Den Sociala Utvecklingen i Sverige Under 1900-talet

12 röster
39121 visningar
uppladdat: 2000-09-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under 1900-talet utvecklades Sverige från en nation av bönder till ett industrisamhälle. Förutsättningarna var goda på grund av Sveriges fina naturtillgångar som vatten, järnmalm och framför allt skog. Övergången från jordbruket till industrin betydde att underklassen blev en arbetarklass. Pigor, drängar och ungdomar som tidigare infann sig vid jordbruket minskade drastiskt. Istället ökade industri- och hantverksarbetare. Redan på 1930-talet fanns det en arbetarklass inom den moderna industrin. Det skedde många utflyttningar till städerna och en hel del utvandrade till USA.

Sveriges folkmängd ökade och utvecklades mer och mer till ett industrisamhälle, arbetarklassen utgjorde mer än hälften av de förvärvsarbetande, det fanns en tydlig dominans i tillverkningsindustrin. Bönderna och övriga småföretagare utgjorde fortfarande en stor del medan tjänstemännen inte ännu hade hunnit växa fram och utgjorde en relativt oväsentlig del. Detta skulle komma till att ändras senare på 30-70-talet då småföretagarna försvinner och ersätts med olika kategorier av tjänstemän.

Industrialiseringen och folkomflyttningarna gav utrymme för folkrörelserna, framför allt arbetarrörelsen, men även nykterhetsrörelsen och de frireligiösa väckelsen. Arbetarrörelsens framväxt ledde att socialdemokraterna kom till makten och satt kvar väldigt länge. 1932 kommer det socialdemokratiska arbetarpartiet till makten och de satt kvar ända till 1976. Det var under den här tiden planerna om det svenska "folkhemmet" utvecklades. Det svenska folkhemmet innebar att tillväxten i samhället skulle komma alla till del. Det byggdes bostäder, framför allt mellan 50- och 60-talet, de byggdes förorter runt de större städerna, dit främst arbetarklassen från staden flyttade, men även trångbodda barnfamiljer och nyinflyttade från landsbygden. Det infördes barnomsorg, barnbidrag, pensionssystem och sjukförsäkring. Under denna tid började även kvinnorna synas på arbetsmarknaden, framför allt på grund av utbyggnaden av barnomsorgen. Det blev även ett genombrott för den solidariska lönepolitiken. Man skulle få lika lön för lika arbete. En annan viktig faktor av den sociala utvecklingen var invandringen, i början var det arbetarbrist i Sverige och företagen värvade arbetare från bland annat Grekland och Italien. Samtidigt blev omvärlden intresserade av Sverige och vårt samhälle och vi fick ett mycket gott ryckte om välstånd. Både ekonomiska och politiska flyktingar sökte sig till Sverige. Sedan bildades det en stor arbetslöshet i Sverige och det uppstod konflikter, detta kan man säga vara grunden till dagens rasism, som tyvärr existerar i Sverige.

Från kaoset under industrialiseringen till den stabila perioden när socialdemokraterna sitter vid makten höjs standarden i Sverige, men på slutet av 60-talet bildades det en viss social oro bland ungdomarna i Sverige, speciellt bland studenterna. De tyckte att man svikit idealen samhället hade lovat. De hade vuxit upp med pratet om folkhem och jämlikhet, men tyckte inte att samhället hållit vad de lovat och de kände sig svikna.

Under 70-talet och på åttiotalet hade ett mer individualistiskt samhälle vuxit fram. Tjänste- och den offentliga sektorn hade på 70-talet ökat drastiskt och på åttiotalet ville arbetsgivarna göra avsteg från den solidariska lönepolitiken. Man var inte heller lilla Sverige längre, allt började bli mer och mer internationellt. Den sociala utvecklingen påverkas av de offentliga utgifterna, men när ekonomin blev internationellt beroende hade man inte råd att avvika från andra länder. Man såg allting lite mer konkurrensmässigt och ville ligga bra till i ekonomisk jämförelse samtidigt som man ville skapa ett förtroende utomlands.

90-talet blev decenniet då de sociala nedskärningarna i de offentliga utgifterna skedde, vilket har drabbat de som har de sämre, arbetslösa, långtidssjukskrivna och fattiga pensionärer. Medias makt har blivit större medan förtroendet för politikerna har minskat. Dagens politiker ty...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den Sociala Utvecklingen i Sverige Under 1900-talet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-09-11]   Den Sociala Utvecklingen i Sverige Under 1900-talet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=198 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×