Mobbning och kränkning på internet och i verkliga livet - En kvantitativ studie om ungdomars risk för utsatthet

1350 visningar
uppladdat: 2007-05-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Dagens ungdomar har tillgång till fler forum för umgänge än tidigare generationer. Ett av dem är självfallet internet, som har funktionen av en gigantisk mötesplats för mängder av ungdomar varje dag. Tidigare var umgänget huvudsakligen begränsat till möten i verkliga livet och således även de problem som kan uppkomma i mänskliga relationer, till exempel fenomen som mobbning. Nu ger internet en möjlighet till ökat socialt umgänge för många av ungdomarna. Dock rymmer nätets fördelar även nackdelarna, och som titeln antyder en risk för dubbel utsatthet. Studiens syfte är att undersöka ungdomar i årskurs nio och deras mönster gällande mobbning och kränkning på internet jämfört med mobbning och kränkning i verkliga livet. Undersökningens intention är därutöver att ta reda på vad ungdomarna har för tankar och ställningstaganden kring ovanstående fenomen, samt att i vissa frågor undersöka vilka könsskillnader som finns mellan pojkar och flickor. I studien används till största delen en kvantitativ metod. Detta gjordes genom en enkätstudie besvarad av 201 ungdomar i tre av Göteborgs kranskommuner. Enkäten rymmer därutöver två öppna, kvalitativa frågor, även de besvarade av de 201 ungdomarna. En statistisk analys ger möjlighet att förklara samband, men undersökningen försöker även ge en förståelse för de undersökta fenomenen genom de teoretiska perspektiv som behandlas. Huvudresultaten visar i riktning mot att mobbning och kränkning i verkliga livet fortfarande är mer frekvent förekommande än mobbning och kränkning med internet som forum. Detta gäller både att bli utsatt och utsätta andra. Därutöver framkommer en tendens att pojkar, på båda arenorna, i högre utsträckning säger sig utsätta andra, medan flickor i motsats till detta säger sig bli mer utsatta. Ytterligare ett resultat pekar mot att de som säger sig blir utsatta i verkliga livet i hög utsträckning även är de som blir utsatta på internet, medan de som mobbar eller kränker andra i verkliga livet mer frekvent säger sig göra detsamma även på internetarenan. Författar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mobbning och kränkning på internet och i verkliga livet - En kvantitativ studie om ungdomars risk för utsatthet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-31]   Mobbning och kränkning på internet och i verkliga livet - En kvantitativ studie om ungdomars risk för utsatthet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19234 [2018-11-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook