Mobbning - Ett minne för livet - En studie om lärare som blev mobbade som barn och hur det påverkat deras yrkesutövning

1038 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare som har blivit mobbade som barn anser att förebyggande mobbningsarbete bör bedrivas. Den undersöker även hur deras utsatthet som barn påverkat deras lärarroll. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med två lärare och två lärarstudenter. En av slutsatserna är att lärarna påverkats mycket av sin bakgrund vad gäller deras sätt att förhålla sig till både starka och svaga elever. De har generellt svårare för att relatera till elever som påminner om de personer som utsatte dem som barn. En annan är att intervjupersonerna beskriver ett potentiellt mobbningsoffer nästan identiskt med hur de beskriver sig själva som barn. Jag vill genom denna uppsats belysa problemet mobbning och vikten av att känna sitt ansvar som medmänniska och lärare. Title: Bullying - A memory for life - A study of teachers who were bullied as children and how it has impacted on their roll as teachers. The aim of this thesis is to investigate how teachers who were bullied when they were children think that preventive work against bullying should be approached. It also investigates how the fact that they were bullied has impacted on them as teachers. The investigation was made through qualitative interviews with two teachers and two students who very soon will become teachers. The result shows among other things that the teachers have been very influenced by their background when it comes to relations with different types of pupils. They have a harder time relating to pupils who remind them of the people who bullied them. Another result is that they all describe a pupil who is risking to be bullied very similar to how t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mobbning - Ett minne för livet - En studie om lärare som blev mobbade som barn och hur det påverkat deras yrkesutövning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Mobbning - Ett minne för livet - En studie om lärare som blev mobbade som barn och hur det påverkat deras yrkesutövning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19205 [2020-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×