Prissättning och styrning i företag med immateriella produkter på marknader med begränsad konkurrens: en fallstudie av betal-TV branschen

1371 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Företagens definition på framgång kan variera. Det är ändå rimligt att anta att vinstdrivande företag har som mål att nå så hög lönsamhet som möjligt, sett över dess livstid. Medlen för att nå målet varierar dock. Hur som helst krävs en effektiv styrning för att leda företagen mot deras övergripande mål. Prissättning är ett av de viktigaste besluten i styrningen av företag. Det kan användas som ett medel för att skapa efterfrågan, ta marknadsandelar, upprätthålla en exklusiv image etc. Priset är dock bara en av delarna i marknadsmixen, som bör utformas på ett unikt och konkurrenskraftigt sätt. Med immateriella produkter minskar påtagligheten, vilket gör prissättningen svårare. Företag i branscher med fullständig konkurrens tvingas att anpassa sig till kunderna och bli kostnadseffektivare för att inte förlora marknadsandelar. Vid rena monopol saknas sådana incitament. Det övergripande syftet med uppsatsen var att identifiera vilka faktorer som påverkar prissättning av immateriella produkter på en marknad med ett fåtal aktörer. Teorierna behandlar således strategi, fåtalskonkurrens, prissättning och styrning. Tillsammans utgjorde dessa vår referensram. Fallet vi valde blev betal-TV. Vår empiriska studie har en kvalitativ ansats och omfattar två fallstudieföretag och en expertintervju med vilka vi genomförde telefonintervjuer. Vår slutsats om branschen är att de är konkurrent- och inte marknadsorienterade även om företagen ville uppfattas så. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Prissättning och styrning i företag med immateriella produkter på marknader med begränsad konkurrens: en fallstudie av betal-TV branschen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Prissättning och styrning i företag med immateriella produkter på marknader med begränsad konkurrens: en fallstudie av betal-TV branschen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19304 [2018-11-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook