Moldavien

8 röster
9300 visningar
uppladdat: 2003-05-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kortfakta:

Moldavien/Republiken Moldavien

Huvudstad: Kisjinov (på rumänska Chinsinau), ca. 670 000 invånare.
Invånarantal: 4,4 miljoner (2000).
Yta: 33 700 km².
Valuta: 1 leu = ca. 1,55 SEK (1996).
Språk: Moldaviska/rumänska officiellt språk.
Religion: Majoriteten är ortodoxt kristna.

Moldavien ligger i sydöstra Europa, i det nordvästra hörnet av Svarta havet, mellan Ukraina och Rumänien. Landet är Europas fattigaste land och är lika stort som Jämtland, med en arbetslöshet på 70%.
Men ändå ett utpräglat jorbruksland, med ¾ odlingsbar markyta men p.g.a. att man ända sen Sovjetunionens tid har använt många olika sorters bekämpningsmedel och fortfarande använder, så är idag en stor del av marken förgiftad.

Natur och klimat

Naturen är mycket lämplig till jordbruk som ni vet, främst i de delarna av landet där floderna Djestr och Prut flyter fram. Jordarten består till största del av lössjord.
Mellan floderna är landskapet flackt men genom skärs av ekskogar och höjder, det högsta berget är Blnesti (429 m.ö.h.). Mindre än 7% av landet är skogsklädd och består främst av ek och bok.
I norr och i söder består landet främst av stäpp.
Klimatet i Moldavien är ett fastlandsklimat men även lite kustklimat med varma somrar och milda vintrar. Medeltemperaturen på sommaren är 20 grader C. Mest nederbörd faller det i den mellersta delen av landet, med ca 400-600 mm per år. Klimatet är därför gynnsamt för jordbruk.

Näringsliv

Jordbruket kallas ibland för vin- och trädgårdsodlingarnas land, bland annat därför att Moldavien under Sovjetunionens tid var den största vinproducenten.
Det är de bördiga svarta jordarna som gör Moldavien till ett utpräglat jorbrukssamhälle. Moldavien var under sovjttiden, tillsammans med Ukraina huvudleverantör av säd, frukt och andra odlade varor. Men p.g.a. att man använde så mycket bekämpningsmedel som förgiftade marken har produkternas kvalitet och anseende idag sänkts och är därmed mycket svåra att sälja.

Men är ändå en av Moldaviens viktigaste exportvaror, tillsammans med textilier och metaller.
Idag är de viktigaste grödorna: spannmål, tobak, grönsaker, frukt, vin och rosenolja, som är två traditionella moldaviska produkter.

Jordbruket är den viktigaste delen av Moldaviens ekonomi, utan jordbruket skulle inte Moldavien överleva, även hela landets industri hänger på jordbruket. Om Moldavien skulle drabbas av ett års riktigt dålig skörd skulle hela nationen drabbas av svält.

Industrin i Moldavien är underutvecklad och till största delen knuten till jordbruksprodukterna. Bristen på råvaror gör att industrierna ofta står stilla p.g.a. att det inte finns tillräckligt med energi. Det finns bara ett mindre vattenkraftverk i Moldavien och detta utgör ungefär 1% av energin som används. Detta gör att Moldavien måste importera ungefär allt dem behöver t.ex. energi, olja och kol och mycket annat. Men i och med bristen på energi gör även att man inte har några egna varor i utbyte eller i alla fall inte många.
Det är tillverkningen av livsmedel och jordbruksmaskiner som dominerar industrin.
Fast förutom livsmedelindustrin är trä- och textilvaror, byggnadsmaterial samt produkter från den metallurgiska industrin, mycket viktiga industriprodukter.
I Transnistrien ligger 40% av landet industrier och i Tiraspol, Rybnista och Dubossary ligger viktiga livsmedelsindustrier.

Turismen, kunde jag inte hitta någon fakta om, så därför förmodar jag att det inte finns så mycket turism i Moldavien.

Naturtillgångar

Moldavien har mycket få naturtillgångar, men de som finns är:
Bördiga jordar, men idag innehåller vissa områden stora mängder gifter, från bekämpningsmedel som använts.

Naturgas och olja, har hittats i Moldavien , men man var osäker i vilken grad dessa gick att utvinna, man har därför inte använt de. Men om man skulle använda de om det nu går, så skulle de vara till mycket stor nytta.
Lignin och kalk.

Befolkning

Befolkningen består av 64,5% rumänska moldavier, 13,8% ukrainare, 13% ryssar, 3,5% gagauzer, 2...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Moldavien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-04-04

    jag igen! *VINKAR* måste bara

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-08]   Moldavien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2025 [2020-02-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×