Människohandel

1 röster
13766 visningar
uppladdat: 2003-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
MÄNNISKOHANDEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Förord:


Människohandel är ett förskräckligt fenomen som blir mer och mer skrämmande. Människohandel är inte bara sexuell exploatering, utan också arbetskraftsexploatering under villkor som påminner om slaveri. Offren utsetts för våld, våldtäkt, misshandel och extrem grymhet samt andra slag av påtryckningar och tvång.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Varför uppkommer människohandel?

De första orsakerna till människohandel är att det finns fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning och brist på resurser. Det är tydligt att det finns personer som är redo att ta risken att falla i klorna på människohandlare för att förbättra sina levnadsvillkor. Men så finns det en utveckling i industriländerna att använda billig och oredovisad arbetskraft och också att exploatera kvinnor och barn inom prostitution och pornografi. Kvinnor har särskilt risken för att bli offer för människohandel eftersom de drabbas av fattigdom, könsdiskriminering, brist på utbildning och möjligheter till yrkesutövande i sina ursprungsländer.----------------------------------------------------------------------------------------------------


Trender inom människohandeln:

Trots svårigheterna med att samla in siffermässiga uppgifter är de flesta som är verksamma med att kämpa mot människohandeln överens om att det är ett växande fenomen.
Beräkningar för hela världen visar på att så mycket som 700 000 kvinnor och barn flyttas över internationella gränser av människohandelskretsar varje år.
Vissa icke-statliga organisationer menar att denna siffra är betydligt högre, särskilt om man inbegriper människohandel för arbetskraftsexploatering.
Det traditionella flödet mellan u-länder (i Nordafrika, Centralafrika, Latinamerika, Asien) och destinationsländer i västvärlden fortsätter. Däremot är det mest oroande, ökningen av antalet kvinnor och barn som förs in i unionen från central- och östeuropeiska länder. Försämringen av den ekonomiska situationen i dessa länder har direkt påverkat flödet i kvinnohandeln. Beräkningar som visar på att upp till 120 000 kvinnor och barn förs in i Västeuropa varje år finns.
Många kvinnor från de nya oberoende staterna förs via kandidatländerna och vidare till EU-länder. Att personer som utsatts för människohandel sedan förs vidare inom EU har också noterats som ett nytt inslag som ständigt utvecklas.
Mer specifikt har kvinnohandeln för sexuell exploatering ökat de senaste åren på samma gång med utvecklingen av sexindustrin. Även om vissa uppgifter har samlats in av polis, icke-statliga organisationer och internationella organisationer är det återigen svårt att få fram säkra siffror.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekämpningen mot Människohandel:

Målen EU länderna har är framför allt att:

– Garantera att frågan om kvinnohandel är högt prioriterad på den politiska agendan.


– Förstärka internationellt och europeiskt samarbete, som omfattar både regeringar och icke-statliga organisationer i ursprungs-, transit- och destinationsländer,


– Förstärka en metod som griper över flera sektorer och fokuseras på förebyggande åtgärder, rättsvårdande arbete, att personer verksamma inom handeln verkligen döms och dessutom på stöd till offer.


–Att inom anslutningsprocessen göra det tydligt för kandidatländerna att de har ett ansvar att kontrollera människohandeln genom nationella ingripanden och genom samarbete med EU.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ETT FALL INOM MÄNNISKOHANDEL

Landet NepalDetta är vad Anuradha Koriala säger i en intervju, när hon dominerades till priset för The World´s Children´s Prize:

Mitt mål är att göra Nepal helt fritt från slavhandeln med flickor, säger Anuradha Koirala, grundare av organisationen Maiti Nepal (Hjälp Nepal).
Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många barn tvingas arbeta i mattfabriker, inom jordbruket och som hemhjälp. För flickorna finns ytterligare ett hot, att bli lurad och såld som slav till bordeller i Indien. Varje år säljs fem till sju tusen flickor, de yngsta är bara åtta år.
Flickorna hålls inlåsta i flera år på bordellerna. Ofta släpps de inte förrän de är så sjuka att de inte kan ta emot kunder längre. Många flickor har då fått aids.


Det är sämre för flickor:
– Många skyller på fattigdomen, men den största orsaken är att flickor behandlas sämre än pojkar i Nepal, säger Anuradha Koirala. Hon startade Maiti 1993, som sedan dess har lyckats rädda tusentals flickor från att få sina liv förstörda på bordellerna.
Döttrarna ska giftas bort och flytta till sina mäns hem, så varför ska vi utbilda dem, tänker många föräldrar. Pojkarna ska ta hand om sina föräldrar och anses därför ”mer värda”. Och när en dotter gifter sig, måste familjen betala hemgift, som pengar eller en ko, till mannens familj.
Flicksmugglarna utnyttjar de fattiga bybornas situation. De säger att de har ett bra jobb i stan till dottern. Ibland frågar mannen om han får gifta sig med dottern.

Om Maiti Nepal:

På Maitis olika center på landsbygden har tusentals flickor fått lära sig allt om handeln med flickor. De får också lära sig läsa och skriva, sy kläder och göra smycken. Om de kan försörja sig själva, är risken mindre att deras föräldrar skickar iväg dem att arbeta någon annanstans. Flickorna på centren åker ut i byar och sjunger och spelar teater om handeln med flickor. Och när de kommer hem till sina byar sprider de kunskapen vidare till sina tjejkompisar.
Maiti ger skydd och vård på sitt center i huvudstaden Katmandu. Där finns också ett barnhem och en skola, Teresa Academy.
Maiti räddar varje år tusentalet flickor redan vid gränsen. Man samarbetar med polisen vid 9 av 27 gränsposter till Indien. Maiti utbildar flickor, som tidigare blivit sålda, till gränsvakter. De vet hur smugglingen går till och vad de ska leta efter.
Vid en av gränsposterna har Maiti öppnat ett sjukhem för kvinnor och barn med hiv och aids. Många unga kvinnor som kommer tillbaka från bordellerna har blivit smittade av den dödliga sjukdomen.
– Min dröm är att bygga en by för aidssjuka barn. Det finns ingen som tar hand om dem i Nepal, säger Anuradha Koirala. Och jag vill se flickorna som sålts skratta och bli barn igen!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning:


Människohandeln sker mest i fattiga länder, där människorna inte får nog information om sex och preventivmedel. Det gör att familjerna har många barn och inte råd att mata eller skicka alla barnen till skolan. Så några av barnen måste börja jobba i tidig ålder.
Offren som är kvinnor och barn blir för det mesta prostituerade, eller om dom har tur, får dom jobba i fabriker och jobba hårt för den lilla lönen dom får.

Det sägs att barnoffer är lätt att få tag på.
I vissa regioner säljer föräldrarna sina barn till människohandlare för kontanter. Eller så kidnappar människorövaren dem bara. Kidnappning är särskilt vanligt på barnhem där barnen blir fotograferade så att deras framtida "ägare" kan välja vilket barn de vill ha.

För många bortrövade kvinnor och flickor har påtvingad prostitution visat sig ha dödlig utgång, då de har blivit smittade av HIV.

Varje år smugglas tusentals av kvinnor och flickor över hela världen från sina hemländer och leds in i illegal sexhandel. Några ger sig av frivilligt, men andra tvingas till prostitution mot deras vilja.
Männsikohandlare tjänar enorma summor pengar på sina offer. I USA och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Människohandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-05]   Människohandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1927 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×