Alzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen

2373 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Antalet personer som får någon form av demenssjukdom ökar som en följd av att människor lever längre och att sjukdomen ökar med stigande ålder. Den vanligaste formen är Alzheimers sjukdom. Demens definieras ofta som de anhörigas sjukdom, den som fått sjukdomen fokuseras det sällan på. Det är en kronisk sjukdom och tillhör en av våra folksjukdomar med dödlig utgång. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att få och leva med Alzheimers sjukdom. Metod: Studien genomfördes med skönlitterära självbiografier och syftet besvarades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet framställdes genom tre teman med tillhörande sub- teman. Det visade sig att kvinnorna kände en stark oro inför vad Alzheimers sjukdom kunde medföra. De levde i en ovisshet om hur livet skulle te sig, det framgick också att kvinnorna bar på en känsla av skam över sin sjukdom. Slutsats: Trots att upplevelserna är mycket individuella gick det ändå att finna likheter mellan kvinnorna. Vid en kronisk sjukdom som Alzheimers sjukdom kan en förändring i den subjektiva krop...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Alzheimers sjukdom - Upplevelser av att få och leva med sjukdomen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20137 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×