Internet

5 röster
15449 visningar
uppladdat: 2003-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Internets Historia

Internet kom till på 60-talet och var från början ett militärt projekt i USA. Det skulle fungera som ett militärt nätverk för att skicka information och det skulle vara ett säkrare alternativ till de lösningar som fanns då. En vanlig variant av dom lösningarna var att basera nätverket på en eller flera centraldatorer genom vilka all information passerade. Om då någon av dessa datorer skulle sluta att fungera så skulle delar av eller hela nätverket slås ut. Det var just det man ville förhindra.

I slutet av 60-talet hade man hittat en lösning. Den nya modellen baserades på att alla datorer i nätverket skulle ha samma värde så att informationen kunde passera genom vilken dator som hels i nätverket. Alla datorer skulle ha möjligheten att skapa, skicka vidare och ta emot meddelanden. Då kunde informationen själv välja väg och ta en annan väg om någon av datorerna var trasiga. Huvudsaken var att informationen kom fram. För att pröva och utvärdera så kopplade man ihop fyra universitet med lokala nätverk (Local Area Network, LAN) år 1969. Projektet var fortfarande militärt och bekostandes av militära pengar. Det nät som man konstruerade kallades för ARPAnet. Tanken var att olika militärbaser enkelt skulle kunna kommunicera med varandra.

Den första expansionen
Utbyggnaden av nätet blev enkelt och snabbt för att man inte behövde någon speciell datormodell för att ansluta sig, det enda kravet var att datorerna kunde kommunicera med varandra. ARPAnet utvidgades kraftigt under 70-talet. Man kunde nu dela datorkraft mellan olika instutitioner på ett smidigt sätt.

Men snart insåg man att nätet inte fungerade som det var tänkt, man började tappa kontrollen över nätet. Istället för att för att dela datorkraft och skicka viktig information så började man sända privata anteckningar och meddelanden och man skapade personliga konton för elektronisk post (e-post). När allt fler universitet och organisationer anslöt sig så ökade kravet på ett fritt nätverk. Detta resulterade i att det amerikanska försvaret delade upp nätet i två delar, en civil del och en militär del. Den civila delen fick namnet NFSNET och den militära delen fick namnet MILNET. Det förstnämnda kom att bli dagens Internet.

Denna uppdelning gjorde det möjligt för flera andra nätverk att ansluta sig till NFSNET. Nätet växte snabbt på 80-talet på grund av att TCP/IP. (se Tekniken) blev standard, vilket möjliggjorde att vem som helst med TCP/IP. standard kunde ansluta sig. I mitten av 80-talet hade NFSNET vuxit till världens största nätverk. Organisationer världen över började ansluta sig. Nätet blev snart känt som det internationella nätverket - Internet.
Det första tjänster som man kunde använda var att koppla upp sig till andra datorer för informationssökning och hämtning. Man kunde också skicka elektronisk post.

Domäner
Under 80-talet var det så många datorer anslutna till Internet att systemet började bli kaotiskt. Man kom därför överens om att dela upp värddatorerna (se Tekniken) genom att tilldela dom olika domännamn. Då skulle det bli en bättre struktur på nätet och det skulle bli lättare att utvidga i framtiden. I USA delade man in värddatorerna i sex olika toppdomäner efter den organisation dom tillhörde. Företag fick ändelsen .com (commercial), de som var knutna till regeringen fick .gov, de militära fick .mil, utbildningsanstalterna fick .edu och olika nätverk fick .net. Datorerna utanför USA fick ändelser efter deras geografiska läge, vilket innebar att alla länder fick en unik landskod. Sverige fick ändelsen .se, Finland fick .fi, Norge fick .no osv. PÅ så sätt kan man enkelt på ett enkelt sätt kolla ifrån vilket land en webbsida kommer ifrån genom att titta på dom sista bokstäverna. Man har på senare tid enats om nya toppdomäner för att få en ytterligare bättre struktur på Internet. Hur detta kommer att yttra sig vet man inte en.
Den andra expansionen

