Does regional integration promote the consolidation of democracy within the Mercosur?

1381 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mercosur, som i dag består av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela, bildades 1994 i ett försök att förstärka det ekonomiska samarbetet och befästa den omogna demokratin i regionen. Regionalt samarbete inleddes även i avsikt att öka stabilitet och säkerhet i regionen då samarbetet föddes ur askan av en instabil och nedbruten ekonomi. Den dramatiska förändringen från ett inåtvänt militärt styre under större delen av 1900-talet till en liberalisering av både den ekonomiska och politiska sfären, var en annan anledning till regionalt samarbete. Den här uppsatsen behandlar sambandet mellan dessa två fenomen; regional integration och demokrati, och deras parallella utveckling. Den regionala integrationen i området kring Mercosur är annorlunda än andra integrationsprojekt genomförda i världen. Detta är till stor del på grund av den starka statliga interventionalism och presidentialism som historiskt haft en framträdande roll, tillsammans med avsaknad av insyn och brist på civil delaktighet i den politiska sfären. Dessa karakteristiska drag gör det svårt att applicera redan framtagna teorier på Mercosur då dessa främst är utarbetade med hänsyn till Europeiska Unionen. Utvecklingen mot demokrati är betraktad som nödvändighet i förän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Does regional integration promote the consolidation of democracy within the Mercosur?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Does regional integration promote the consolidation of democracy within the Mercosur?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19161 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×