E- mobbning : Mobbning bland ungdomar vid användandet av mobiltelefoner : Mobbing between young people with the use of mobile phones

1662 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mitt examensarbete handlar om e-mobbning via mobiltelefonens olika kommunikationsmedium. Syftet med min undersökning är att beskriva skolungdomars erfarenheter av e-mobbning via mobiltelefonens olika integrerade funktioner såsom telefonsamtal, sms, mms och email.I min enkätundersökning tillfrågades totalt 100 ungdomar i åldern 15-20 år.Enkätintervjun har visat att flickorna är mer utsatta för e-mobbning d.v.s. indirekt mobbning.I min undersökning kan man se att flickorna utsätts för sms mobbning i form av hot om våld, ryktesspridning och att de blir kallad för olika saker betydlig oftare än pojkarna.Något som man även kan utläsa av enkätresultatet är att mobbaren vill känna makt vilket inte i sig något ovanligt beteende vid all typ av mobbning. I mobbning via mobiltelefon känner sig mobbaren säker och inte nåbar men han eller hon kan nå den mobbade när som helst.Man kan se e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: E- mobbning : Mobbning bland ungdomar vid användandet av mobiltelefoner : Mobbing between young people with the use of mobile phones

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   E- mobbning : Mobbning bland ungdomar vid användandet av mobiltelefoner : Mobbing between young people with the use of mobile phones
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19246 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×