Den första petropolitiska lagen : en statistisk analys av ett högre råoljepris och demokratisk utveckling hos ett antal petropolitiska stater

1272 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med undersökningen var att med hjälp av lämpliga statistiska metoder testa det så kallade ”Första petropolitiska lagen” med vilket menas en negativ korrelation mellan priset på råolja och graden av friheten hos petropolitiska länder. Med stöd av ett lämplig teoretisk referensram och diskussion över de kausala mekanismerna, har en hypotes över sambandet tagits fram. Trettio tre petropolitiska stater har identifierats vilket omfattar hela populationen. Demokratiska friheter och priset på råolja har definierats och omvandlats till en kvantifierbar form och sedan testats statistiskt. Samtliga variabler har kodats i form av tidsserieobservationer och en paneldata har konstruerats innehållande totalt 939 årliga observationer för de trettio tre petropolitiska länder. Den aggregerade sambandet över hela populationen har testats med en OLE regressionsanalys med så kallad ”first-order” autokorrelation med panelspecifika standardavvikelser. Den första petropolitiska lagen har även testats individuellt för varje petropolitisk land som ingick i urvalet. Erhållen resultat från aggregerat regressionsanalys tyder på att det föreligger ett svagt, med 95 % statistiskt signifikant, positiv samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. När sambandet testades enskilt för varje land, har endast 16 av 33 länder fått signifikanta korrelationsnivåer. Fem av länder visade en negativ samband medan elva länder visade en positiv samband mellan beroende och oberoende variabler. Hypotesen har d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den första petropolitiska lagen : en statistisk analys av ett högre råoljepris och demokratisk utveckling hos ett antal petropolitiska stater

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Den första petropolitiska lagen : en statistisk analys av ett högre råoljepris och demokratisk utveckling hos ett antal petropolitiska stater
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20013 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×