Irak-kriget - Historia - 18 dagar in "Operation Iraqi Freedom"

8 röster
23788 visningar
uppladdat: 2003-04-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning

Det här arbetet handlar om den nuvarande situationen i Irak, hur det kunde bli så och hur det kommer att bli. Jag har med fakta och egna åsikter skrivit så att ni som läser detta själva ska kunna bilda en egen och mer sanningsenlig uppfattning om Irak-kriget än den som Mr. Bush, Förenta staterna och massmedia försöker delge er.


Innehållsförteckning

Irak – Kriget

 Inledning
 Iraks historia
 Krigsanledningar
 Hänt hittills i kriget
 Följder
 Slutsats
 Litteraturförteckning

Inledning

Situationen i Irak är komplicerad och den går långt tillbaka i tiden. Förenta staterna är just nu mitt uppe i ett fullskaligt krig mot denna nation. Har USA verkligen grunder för detta krig? Förenta staterna påstår att man bara ska genomföra ett regimskifte i Irak och bilda ett demokratiskt land. Som ett led i detta vill USA avlägsna Saddam Hussein. En man som absolut säkert har massförstörelsevapen, som tänker använda dessa vapen mot sina grannar. Han har gjort det förut, han kommer att göra det igen. Ett annat alternativ är att han tänker ge dessa fruktansvärda vapen till Osama bin Ladin för att sättas in mot Förenta staterna. Ett solklart fall, eller hur? Detta är precis vad amerikanerna försöker pumpa in i FN, världssamfundet och alla människor på den här planeten. Men visst, om allt det här stämde så skulle det ju bara finnas ett alternativ: Anfall!
Det är bara så att USA inte lyckats bevisa ett enda av sina skäl för krig emot Irak. Det är ett faktum. Sannolikheten att Saddam skulle ha bibehållit en fungerande del av tillverkningsprogram för kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel är nästan lika med noll. Dessa anläggningar demonterades grundligt av vapeninspektörer under sju års oavbrutet arbete i Irak. Förenta staterna påstår även att Hussein skulle ha kopplingar med fundamentalistiska islamska terrorister. Det är inte möjligt! Saddam har i åratal försökt krossat allting vad islamsk fundamentalism heter. Den påstådda islamska fundamentalistiska terroristgruppen som Hussein sägs ha kopplingar med är Al Qaida. Om Saddam gav Osama bin Ladin vapen skulle Al Qaida använda dessa mot Saddam själv. Om USA stannar kvar i Irak med marktrupper en längre tid är risken stor för att Bush kommer att utlösa den kulturkonflikt mellan väst och islam som bin Ladin försökte utlösa när hans agenter flög tre flygplan rakt in i World Trade Center och Pentagon. Saddam Hussein är utan tvivel en av de ondaste män som har befläckat jordens yta. Han styr sitt land som en tyrann med fruktan och våld. Om han kunde skulle han säkert anfalla Iran, Kuwait, Saudiarabien och Israel för att öka sin makt i området. Det är här hans problem uppstår. Han har inte kapacitet till att göra detta. Det är precis det här som Förenta staterna vägrar inse. De ekonomiska sanktionerna mot Irak har gjort det omöjligt för honom att hålla sin vapenarsenal i trim. Utan reservdelar och reparationer blir militärapparater snabbt obrukbara. Saddam Hussein är ett monster. Men han är Förenta staternas monster. Han är en lika amerikansk skapelse som hamburgarna. Förenta staternas regering stödde hans regim under dess krig med Iran. Ett krig som han utkämpade med USA: s vapen, pengar och biologiska stridsmedel. USA avlägsnade honom inte under det förra kriget vid persiska viken och USA hindrade försök av irakiska upprorsmän att störta Husseins regim. Man ansåg att Saddams styre i Irak var det bästa för landet. Som man bäddar får man ligga!

Iraks Historia

Irak är ett land med tjugo miljoner invånare. Landet gränsar i norr till Turkiet och Syrien, i väster till Jordanien och mot öster till Iran. Irans södra gräns bildas av Saudiarabien och Kuwait. Irak har näst största oljetillgång på den här planeten. Detta gör Irak till en mör köttbit för alla dreglande hundar – de industrialiserade västländerna. År 1917 invaderade brittiska trupper Irak och gjorde landet till ett brittiskt mandat. Britterna var först i världen med att använda systematiska flygbombningar. Alla uppror slogs ned med den här metoden. De gränser som definierar mellanöstern idag ritades av britter och fransmän i början av 1900-talet. År 1921 ritade British Colonial Office upp en ny linje i sanden rakt genom södra Irak för att bilda landet Kuwait. Det gjordes för att beröva Irak tillträde till Persiska viken. När Saddam Hussein invaderade Kuwait sjuttio år senare hävdade han att den lilla nationalstaten alltid varit en del av Irak. Om man går tillbaka till 1920-talet tycks det ha funnits visst stöd för hans påstående, om än inte för de handlingar som han utlöste. George Kennan från USA: s utrikesdepartement yttrade följande 1948:
”USA har omkring 50 procent av världens rikedom men bara 6,3 procent av dess befolkning. I den situationen kan vi inte undgå att bli föremål för avundsjuka och förbittring. Vår verkliga uppgift under den kommande perioden är att uppfinna ett mönster för förbindelserna som gör det möjligt för oss att behålla denna skillnad utan någon egentlig skada för vår nationella säkerhet”
Den målsättningen trädde i kraft 1951 när dr Mohammed Mossadegh tog makten i Iraks grannland Iran och förklarade att Iran skulle ta kontroll över sina egna oljeresurser. Inom två år var Mossadegh avsatt och shahen av Iran installerad. Att det blev så här var till stor del CIA: s förtjänst. Shahen fick redan i början av sin tid i makten hjälp från USA-generalen Norman Schwarzkopf för att bygga upp den fruktade hemliga polisen Savak. Shahen blev en marionettdocka för USA: s intressen och Irans befolkning gick igenom en lång smärtsam period under hans styre. Saddam Hussein föddes år 1937 och vid nitton års ålder anslöt han sig till det socialistiska Ba´athpartiet i Irak. År 1958 störtades den kung som britterna hade installerat i en folklig revolt ledd av en man vid namn Abd al-Quassim. Ett år senare genomfördes ett kuppförsök mot Quassim, med Hussein i spetsen. Kuppen misslyckades och Hussein som fått en kula i benet, tvingades fly till Syrien och sedan till Egypten. Detta var inledningen av en kaotisk tid för Irak. Quassim störtades till slut av en CIA-stödd kupp och Ba´athpartiet tog kontroll över landet för en kort tid. 1968 var Saddam Hussein tillbaka i Irak. Den här gången för att leda en ny revolt som gjorde general Ahmed Hassan Bakr till ledare för Irak. Ba´athpartiet hade tagit makten för gott och Hussein installerades som vice president. Saddam Hussein utnyttjade sin maktposition för att bygga upp Iraks hemliga polis, vars syfte var att utrota och förinta oliktänkande. General Bakr nationaliserade den irakiska oljan år 1972. President Richard Nixon började omedelbart konspirera för att få åtgärden upphävd, precis som Förenta staterna hade gjort när Iran nationaliserade sin olja drygt tjugo år tidigare. Nixon och shahen av Iran beväpnade de irakiska kurderna mot Bakr. Irak placerades på Förenta staternas lista över länder som stöder terrorism. Denna händelsekedja kom till ett abrupt slut 1975 när den dåvarande presidenten Hussein och shahen slöt ett avtal som överlämnade kontrollen över den strategiskt viktiga vattenvägen Shatt-al-Arab i Persiska viken till Iran. När den USA-kontrollerade shahen ägde denna passage till Persiska viken upphörde allt amerikanskt stöd till kurderna fullständigt. Konflikten som utbröt mellan Iran och Irak kan inte förstås helt utan att beakta det kalla krigets tvingade nödvändigheter. Med tanke på de enorma oljereservernas strategiska betydelse, fruktade Förenta staterna det växande sovjetiska inflytandet i området. Med shahen helt under Förenta staternas kontroll och med vattenvägarna i Shatt-al-Arab under Irans kontroll var USA: s intressen i området säkrade.
Förenta staterna sade hela tiden att alla operationer av USA i området var för folkets bästa. I min åsikt så var deras enda intresse oljan. År 1979 blev ett år som förändrade allt i området. Konflikten mellan USA och Iran blev oundviklig. Shahen av Iran hade avsatts. Han blev störtad av en folklig revolt underblåst av nationalism, antiamerikanska känslor och fundamentalistisk islamsk retorik. Ayatollah Khomeni tog makten i Iran. Han vägrade vara Förenta staternas marionett docka och det bäddade för årtionden av tvister. USA: s ambassad I Iran intogs och diplomater och annan personal hölls gisslan. I 440 dagar hölls de fångna, med bundna händer och förbundna ögon. De paraderades ut i media världen runt. USA: s förödmjukelse blev total. Gisslankrisen garanterade en fortsatt fiendskap mellan Iran och Förenta staterna. Medan allt detta skedde passade Saddam Hussein på att störta General Bakr och själv ta full kontroll över Irak. Hans enorma stöd grundades en blodig dag sent år 1979. Hussein sammankallade alla makthavande ledare i ett rum. Alla satt i förskräckt tystnad när han läste upp namnen på alla som inte hade samma åsikter som han själv. De personer han läste upp fördes ut av den hemliga polisen och sköts kallblodigt till döds. Från och med den dagen var det sällan någon som vågade utmana Husseins styre. USA fick nu sin chans att ge hämnd på Iran utan att själva bli utsatta för att starta krig. Det som skedde var en grym men ändå en beundransvärd intelligent åtgärd av Förenta staterna. USA: s nationella säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinski uppmuntrade offentligt Irak att anfalla Iran och ta tillbaka vattenvägarna i Shatt-al-Arab. Förenta staterna fick som de ville. År 1980 invaderade Saddams trupper Iran och satte därmed igång ett åtta år långt förödande krig. Invasionen utlöstes lika mycket av Hussein som Förenta staternas önskan att kontrollera Irans olja. Förbindelserna mellan Irak och Förenta staterna genomgick en fullständig förvandling när Ronald Reagan blev president i det stora landet i väst. Förenta staterna var oroliga för att det sovjetiska inflytandet Iran skulle bli för stort och de var oroliga för att Iran skulle få alldeles för stor makt i området. Förenta staternas nästa schackdrag var att beväpna och stödja Husseins armé. Irak plockades bort från terroristlistan år 1982. Två år senare hade de båda länderna återupptagit fulla diplomatiska förbindelser. USA utrustade Irak med kraftfulla vapen, hjälpte dom med strategisk krigsplanering mot Irak samt att bistå dem med flyganfall. USA var fullt medvetna om att Saddam Hussein använde kemiska stridsmedel mot Iran, men fortsatte trots det att stödja honom. Reagan, vice president Bush och flera ledande medarbetare i Nationella säkerhetsrådet stödde hemliga program som gav amerikanskt militärt stöd till Irak. Detta trots att de visste om att Irak använde kemiska vapen på stridsfältet. Våren 1988 återtog den irakiska armén kontrollen över halvön Fao vilket på nytt gav landet tillträde till Persiska viken. Även detta var med stort stöd från USA. Senare samma år rapporterades att Hussein hade använt kemiska vapen mot kurderna i Halabja, sitt eget folk! Denna aktion fördömdes av USA-tjänstemän vid den tidpunkten. Mitt i konflikten började Reaganadministrationen att i hemlighet göra affärer mer Iran i syfte att säkra frigivningen av ett antal av USA-tjänstemän som fortfarande hölls gisslan av Ayatollahs regering. 1000 Tow-missiler och andra vapen såldes till Iran, vars påföljd blev att gisslan frigavs. År 1988 slöts till slut vapenvila mellan Iran och Irak. Kriget hade ödelagt den irakiska ekonomin. Saddam Hussein var skuldsatt upp över öronen och hade samtidigt områdets största armé. USA angav 1989 Irak som det största hotet i området, mot frihet i världen. År 1990 varnade Förenta staterna Bagdad för att vidta några provokationer mot sina grannar. Bush senior oroades främst över ett irakiskt angrepp mot Israel. Irak blundade för dessa varningar. Saddam Hussein anklagade, senare samma år, de andra staterna i Persiska viken för att bedriva ett ekonomiskt krig mot Irak. Iraks skulder hade blivit ett hot mot hela landets existens. Jag tror att detta fick Hussein att begå följande desperata handlingar. Hussein anklagade Kuwait för konspirationer mot Iraks ekonomi genom att borra efter olja snett in på irakiskt territorium. Hussein hävdade att Kuwait i själva verket var en irakisk provins och inte ett separat land. Den andra augusti 1990 invaderade Saddams arméer Kuwait. Detta ändrade drastiskt maktbalansen i områdets oljeproduktion och hotade USA: s tillgång till olja. Förenta staterna var snabba med att fördöma Irak för invasionen av Kuwait. Den sjätte augusti antog FN resolutionen 661, vilket innebar att ekonomiska sanktioner mot Irak infördes. Detta för att tvinga Hussein att dra ur sina styrkor från Kuwait. Irak importerade 70 procent av sina livsmedel. Som ni förstår så medförde dessa sanktioner förödande resultat. Redan i september tvingades Irak att införa livsmedelsransonering. Till december hade barnadödligheten fördubblats. Hussein vägrade ändå att dra sig tillbaka från Kuwait. I november 1990 fanns det 400 000 soldater från en internationell koalition bildad av president George Bush s:r i området. Majoriteten av dessa trupper var stationerade i Saudiarabien, där de heliga islamska platserna Mecka och Medina är belägna. Detta gjorde en förmögen saudier vid namn Osama bin Ladin rosenrasande. Bin Ladin hade blivit berömd när kämpade mot Sovjets invasion i Afghanistan. Bush s:r angrep ett hot till kostnad av att skapa ett annat som hans son senare fick hantera. Den nionde januari hotade förenta staterna att förgöra Irak om det inte lämnade Kuwait. Tre dagar senare godkände kongressen användning av våld mot Irak då de irakiska trupperna fortfarande belägrade Kuwait. Knappt en vecka senare inleddes Förenta staternas anfall genom att, precis som i pågående krig, flygbomba irakiska trupper. Bombningarna genomfördes av den internationella koalitionens trupper. I fyrtiotvå dagar gjorde de 2 000 flygningar om dagen och besköt de irakiska arméerna och det irakiska flygvapnet. President Bush utförde ett månadslångt bestraffningskrig mot Irak. Han jämförde Saddam Hussein mot Adolf Hitler och uppmanade folket att resa sig mot Hussein. Inget sådant folkligt uppror kom till stånd. Den 23 februari inleddes markanfallet mot Irak. De irakiska styrkorna var så försvagade av flyganfallen att det inte mäktade med något större motstånd. Inom tre dagar drog sig till slut Iraks trupper ut ur Kuwait. Den 28 februari undertecknades en vapenvila mellan Förenta staterna och Irak och kriget vid Persiska viken var över. Striderna upphörde i media och striderna upphörde för världen. Men striderna upphörde inte! Den 2 mars 1991 utplånades tusentals irakiska soldater av USA: s 24:e mekaniserade infanteri. Här gjorde Bush s:r sitt stora misstag. USA-stödda uppror mot Hussein omintetgjordes. Befälhavaren Norman Schwarzkopf tillät irakiska helikoptrar att flyga över USA: s linjer för att angripa och förinta shiiter och kurder som gjorde uppror i norr och syd. Hussein krossade brutalt dessa uppror, vilket ytterligare stärkte hans regim. USA som tidigare uppmanat folket till uppror bytte nu åsikt och ansåg det till det bästa att dessa uppror slogs ned. Bush s:r hade utkämpat ett krig för att avlägsna Hussein från Kuwait. Men han såg sedan till att Hussein satt kvar vid makten. Trots att han visste om vilken diktator och tyrann Hussein var, så valde Förenta staterna att Saddam Hussein skulle få sitta kvar vid makten. Bush s:r ansåg att Husseins styre var det bästa för landet. Bush s:r hade chansen att en gång för alla bli av med detta monster men lät honom fortsätta härska sitt land. Kort efter krigsslutet förklarade Saddam Hussein att Irak hade besegrat Förenta staterna. De ekonomiska sanktionerna mot Irak upprätthölls även efter kriget. Över en miljon civila irakier har dött sedan dess som en direkt följd av de umbäranden dessa sanktioner lett till. Förenta nationernas säkerhetsråd bestämde i april 1991 att ett team under betäckningen UNSCOM skulle inspektera Iraks massförstörelsevapen. President Bush besegrades i valet 1992 av William Jefferson Clinton. Clinton tonade ner på aggressiviteten mot Irak något men han fortsatte Bushs politik att isolera Irak. Från slutet av kriget vid persiska viken till idag har nålsticksanfall från USA: s stridsflyg varit så vanliga att de knappt rapporterats i media.

