Individintegrering: Integrering eller exkludering

1379 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Individintegrering – integrering eller exkludering Malin Ahrberg och Joel Möller, 2007 Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever som gått individintegrerat har upplevt sin skolsituation. Särskilt fokus läggs på elevernas sociala miljö och arbetsmiljö. Vi undersöker även hur tre pedagoger som arbetat med individintegrering har upplevt detta. Frågeställningar: • Hur upplever eleverna själva individintegreringen jämfört med placeringen i särskolan? • Hur upplever lärare som arbetat med individintegrering att det fungerar? I kapitlet Bakgrund granskas lagar, styrdokument, barnkonventionen, Salamancadeklarationen, Carlbeck kommittén samt läroplanen för den obligatoriska särskolan. För att ge en klarare bild över de förutsättningar som råder för individintegrering. I Forskningsöversikt och teoretisk förankring beskrivs Lev Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen. Hans studier visar att individer utvecklas i samarbete med andra individer som besitter mer kunskap inom det relevanta området, märk väl att det rör sig om ett samarbete ett utbytte av kunskap mellan olika individer. Den empiriska undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer, fyra elever som har gått individintegrerat och tre pedagoger som jobbar eller har jobbat med individintegrering blev intervjuade. Resultatet av dessa intervjuer visar att eleverna generellt känt ett utanförskap och i vissa fall varit utsatta för mobbning, något som även pedagogerna vittnat om. Det krävs en stor lyhördhet inför elevernas behov för att en individintegreri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Individintegrering: Integrering eller exkludering

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Individintegrering: Integrering eller exkludering
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19222 [2018-11-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook