Politiska ungdomsförbund

2 röster
17016 visningar
uppladdat: 2003-04-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning 1
Inledning 2
Projektbeskrivning 3
Frågeställning 3
De här fyra ideologierna uppstod när Europa industrialiserades. 4
Liberalismen (frihet) 4
Konservatismen (bevara) 4
Socialismen (jämlikhet) 4
Ekologismen (miljöhänsyn) 4
Höger - Vänster skalan 5
Ung vänster 6
CUF vill 7
Luf-tycker 8
Muf vill 9
KDU 10
MP och GU vill 12
Ung vänster! 13
SSU! 14
Lite "gå med" fakta 15
Förkortningar: 15
Priser. Så här mycket kostar det att bli medlem! 15
Telefonnummer 15
Tidningar: 15
Hemsidor: 15
Källförteckning 16
Slutsats 16


Inledning

De olika politiska ideologierna - vad är det egentligen för skillnad?
Konservatism, liberalism, socialism och ekologism . Hur är systemet uppbyggt och hur kan jag som tjej och 13-åring verkligen påverka? Det var en av de frågor som slog mig, därför valde jag att fokusera på de olika stora politisk partiers ungdoms förbund.

Projektbeskrivning
Jag ska göra illustrationer till varje ungdomsförbund av det material som jag har fått av de olika ungdomsförbunden, så att 1-5orma lätt kan förstå. Om de vill fråga någonting så ska jag berätta för dem. För att fånga deras uppmärksamhet ska jag göra en liten låda. I det ska man kunna stoppa lappar med förslag på hur vi kan få en bättre skola, sedan ska jag ge lapparna till Anders för att få barnen att se att det faktiskt går att påverka om man engagerar sig.
Frågeställning

· Vad är socialism?
· Vad är konservatism?
· Vad är ekologism?
· Vad är liberalism
· Vad står de olika politiska ungdomsförbunden för?
· Vad menas med en höger - vänster skala?
· Ur vilka ideologier är de olika politiska partierna som sitter i riksdagen skapats?
· Hur kan jag får tag på de olika politiska ungdoms förbunden?
· Vad har de för hemsidor och tidningar?
· Hur kan jag som 13 årig tjej påverka samhället?

De här fyra ideologierna uppstod när Europa industrialiserades.

Liberalismen (frihet)
Man brukar säga att det är Adam Smith som är liberalismens fader, han levde 1723-1790. Han menade att staten skulle lämna medborgarna i fred så mycket som möjligt, att all egendom skulle vara privat ägd. Liberalerna ansåg att människan utvecklas bäst i frihet, den enskilde individen har rätt att tycka, tänka, tro och skriva vad den vill. De ville att industri samhället skulle bre ut sig och att jordbruket skulle moderniseras. I den svenska politiken i dag finns det ett höger block vars grund idéer säger sig vara liberala.

Konservatismen (bevara)
Konservatismens grund idé kom från Edmund Burke som levde 1729-1797, han tyckte inte att utvecklingen skulle gå så fort att det aldrig kunde vara bra att så hastigt förändra ett samhälle. Att det måste vara bättre att skynda långsamt.
När Europa industralliserades såg kungar, militärer, jordägare och präster m fl sin värd förändras och det gick inte för sig , samhället hade ju formats i flera generationer. De ansåg då att det var bättre att spara det gamla, nationen, kungen, försvaret, kyrkan och familjen de tyckte att de var samhällets viktigaste bestånds delar. .

Socialismen (jämlikhet)
Socialismen startade på 1800 talet eller det var då som den började kallas socialism och blev en politisk åsikt.
Den går bland annat ut på:

· att alla ska ha lika möjlighet att få sina synpunkter framförda
· att samhällets resurser ska fördelas på ett sådant sätt att alla medborgare får en tillfredsställande kulturell och materiell standard
· att arbetslivet ska organiseras så att det inte fysiskt och psykiskt sliter ner arbetaren utan tvärtom upplevs som meningsfullt

Ekologismen (miljöhänsyn)
Ekologismen dök upp på 1960 talet då industri samhället som byggts upp under kort tid började spåra ur. Ekologismen bygger på att man måste fokusera på framtiden för en
ekologisk hållbarhet för miljön och människorna.

Höger - Vänster skalan
I Sveriges riksdag sitter det 7 stora partier. Vänsterpartiet och socialdemokratiska arbetarpartiet på vänster kanten och centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och moderata samlingspartiet på den högra sidan. Miljöpartiet är ett parti som inte finns med på höger/vänsterskalan de tycker att det är fånigt att dela in sig i en höger vänster skala när den ändå inte kommer att finnas så länge eftersom att vi kommer att förstöra värden innan någon bryr sig och inse hur korkat det var att inte rösta på miljöpartiet från första början.

Ett parti måste ha minst 4 % av rösterna för att komma in i riksdagen.

Vänstersidan förknippar man med rött och de borgliga partierna på höger kanten för knippar man med blått.

De röda partierna (Vänstern och sossarna) är de såkallade socialistiska partierna
och blåa (centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och moderaterna) är de liberala och konservativa partierna, i Miljö partiet finns vissa delar av både socialism och liberalism (frihet och jämlikhet).

Längre ut på höger kanten finns de odemokratiska politiska ideologierna, de Fascistiska, Nazistiska och de religiös fundamentalistiska (extremism).
De nazistiska partiet fick mest röster1940 då fick de 1,6 %.

Ung vänster
Ni säjer att ni är för solidaritet men hur kommer det sig att er solidaritet inte sträcker sig till de 10 miljoner i Bangladesh som blir hemlösa om vattennivån stiger en meter. När ni säjer att alla ska kunna ta körkort. Tror inte ni att klasskillnaderna innefattar mer än bara pengar. Kan man inte vara rik på t ex kärlek? Ni driver just nu en kampanj som säger "Den svenska överklassen mår fortfarande bra - hur mår du?" och "Det som är bra för överklassen är dåligt för dej." Jag menar att allt som är bra för överklassen kan ju inte vara dåligt för dig. Fiskolja t ex är lika bra för dej som för överklassen. Samma sak med motion och kärlek.
Och förresten… Tänk om man är överklass när man läser det!

CUF vill
Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet.
De vill öka informationen om alkohol, narkotika och tobak till barn och ungdomar.
CUF tycker att homosexuella ska ha rätt att adoptera barn och att kärnkraftverken ska avvecklas. De vill att skolans timplan ska bort och att den nioåriga grundskolan ska avskaffas, de menar att det inte är tiden som är det viktiga utan vad du lär dej.
CUF tycker även att all diskriminering pg a ålder ska förbjudas, fri invandring skall införas i Sverige, det militära försvaret ska avvecklas. Sverige ska inte gå med i EMU och grön skatteväxling är bra.

Luf-tycker
Människan före staten
Frivilligt försvar
Inför republik
Fria skolval
Stoppa storebrorsamhället
Rättvisa åt kvinnorna
Dela föräldraledigheten
Ja till homoadoptioner
Inga skolavgifter
Hjälp till funktionshindrade
Välfärd åt alla
Fri invandring
Riv handelshindren
Ja till NATO
Minst två procent i bistånd
Ja till Euron

Muf vill
Öka antalet poliser från 16000 till 20000
Uppmuntra till öppnandet av fler friskolor
Att alla ska kunna ha möjlighet att välja skola
Ge eleverna fler betyg oftare
Att skolstarten ska vara flexibel man ska kunna börja i skolan mellan 6-8 år
Sänka skatterna
Göra det enklare att starta företag
Privatisera mera
Sänk skatten för bönderna
Behåll minkfarmarna - och ställ krav
Ha en maxgräns på 8 timmar för slakttransporter

KDU
Vad KDU (kristdemokratisk ungdom) vill.
Skola
Betygen ska vara i sju steg.
Men inte fler för då blir det för små steg och svårt för läraren att bedöma.
Eleven ska får, varje termin ett skriftligt omdöme att jobba , tillsammans
med föräldrar och lärare utifrån.

KDU skriver
Vi vill inte tillåta skolor som tar ut terminsavgifter att få kommunal
skolpeng. Vi vill inte heller att vara sig friskolor eller kommunala skolor
ska rätten att neka elever. Friskolor leder till ökad valfrihet och ett
större utbud av olika pedagogiska inriktningar vilket i sin tur leder till
ökad press på befintliga skolor att förbättra sig som i sin tur leder till
ökad kvalitet.

Klass- och Elevråd ska hållas regelbundet i alla klasser och på alla skolor.
Det är av största vikt att elevernas beslut tas på allvar och verkställs.
Varje rektorsområde eller skola ska ledas av en lokal skolstyrelse där
eleverna har minst hälften av elev- och föräldrarepresentanterna.

Vad tycker KDU om 20-årsgräns på systembolaget?
Det tycker vi är bra. På systembolaget skall åldersgränsen vara 20 år och på
utskänkningsställen bör den vara 18 år. Detta beror på att krogar har en
bättre beredskap att exempelvis beställa ambulans.

Vill KDU förbjuda aborter?
Nej, vi vill inte förbjuda aborter. Vi anser att kvinnan även
fortsättningsvis skall ha sista ordet i det beslutet. Däremot anser KDU att
varje abort är en tragedi och att samhället måste göra betydligt mer för att
få ner antalet aborter. Därför är det abortförebyggande arbetet väldigt
viktigt. Det handlar framför allt om att minska antalet ofrivilliga
graviditeter. Exempelvis vill vi att preventivmedel skall subventioneras.
Det måste finnas fler ungdomsmottagningar och de ska helst vara öppna även
på helgerna. Vi anser att abort aldrig får genomföras på barn som är så
gamla att de skulle kunna överleva i respirator. Därför vill vi sänka den
övre gränsen gör abort till 18 veckor.

Varför ska vi äta kött överhuvud taget?
Det är inte fel att döda djur om de har fötts upp under goda förhållanden.
Eftersom de flesta djuren har det bra i det svenska lantbruket så ser vi
inte varför människor inte skulle få äta kött.

Var går gränsen för vad vi får utsätta djuren för?
Vi är emot plågsamma djurförsök om det finns alternativ. Saknas det däremot
alternativ och kan leda till någonting som är viktigt för att minska
människors lidande - som till exempel ett vaccin- tycker vi att plågsamma
djurförsök är försvarliga.

Vad säger KDU om pälsdjursuppfödning?
Vi tycker att det strider mot människans moraliska ansvar att låsa in 40- 50
djur i mycket trånga burar för att göra en päls av dem, när vi i dag har
fullgoda ersättningsmaterial.

Vad tycker KDU om olika åldersgränsen på krogen?
KDU menar att det är märkligt att det ska vara olika möjlighet att gå på
krogen beroende på vilket kön man har. Vi är ganska tveksamma till olika
åldersgränser generellt.

Polisbrist
Hur vill KDU lösa polisbristen?
VI vill sats mer resurser till polisen. Det är också viktigt menar vi att
polisen får göra det som polisen är utbildade att arbete med, nämligen att
lösa och förhindra brott. Idag så håller polisen, i alldeles för hög
utsträckning, på med saker som civilanställda minst lika väl skulle kunna ta
hand om.

MP och GU vill
MPs politik bygger på fyra olika solidariteter;
Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
Solidaritet med kommande generationer.
Solidaritet med världens folk.
Solidaritet med människor i vårt eget land.

MP och GU vill bl.a. att
Sänka rösträttsåldern till 16 år -för att ungdomar ska komma in i politiken.
Sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka -för att minska utbrändheten hos folk.
Gå ut ur EU -EU är det sämsta från högern och det sämsta från vänstern
Avveckla kärnkraften snabbt
Införa en grön skatteväxling - en långsiktig lösning
Inrätta en internationell miljödomstol.
Inte att Sverige ska gå med i EMU - för demokratins skull.
Införa mobila slakterier

Ung vänster!
Det som är bra för överklassen är dåligt för dig! Klart besked. Vad Ung Vänster menar med det är att de vill minska klyftorna i samhället, att det bara är ett litet fåtal som tjänar på den politik som högern driver, den politik som ökar klyftorna i samhället, står det i ett häfte som jag har fått av Ung Vänster. Un Vänster vill bygga ut den offentliga sektorn och de vill ha en arbetstids förkortning till sex timmar per dag för att minska arbetskador och utslitningen och för att alla ska kunna få fasta jobb med lön att leva på.

Vad Ung Vänster tycker om skolan.
Vi vill ha en skola som är likvärdig oavsett var m,an bor inte en skola där några kan köpa sig till en bra skola medan andra drabbas. Ung Vänster vill att alla elever ska ha större makt över soin situation och det kräver mer resurser till skolan.


SSU!
Att alla skolavgifter ska förbjuudas, det ska inte vara föräldrarnas ekonimi som styr valet av skola. SSU vill anställa 15 000 nya lärare, kuratorer och fritidsledare. SSU vill också, som Ung Vänster, minska klyftorna i samhälet för att stärka rättvisan, de tror att det långsiktigt är debn bästa medicinen mot brottslighet. SSU vill, liksom Ung Vänster, bygga billiga och bra lägenheter för unga och stoååa dem vansinninga utförsäljnngen av hyresrätter. SSU vill ha samma åldersgräns för kvinnor som för män på krogen och d3e vill behålla de åldersgränser som finns för alkohol i landet i dag.


Lite "gå med" fakta
Förkortningar:
Luf =liberala ungdoms förbundet
Cuf = Centerns ungdoms förbund
Muf = Moderata ungdoms förbundet
Kdu = Kristdemokratisk ungdom
Ssu = Sveriges socialdemokratisk ungdom

Priser. Så här mycket kostar det att bli medlem!
Luf:
Cuf:160 kr
Muf:100 kr
Ung vänster:50 kr
Grön ungdom:50 kr
Kdu: ca:30kr
Ssu:

Telefonnummer
Luf: 08-50 91 16 30 (förbunds expeditionen)
Cuf: 08-91 73 800 (Info)
Muf: 0939- 100 3000 (för att bli medlem)
Ung vänster: 040- 92 14 11 (ung vänster Skåne)
Grön ungdom: 046- 14 0...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politiska ungdomsförbund

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-01-16

    Medlemsavgiften för SSU bestäm

  • Agnes Wåhlander 2007-07-18

    Håller med Josefina där... J

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-07]   Politiska ungdomsförbund
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1950 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×