McDonalds Corporation

5 röster
24922 visningar
uppladdat: 2003-04-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att skriva mitt arbete om McDonald’s för att jag anser att de som företag är den stora symbolen för den globaliseringsprocess av multinationella västerländska företag som pågår ute i världen just nu. Alltså de företag som har grundats i västvärlden (främst USA) och som nu vuxit sig stora i hela välden, ofta på fattiga människors bekostnad. Dessa företag tar oftast inte något alls ansvar för moraliska betänkligheter och är mästare på att första kulturella värderingar. Mc Donalds tycker jag är ett bra exempel för denna kulturella imperialism, på grund av deras enorma storhet med ofantligt många restauranger över allt i världen.

Jag ska i arbetet försöka jämföra McDonalds synpunkter på deras verksamhet med egna samt utomstående åsikter och fakta från först och främst vänsterrörelsen, men också från artiklar som tagits ur världspressen. En ganska stor del av arbetet kommer därför att fyllas med subjektiva åsikter. Detta tycker jag dock är viktigt när man skriver om företag, för att ge en lite mer jämförande verklighetsbild..

Historia

Mc Donalds uppkom 1948 i San Bernandino, USA när de två bröderna Dick och Mac McDonald bantade menyn för deras Drive-in restaurang till åtta måltider med tonvikt på hamburgare. Detta gjorde de för att de skulle anpassa sig till de stressade, bilburna, kundernas behov av först och främst snabb service. Konceptet blev genast en stor succé och verksamheten blomstrade med en gång.

McDonalds kommer till Sverige
Den första McDonalds restaurangen i Sverige uppkom 1973 i Stockholm, av en man vid namn Paul Lederhausen. Han hade fått i uppdrag av McDonalds koncernen att på 36 månader öppna fyra stycken restauranger, vilket också infriades. På 70- och 80-talen öppnades McDonalds restauranger i de största städerna i Sverige, till exempel i Göteborg, Malmö, Uppsala Örebro och Norrköping. 1990 hade man 36 restauranger situerade här.

På 90-talet försämrades förutsättningarna för restaurangbranschen på grund av lågkonjunkturen. Därför var McDonalds tvungna att ändra på sitt arbetssätt. De grundade hädanefter deras verksamhet på fyra stommar; kvalitet, service, renlighet och värde. Med vad allt det kan innebära. Man gav även medarbetarna ett större ansvar, genom att ge dem större kunskap om verksamheten och ökade möjligheter att utvecklas inom sitt arbete. Detta ökade effektiviteten i arbetet, vilket tillsammans med att de sänkte priserna på deras så kallade värdemenyer gjorde att företaget expanderade och efterfrågan blev stor. Därför har man idag hela 230 stycken McDonalds restauranger runt om i landet.

Organistaion/Arbetssätt

Man kan dela in McDonalds organisation i tre olika ”nivåer”. Högst upp befinner sig Huvudkontoret (även huvudkontoren i de olika länderna), därefter kommer restaurangledningen och till sist kommer medarbetarna.

Huvudkontoret har till uppgift att ge rätt service och förutsättningar till restaurangledning och medarbetare för att uppnå de affärsmål företaget satt upp. Huvudkontoret arbetar också kontinuerligt med att förändra och utveckla McDonalds-systemet. Huvudkontoret är indelat i olika avdelningar för att kunna förenkla organisationsarbetet. De sju avdelningarna består av Driftavdelningen, Inköp- och Kvalitetsavdelningen, Utvecklingsavdelningen, Personalavdelningen samt Ekonomi-, Informations- och Marknadsavdelningen. Restaurangledningen har i sin tur till uppgift att förse medarbetarna med nödvändig kunskap som ska göra gästerna nöjda. Medarbetarnas uppgift blir alltså att ta väl hand om gästerna.
Grunden i det arbetssätt som McDonalds använder sig av är att de är en så kallad Franschise-organisation. Det innebär att McDonaldsrestaurangerna drivs av egna företagare som äger och driver sin egen verksamhet. Skillnaden mot egen företagsamhet är dock att man har en väl utvecklad organisation som stomme i arbetet. Det medför att Franschise-tagaren får stort stöd och säkerhet i och med uppbackningen från huvudorganisationen.

McDonalds organisation och arbetssätt verkar alltså vara väldigt väl fungerande och utvecklat. De faktorer jag tagit upp i detta avsnitt är nog en av anledningarna till att de vuxit till ett så pass stort varumärke. En annan anledning är deras satsning på marknadsföring. Den fungerar så att de på ett nationellt exponerar reklam i TV och radio samt utomhus. Reklamen byggs upp av omfattande reklamkampanjer, som förstås ökar påverkan bland konsumenterna.

Syfte

Syftet, eller rättare sagt vad som McDonalds har som mål med deras verksamhet är att ”leverera god mat med snabb service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris”. Vad som hjälper McDonalds att nå upp till sina mål är deras tre affärsmål; Nöjdare medarbetare, Nöjdare Gäster och Bättre ekonomi.

McDonalds arbetar dock inte enbart med att sälja hamburgare och annan ”fast-food”. De jobbar dessutom aktivt med miljöarbete och samhällsfrågor, menar de.
Inom miljöområdet har man ett kretsloppsanpassat tänkande som sträcker sig över såval ekonomiskt som ekologiskt perspektiv. Så här lyder svenska McDonalds miljövision:
"Svenska McDonald´s skall arbeta målmedvetet för att minimera användningen av energi och naturresurser, och för att miljöanpassa alla delar av vår verksamhet enligt kretsloppsprincipen. Vårt långsiktiga mål är att leva i harmoni med naturen och vara en aktiv part i ett ekologiskt uthålligt samhälle. Under förändringsprocessen arbetar vi med omfattande åtgärdsprogram, samarbetar med forskare och miljöexperter, utbildar våra medarbetare och ställer miljökrav på våra leverantörer."

Som sagt arbetar McDonalds även aktivt för att ta ett socialt ansvar. De vill tillföra handlingar som den offentliga sektorn inte ha resurser för. De engagerar sig i frågor som ger främst barn och ungdomar ett bättre liv och de arbetar även för att motverka våld, kriminalitet och droger.

Den andra sidan av McDonalds

Många menar att McDonalds ansikte utåt om att vara ett välmenande och ”grönt” företag bara är en falsk fasad för att dölja de angrepp de gör mot oss människor och våran kultur, samt mot naturen. De försöker helt enkelt dölja att deras enda intresse är att tjäna pengar. De försöker ge oss intrycket av att vara ett trevligt ställe där Ronald McDonald tar alla gulliga barn i handen och serverar dem ett ”Happy Meal” med tillhörande leksak.
Jag ska nu ta upp en rad exempel som visar den raka motsatsen.

Frågor rörande miljön
McDonalds är ett företag som förstås främjar köttindustrin, de är det företag som använder sig av störst andel kött i världen. Man föder upp djur och odlar spannmål, som djuren ska gödas med, på ofantligt stora landområden i fattiga länder där den svältande befolkningen bara kan stå och se på. Deras användande av åkerjord medför att lokalbefolkningen måste flytta någon annan stans, vilket i sin tur gör att än mer skog därför skövlas. Mcdonalds har förut gjort dessa angrepp även på regnskogsområden, men det har de som tur är blivit tvingade att sluta med, så att skogarna kan växa upp igen. Dessutom är den sumpgas/metan som uppkommer i samband med boskapsuppfödningen en av de stora bidragande orsakerna till växthuseffekten.

Frågor rörande oss människor
McDonalds mat är, likt alla andra ”fast-food” produkter mycket rik på fett, socker och salt, samtidigt som den är fattig på fibrer, vitamin och proteiner. Denna slags kost är av den typen att den kan ge upphov till sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärl sjukdomar.
Köttprodukter av dessa slag är sådana som även är den vanligaste orsaken till matförgiftningar. Som ett exempel kan sägas att 1991 var McDonalds ansvariga för en stor matförgiftningsepidemi i Storbritannien. Detta ledde till att många människor led av allvarliga njursjukdomar. Dessutom har andelen barn och ungdomar med fetma kraftigt ökat, främst då i USA förstås, på grund av den livsstil som McDonalds och andra liknande företag skapat.

Medarbetarna på McDonalds är också värda att tas upp inom detta avsnitt. De blir dåligt behandlade på många sätt, främst genom att arbetarna på företaget har undermåliga löner. Trots det har de inga alls svårigheter med att anställa personal. Det beror på att majoriteten av de anställda är människor som inte hittat något annat jobb och är därför lätta att köra med. Arbetarna är dessutom ofta utsatta för mycket stressframkallande arbetsmoment. För att hålla vinsten så hög som möjligt måste personalen jobba hårdare och snabbare, vilket medför att många anställda råkar ut för olyckor på arbetet, som t ex brännskador.

Pressklipp
Om man söker på Pressarkivets hemsida på Internet, genererar sökordet ”McDonalds” hundratals svar. Har följer några exempel:

Från Vietnam rapporteras det att hundratals unga kvinnor är kraftigt underbetalda på deras jobb på en fabrik som tillverkar Happy Meal leksaker. De tjänar motsvarande 4 öre i timmen
för en arbetsdag, som ligger på nio till tio timmar om dagen. Denna lön ligger långt under Vietnams lagstadgade minimilön. För att klara av hyra, mat och transporter krävs en lön på 460 kronor i månaden, de kvinnliga arbetarnas lön kommer nätt och jämt upp till fyra gånger så lite som det.

I Norge anklagades McDonalds för extrem okänslighet när man lanserade en ny hamburgare med det något absurda namnet ”McAfrika”. Kritikerna menade att det är opassande och smaklöst att lansera en burgare med ett sådant namn när miljontals människor i Afrika hotas av svältkatastrof. Trots detta ville inte McDonalds dra tillbaka hamburgarn från försäljning.
Här i Sverige har McDonalds blivit fällda av Näringslivets etiska råd mot köns-diskriminerande reklam (ERK) för en reklam för Happy Meal. Filmen anses visa upp en omodern bild av könsrollerna där mannen i familjen jobbar och kvinnan sköter hemmet.
Andra nyhetsartiklar rapporterar om saker som ökad fetma bland barn i Kina, kolibak...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: McDonalds Corporation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-08-30

    Vad sorgligt med alla dessa un

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-11]   McDonalds Corporation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1970 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×