Krigsanledningar

Förenta staterna har fått ta emot stark kritik från en mängd länder för att genomföra ett illegalt krig. Kritiken bygger på att USA inte har någon legitim anledning att anfalla Irak. USA påstår att Irak är ett hot mot omvärlden. Att det är därför som USA ligger i krig mot Irak. USA har dock inte lyckats bevisa att Irak utgör ett hot. Kriget är då inte legitimt. Förenta staterna har officiellt angivit fem punkter som krigsanledningar mot Irak.

 Potentialen för kärnvapen
 Potentialen för kemiska vapen
 Potentialen för biologiska vapen
 Potentialen för vapenbärarsystem som skulle kunna nå Förenta staterna
 Möjliga kopplingar mellan Saddam Hussein och det terroristiska nätverket Al Qaida1. Potentialen för kärnvapen

När vapeninspektörerna lämnade Irak 1998 hade infrastrukturen och anläggningarna för kärnvapen eliminerats till 100 procent. Det finns ingen som helst chans för att fallet skulle vara annorlunda. UNSCOM (vapeninspektörerna) förstörde alla Iraks verktyg och anläggningar. Enheterna för vapenkonstruktion hade förstörts. Alla tänkbara hjälpmedel för att bringa kärnvapen till existens förstördes. Scott Rivers från UNSCOM har officiellt gått ut med att efter noggranna undersökningar kan UNSCOM entydigt säga att den industriella infrastruktur som Irak behöver för att tillverka kärnvapen hade eliminerats. UNSCOM kan även bekräfta att Irak inte heller har några färdiga kärnvapen. Detta har man kommit fram till genom utdragna inspektioner. Förenta staterna har inofficiellt uttryckt sina dylika uppfattningar att Irak inte har några kärnvapen. Förenta staterna har inofficiellt påstått att det är risken för att Irak i framtiden ska kunna återskapa ett kärnvapenprogram som oroar USA. Irak har fortfarande tusentals vetenskapsmän som besitter kunskapen att tillverka kärnvapen. Det finns alltså följaktligen en oro för att irakierna på lång sikt kan återuppta eller rekonstruera ett kärnvapenprogram. Risken för att detta skall se är minimal. För att Irak åter ska få kapacitet till att tillverka kärnvapen krävs att de från ingenting bygger upp anläggningar för anrikning och vapentillverkning. Detta skulle kosta tiotals miljarder dollar. Irak har inte dessa resurser. Kärnvapen kan, tyvärr för terrorister världen runt, inte tillverkas i en källare eller en grotta. Det kräver modern industriell infrastruktur, massiva mängder elektricitet och högteknologi som inte finns snabbt tillgänglig på den öppna marknaden. Irak kan inte få tag på allt det här utan att någon skulle upptäcka dem. Irak har heller inte de finansiella resurser som krävs för ovanstående. Vicepresidenten Dick Cheney har sagt att Irak kan vara två år ifrån att bygga en atombomb. Om han inte vet något som UNSCOM inte vet är det nonsens. Irak har ingen potential för kärnvapen. Bush juniors första krigsanledning gör inte skäl till krig.

2. Potentialen för kemiska vapen.

Irak tillverkade tre slags nervgas: sarin, tabun och VX. Bush ser dessa tre gaser som en andra krigsanledning mot Irak. I media kallas dessa gaser för kemiska vapen. En del personer som vill ha krig mot Irak talar om 20 000 behållare med nervgaserna sarin och tabun som skulle kunna användas mot amerikaner. Det existerar inga som helst fakta som stöder att dessa behållare skulle kunna utgöra ett hot mot USA. Sarin och tabun kan bara lagras i fem år. Om den mirakulöst låga chansen att Irak på något vis skulle ha lyckats dölja enorma mängder vapen för inspektörerna så spelar det ingen större roll. De som i så fall skulle finnas lagrat är vid det stadiet i alla fall bara oanvändbar och ofarlig geggamoja. Irak hade en industriell anläggning i staden Muthanna för skapande av kemiska stridsmedel. Den bombades sönder och samman under kriget vid Persiska viken. Och sedan kom vapeninspektörerna och fullbordade uppgiften att eliminera anläggningen. Det betyder att Irak har förlorat sin enda tillverkningsbas för sarin och tabun. Det är en högst reell möjlighet att irakierna hunnit gömma undan små mängder sarin och tabun. Problemet är att allt som de stoppat undan måste ha tillverkats i fabriken i Muthanna, vilket betyder att allt irakierna gömt undan skulle vara obrukbart till 100 procent. Iraks sarin och tabun är inte längre verkningsfulla kemiska vapen som världen behöver oroa sig för. Det finns dock en tredje gas som är ett större bekymmer. Irakierna försökte länge neka till att de hade ett program för att skapa VX, till skillnad för sarin och tabun som de medgav. Irak hade dock en fabrik för tillverkning av VX men även den bombades under kriget för cirka tio år sedan. UNSCOM beslog irakierna med deras första lögn. Irak påstod att de aldrig nämnde nått om VX eftersom att de aldrig kom någonvart med utvecklingen av VX-gasen. De påstod att de aldrig lyckades stabilisera gasen. Efter långt och gediget arbete konfronterade UNSCOM irakierna med deras andra lögn. UNSCOM fann stabiliserade mängder VX. Irakierna framförde då att de sa som de gjorde på grund av att de aldrig tillverkade vapen av VX. UNSCOM beslog irakierna igen med en ny lögn. Inspektörerna fann stabiliserat VX i Scud-missiler som demolerats. Irak hade tillverkat vapen med VX och ljugit för vapeninspektörerna om det. Men precis som i fallet med sarin och tabun så skulle gasen ha sönderfallit idag. Den verkliga frågan är: Finns det en VX-fabrik idag? Aldrig i livet.

3. Potentialen för biologiska vapen

UNSCOM har bevis på att Irak tillverkade bilogiska vapen. Irak tillverkade mjältbrand i flytande form och en betydande kvantitet flytande botulinustoxin. De lyckades också utveckla användbara vapen av båda dessa och ladda stridsspetsar och bomber med dem. De ljög rätt länge för UNSCOM om dessa stridsmedel. När de slutligen erkände att de hade dem tog vapeninspektörerna genast itu med att förstöra fabrikerna och utrustningen som tillverkade dem. UNSCOM har gällande dessa vapen gjort mycket grundliga undersökningar och kommit fram till att det är omöjligt att Irak har någon potential för biologiska stridsmedel.

4. Potentialen för vapenbärarsystem som skulle kunna nå Förenta staterna

Irak har verkligen försökt att tillverka långdistansvapen. Irak har kämpat i flera år, men Irak har inte haft de resurser eller den teknologi som krävs. Marknaden för delarna som krävs är noga kontrollerad så ingen ny teknologi av detta slag kan nå Irak. De har inte ens kapacitet till att skapa ballistiska kortdistansmissiler. De försöker hela tiden men de lyckas inte. Irak har industrianläggningar där de skulle kunna tillverka missiler av det här slaget. Nu när UNSCOM har lämnat Irak kan ingen naturligtvis veta vad som händer inne i fabrikerna. Men det spelar ingen roll, eftersom att de inte kan testa missiler inomhus. Man måste ta ut dem och antända dem på testramper. Dessa tester skulle genast upptäckas av Förenta staternas övervakning. Bushs fjärde krigsanledning ger inte heller upphov till ett legitimt angrepp mot Irak.

5. Möjliga kopplingar mellan Saddam Hussein och det terroristiska nätverket Al Qaida

Argumentet att Saddam Hussein skulle ha kopplingar till Al Qaida är absurt. Al Qaidas ledare Osama bin Ladin tror på islamsk fundamentalism. Saddam Hussein har under de senaste trettio åren oupphörligt manat till krig mot islamsk fundamentalism, till att krossa den. Irakier har lagar som gör det möjligt att omedelbart avkunna dödsdomar över dem som värvar anhängare till wahabitiska grupper som är en inriktning av fundamentalistisk islam. Wahabismen är Osama bin Ladins religion och bin Ladin har länge uttryckt sitt hat mot Saddam. Det skulle vara absurt om Irak stödde Al Qaida, vare sig med konventionella vapen eller massaförstörelsevapen eftersom Al Qaida i första hand skulle använda dessa vapen mot Hussein själv.

Ingen av Bushs fem krigsanledningar ger honom rätt till ett legitimt krig mot Irak eftersom att det han påstår är felaktigt. Det håller verkligen på att bli den kulturkrock som bin Ladin ville ha. Det var ett skäl till att han angrep USA. Han ville förvandla detta till ett krig mellan västvärlden och islam. Nästan alla sa att det var löjligt. Men Bush och hans mannar håller på att göra detta till verklighet.

Hänt hittills i kriget

Förenta staterna inledde sitt anfall mot Irak den 21 mars. Bomberna regnade ner över Bagdad och det som de flesta hade förutspått skedde. USA var officiellt i krig med Irak. Kriget är i skrivande stund inne i slutet på den artonde dagen. USA började med att utföra flygbombningar över huvudstaden Bagdad. Målen var främst militära baser och anläggningar samt TV- och radio stationer. Dagarna efter bombades även ett flertal av Saddam Husseins fastigheter. Några bomber har slagit fel och träffat irakiska byar där civila irakier blivit dödade. Missilerna som USA använder sig av är i de flesta fallen av typen ”Scud”. Dessa Scud-missiler är avancerade och utvecklade. Missilen har navigationssystem som styrs från sattelit så att den kan gå runt byggnader och andra hinder samt lokalisera sina mål, i de flesta fall, utan problem. Missilen rör sig hastigheten 800 kilometer i timmen och har en räckvidd på flera mil. En Scud-missil kostar sex miljarder kronor. Första natten anföll Förenta staterna Bagdad med 1 000 Scud-missiler till en kostnad av sex tusen miljarder kronor. Kan inte Bush tänka ut något bättre att göra föra så otroligt mycket pengar? Som att ge föda till en svältande nation i tiotalet år.
USA och Bush fortsatte sina flygbombningar dag och natt och bomberna regnar fortfarande ner över irakiska städer. Fler och fler missiler slår fel och fler och fel civila irakier får sätta livet till. När Bush sedan ansåg det som lämpligt skickade Förenta staterna in sina marktrupper. Man inledde med blodiga slag mot irakiska förband utanför Iraks nästa största stad Basra. Basra är nu under amerikansk kontroll. Slagen runt Basra sägs enligt arabisk television krävt uppemot 100 människoliv. Amerikanska trupper rör sig nu mot huvudstaden Bagdad för att även inta denna miljonstad. Sandstormar och irakiskt motstånd har försenat de amerikanska soldaterna. Men de är på väg mot Bagdad. Väl där kommer det bli blodigt, kanske blodigare än vad George W Bush har råd med.

Följder

Följderna efter kriget kommer att vara katastrofala. Det bästa som kan hända är enligt min åsikt att USA vinner snabbt. För USA kommer inte att ge med sig. Förenta staterna kommer att vinna detta krig. Ett utdraget krig kommer att få samma konsekvenser men det kommer att kräva fler offer. Det finns dock värre scenarion. Om det blir ett utdraget krig, och resten av arabvärlden får se lidande hos civila och får se många människoliv spillas, så kan det leda till att starka antiamerikanska känslor uppstår runt om i området. I värsta fall så kan det leda till att det blir ett krig mellan inte...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Irak-kriget - Historia - 18 dagar in "Operation Iraqi Freedom"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-09-10

  Hej ville bara säga, tack för

 • Inactive member 2006-08-02

  Hej, mycket bra arbete framför

 • Inactive member 2006-08-02

  Jag tror inte att USA använde

 • Inactive member 2008-10-05

  Tack för din tid och arbete.

 • Inactive member 2009-09-24

  Hur kan du använda aftonbladet som källa? Dom hittar ju på 90% av sina nyheter...

 • Inactive member 2013-09-05

  tack bra information

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-17]   Irak-kriget - Historia - 18 dagar in "Operation Iraqi Freedom"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2013 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×