"Tyvärr är det väl så med mobbning att man ser det alldeles för sent": en studie om ledarskap och mobbning i idrottsföreningar

1536 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen handlar om mobbning och hur detta synliggörs i idrottsföreningar. Ledarna inom idrottsföreningar har intervjuats med en narrativt inspirerad metod för att på så sätt nå deras erfarenheter av hur mobbningen på detta område ser ut. Intervjupersonerna berättar hur de hanterar mobbning personligen och hur detta hanteras inom respektive idrottsförening. Vi lyfter även fram hur ledarna ser på ledarskap i allmänhet och hur de ser på sitt eget ledarskap. Vidare ser vi också till deras utbildningsbakgrund. Flertalet ledare inom föreningslivet är ideellt engagerade och saknar många gånger relevant utbildning för att arbeta med barn och ungdomar. Idrotten och föreningslivet är några av de stora samhällsfostrarna i Sverige. Det finns dock inga föreskrifter från staten eller någon form av läroplan för verksamheten, inte heller krav på utbildning hos ledarna. Då en ledarens normer och värderingar påverkar deras ledarskap, framställs dennes normer och värdering som ett legitimt synsätt till barn och ungdomarna. Om dessa normer och värderingar inte är samhällsenliga kan det uppstå problematik. En utbildad ledare med pedagogisk bakgrund har större möjlighet att vara medveten om detta och kan använda detta till att istället ledsaga barn och ungdomarnas moraliska utveckling och på så sätt motarbeta mobbning och andra negativa handlingar och beteenden. Dock kan en ledare som inte har någon pedagogisk utbildning vara en bra ledare och en bra förebild. Då de flesta undersökningar har fokus på skolan som en arena för mobbning introducerar vi istället fritiden som en viktig arena för mobbning. Vi bedömer att mobbning måste uppmärksammas ännu mer i idrottsföreningar och att vidare forskning bör ske för att exempelvis studera hur många un...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Tyvärr är det väl så med mobbning att man ser det alldeles för sent": en studie om ledarskap och mobbning i idrottsföreningar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   "Tyvärr är det väl så med mobbning att man ser det alldeles för sent": en studie om ledarskap och mobbning i idrottsföreningar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19251 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×