Det var först i början av 90-talet som Internet började bli mera allmänt känt. Detta berodde till stor del på att Internet blev mera användarvänligt. Innan hade man navigerat på Internet med hjälp av långa krångliga kommandon och sett resultatet i form av svartvit text. Men så 1991 kom Gopher, Internets första grafiska gränssnitt (grafiskt gränssnitt= När man använder ikoner och knappar för att styra datorn, exempel är Windows och Mac OS). Det var ett Windows baserat program där man med hjälp av musen kunde klicka sig fram bland textlänkar. 1993 kom Mosaic, - världens första webbläsare (webbläsare= ett program som visar World Wide Webb sidornas html kod i form av grafik) vilken försåg World Wide Webb (WWW) med ett grafiskt gränssnitt. Man kunde nu både visa bilder och text på en hemsida i olika färger. Detta format kallades hypertext, HyperText Markup Language - HTML. Grunden för dagens Internetstandard var lagd. 1994 lanserades modem med en hastighet av 14400 bps och högre. Samma år kom Eudora, ett program med grafiskt gränssnitt för att hantera e-post. Dessa två faktorer gjorde det mycket enklare att navigera på Internet, och samtidigt som tillgänglikheten ökade så växte Internet explosionsartat. Netscape blev 1995 den ledande webbläsaren för både PC - och Macintoshanvändare. Senare lanserade Microsoft sin Internet Explorer och idag står valet mellan dessa två.

Internet i Sverige
Internet kom till Sverige år 1983, då EUnet kom igång i Sverige. Danmark hade som första land i Norden anslutit sig året innan till mcvax i Amsterdam som var central backbone för EUnet i Europa. Sverige EUnet i april 1983, och i augusti samma år hade tre värddatorer anslutit sig. År 1986 registrerades toppdomänen .se.

Många Svenska universitet hade nu börjat använda IP (se Tekniken) som protokoll, men först runt 1988 då SUNET (Swedish University NETwork) och NORDUnet kan man säga att Sverige fick ett riktigt IP-nät för Internet. Eftersom SUNET inte var till för att skapa ett allmänt IP-nät utan ett IP-nät för universitet och högskolor så startades 1990 ett kommersiellt IP-nät i Sverige. Eftersom Televerket inte hade tillräckligt med kompetens så överlät dom uppgiften till TELE 2 (då Comvik). TELE 2 startade de så kallade SWIPnet. När Televerket blev Telia så insåg dom sitt stora misstag och skapade TIPnet. Franska Transpac kom också att slå sig in på den svenska marknaden. Detta ledde till tre ursprungliga Internetoperatörer (baserat på IP) i Sverige: SWIPnet/TELE 2, TIPnet/Telia och Transpac.

Tekniken
ARPAnet hade använt sig av kommunikationsstandarden NCP (Network Control Protocol). NCP var inte särskilt effektivt så när utvecklingen gick framåt kunde man ersätta NCP med det mera sofistikerade protokollet TCP/IP TCP (Transmission Control Protocol) delar upp meddelanden i mindre "paket" innan det skickas. När paketen har nått fram till sitt slutmål så sätts de ihop till hela meddelanden igen. IP (Internet Protocol) Ser till att paketen skickas genom rätt datorer och når sina rätta destinationer.

Det som vi idag menar med Internet är datorer världen över som alla är sammankopplade med protokollet IP. Ett protokoll kan jämföras med ett språk. Datorerna på Internet måste tala samma språk och därför har man valt IP-standarden.

Man kan spåra vilken väg ett meddelande tar genom olika datorer med programmet Trace Route.
Sammankopplingen av världens nätverk bygger på så kallade backbones. Man kan säga att backbones är Internets ryggrad eller stomme. Nätet består av flera backbones, mot flera nätverk är anslutna, vilka i sin tur är sammankopplade med ytterligare nätverk.
För att informationen som ska färdas på Internet ska kunna röra sig fritt och själv välja färdväg används så kallade routers. En routers uppgift är att hålla reda på vilka datorer som är anslutna till dom olika delnäten, så att informationen vet vilka vägar som finns tillgängliga.

Ordförklaring
IP betyder Internet protocol. Ett IP-nummer är en kombination av fyra tal mellan 0 och 255, åtskilda av punkter. Till exempel 173.32.231.195. Alla värddatorer (noder) som är anslutna till Internet får ett IP-nummer. IP-nummert fungerar som en adress, som gör det möjligt att skicka meddelanden till rätt dator. För att göra det lättare för Internets användare kan man knyta en mer lättförståelig adress, ett domännamn, till sitt IP-nummer.
Värddator är en dator som har permanent förbindelse med Internet. Mot värddatorn kan man sedan koppla kan man sedan koppla ett lokalt nätverk eller tusentals användare via modem.
HTML (HyperText Markup Language) är det språk som man använder för att skapa WWW-sidor. "Hyper" syftar på egenskapen att länkar kan flytta dig till
andra dokument eller andra platser i samma dokument när du...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Internet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-01

    USA:s militär kom inte på inte

  • Inactive member 2007-12-05

    Var har du fått informationen

  • Inactive member 2009-03-15

    Bra uppsats! Dock undrar jag var du har fått informationen ifrån? :)

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-08]   Internet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1958 [2019-07-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×