En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola

710 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract Institution: LUT, Lärarutbildningen Kurs: AUO3 Allmänt utbildningsområde Termin: Höstterminen 2007 Titel: Lärare och elevers upplevelser av mobbning på en specifik skola Författare: Olof Geo Syfte: Att jämföra elevers och lärares upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola. Metod: Kvantitativ (enkätundersökning). Material: Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, tidigare forskning, rapporter från skolverket. Resultat: Lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen på den specifika skolan stämmer i vissa fall bra in på den tidigare forskningen medan den i andra fall skiljer sig. Både den tidigare forskningen och undersökningen på den specifika skolan visar att eleverna i högre grad anser att mobbning är ett problem på deras skola än vad lärarna gör. Båda undersökningarna visar också att lärarna anser att mobbning förekommer i högre grad än vad eleverna gör. Jämför man lärarnas och elevernas svar i enkätundersökningen finns det skillnader som tyder på att lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på skolan ibland är olika. Skillnaderna i procentsatserna av lärarnas och elevernas svar är dock på vissa ställen relativt små. Nästintill genomgående anger lärarna att förekomsten av mobbning är större än vad eleverna gör. Endast på påståendet som gav indikationer på psykisk mobbning angav eleverna tillsammans en hög...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19238 [2018-11-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook