Sveriges fiske

4 röster
12869 visningar
uppladdat: 2000-08-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fiskevatten

Sverige har en lång kust sträcka med fiskrika hav som Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Men de svenska fiskefartygen fiskar inte bara i haven runt Sverige utan även ute i Nordatlanten. Frånsett de delar av haven som ligger närmast kusterna är världshaven internationella vatten, vilket innebär att fisket är fritt för alla nationer.
Tillsammans tar man i Östersjön, Skagerack och Kattegatt upp ungefär 95% av Sveriges årliga fiskeinkomster. Ifrån Nordsjön får man bara upp ungefär 5 %.

1: Östersjön, 2: Kattegatt och Skagerack 3: Nordsjön
Havsfisket

Av alla de hundratals fiskeslag som finns i våra vatten är det bara ett 30-tal som är så kallade matfiskar. Varje år fångas ca 200 000 ton sill och strömming. Torsk, lax, havskräftor och räkor är andra viktiga fångstslag i det svenska yrkesfisket.
Man fångar också så kallad foderfisk och skrapfisk , t. ex sill och skarpsill som oftast omvandlas till fiskmjöl.
Det vanligaste redskapet inom fisket är trålen. Det finns många olika sorters trålar för olika sorters fiske t. ex flyttrål för sillfiske och bottentrålen för räkfiske och torskfiske. Det som kallas för ringnoten och snörpvaden är som stora nät som läggs ut runt hela fiskstim.
Kusterna

Ungefär hälften av landets yrkesfiskare arbetar på västkusten. Här finns också de flesta av Sveriges större fiskefartyg.
All den fisk som fångas på västkusten förs till någon av de stora fiskehamnarna i t. ex Göteborg, Smögen eller Strömstad. Foderfisken som fångas lämnas oftast till fiskmjölsfabriken vid Änglaholmen på Tjörn.
Vid Skånes och Blekinges kuster trålar man främst efter torsk och sill. Men vid Skånes ostkust fiskas också mycket ål. Även om ålfisket inte kan jämföras med sillfisket i fråga om fångstmängder, så svarar det ändå för ca 10% av sydkust fiskarnas inkomster.
På ostkusten är det trålfisket efter strömming som är mest betydande, och om isförhållandena tillåter så kan man göra det året runt.
Laxfisket på ostkusten sker med laxrev och med stora, drivande laxgarn. Det är ett lönsamt arbete jämfört med torskfisket eftersom man får tre gånger så mycket betalt för ett kilo lax som för ett kilo torsk.
Under hösten fiskas även sik och siklöja. Siklöjans rom är en känd delikatess från norrlandsfisket.

Egna fångster räcker inte

I hela landet går det åt ungefär 600 000 ton fisk och fiskprodukter varje år. Dem svenska fiskarna kan bara fiska upp cirka 300 000 ton fisk och vi måste då importera 300 000 ton fisk till. Den fisk som vi importerar är bl a flatfisk, frysta torskfiléer, fryst lax, räkor och sill för konservindustri. Norge, Danmark och Kanada är dem viktigaste exportländerna.

Industrifiske

Av skarpfisk brukar man tillverka fiskmjöl men de nordiska fiskmjölfabrikerna framställer nu också proteinrikt djurfoder och olja för bl a margarintillverkning. Varje år förbrukas 2 miljoner ton fisk i foderfabrikerna.
Ett hot mot torsken är att de norska industrifiskarna fångar lodda, en liten laxartad stimfisk som är föda åt nordens torsk.
Om loddan fiskas allt för intensivt så finns det en stor risk att torskbeståndet minskar.

Ökat torskfiske

Eftersom tillgången på sill har minskat så har torskens betydelse ökat stort. Vinterfisket efter lektorsk på bankarna söder om Island sker med både moderna trålare och hundratals mindre båtar med nät och krokredskap. Torsken svarar för nästan hälften av det isländska fångstvärdet. Under hundratals år har Lofoten varit centrum för Norges torskfiske. Där samlas också torsken för lek u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sveriges fiske

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-31]   Sveriges fiske
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=192 [2021-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×