser, av ett beslut om avskaffade av revisionsplikten för småföretag, för småföretagare (små aktiebolag) och revisorer. Bakgrunden för ämnet ligger i utredningen som kom ut den 3 april 2008 från justitiedepartementet på regeringens begäran med ett förslag om avskaffande av revisionsplikten för småföretag. Enligt den utförda utredningen, gjort av Bo Svensson, föreslås att enbart fyra procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Gränsen för avskaffade avskaffande av revisionsplikten för småföretag föreslås till företag med en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor, nettoomsättning på 83 miljoner kronor och 50 anställda. Som underlag för empirin har tre intervjuer ägt rum varav två med aktiebolag och den tredje med en godkänd revisor på Örlings PricewaterhouseCoopers. Det insamlade data från intervjuerna har kopplats/jämförts med den teoriska referensramen för skapa en överblick av verkligheten. Det insamlade data har analyserats och de konkreta slutsatser som kunde konstateras är att genom beslutet får företagen större valfrihet och kan även göra årliga besparingar genom ett införande av beslutet. Beslutet leder även till att förbättrade relationer uppstår mellan parterna, företagen och revisorerna, då inget tvång existerar. För revisorerna och revisionsbyråerna innebär beslutet ett antal mindre debiterade arbetstimmar samt att beslutet kommer att leda till hela branschen tar en dipp ner efter beslutet. Beslutet kommer att leda till att bransch...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Avskaffande av revisionsplikten för småföretag – konsekvenserna av beslutet för småföretag och revisorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-07-04]   Avskaffande av revisionsplikten för småföretag – konsekvenserna av beslutet för småföretag och revisorer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20420 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×