Tre revolutioner som förändrat världen- Franska, Industriella och Amerikanska revolutionen

124 röster
162935 visningar
uppladdat: 2003-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Franska revolutionen:

Man brukar säga att den franska revolutionen startade år 1789.
Den franska revolutionen är en händelse som handlar om ett stort folk som ville ha rättvisa och jämställdhet för alla. Detta lyckades också folket med i det långa loppet, det är detta fransoserna firar varje år den 14 juli sedan 1790.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Den industriella revolutionen:

Den industriella revolutionen betyder att man övergått från manuellt arbete till arbete med maskiner. Den har även blivit en av de största förändringarna i människans historia. Det var i Storbritannien allt började

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amerikanska revolutionen:

År 1776 samlades män från 13 kolonier i staden Philadelphia. De ville inte längre att kungen i London skulle bestämma över dem, och de var osams med parlamentet i London.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Jämför de tre revolutionerna. Vilka likheter respektive skillnader finner du med avseende på orsaker? Förlopp och resultat? Vad tror du att dessa kan bero på?

Likheterna är att människorna ville förändra deras omvärld för att trivas. För att lyckas kämpade dom tillsammans med andra som hade samma åsikt. Det tog många år för att lyckas.

Skillnaden:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frankrikets revolution (1789 – 1799):

"Dom ville bi av med kungen och adelns stora makt"

Började på grund av att befolkningen var trött på att adeln och kungen hade för mycket makt.
Adel hade mycket att säga till om, men borgarna, bönderna och de fattiga som var det tredje ståndet fick inte vara med och bestämma någonting, de blev sedda ner på. Ludvig och hans fru drottning Marie Antoinette brydde sig inte mycket om vad folket tyckte eller om landets finanser, utan de lät ministrar sköta allting. Folket tyckte inte om drottningens sätt att slösa med pengar, hon köpte nya slott och hade fester och stora trädgårdar som kostade förmögenheter. Kungen betalade också utgifter åt sin bror på 25 miljoner livres som motsvarade vad 70 000 lantarbetare tjänade på ett år.
Allt detta gjorde ju självklart borgarna missnöjda eftersom det påverkade dem mest, de krävde att få vara med och stifta lagar.
Det tredje ståndet gillade ju som sagt inte att adeln hade mycket inflytande, det värsta var att adeln och vissa högt uppsatta ämbetsmän inom kyrkan inte behövde betala skatt för de hade privilegier. Det gjorde särskilt vissa förmögna borgare arga som hade fabriker eller var köpmän.

Sommaren 1792 stormades kungahuset, slottet, och kungafamiljen tvingas in till Paris, skräckväldet blir större. Revolutionsdomstolar grundas, ca 40 000 avrättas i utrensningar. Kungafamiljen avrättades år 1793.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Den industriella revolutionen:

”Det manuella arbetet ersätts av maskiner”

Det var en lång process som pågick under olika perioder i olika länder.
Det var i Storbritannien som den industriella revolutionen började. Mellan 1750 och 1830 fördubblades folkmängden i Storbritannien. Maskiner uppfanns och arbetet blev lättare.
För människorna betydde industrialiseringen en revolution som både gav många nya möjligheter och svåra problem. Många hade lämnat jordbruket och blivit industriarbetare.

Det som satte igång den industriella revolutionen var:

·Förändringarna och rationaliseringarna inom jordbruket.
·Början till specialisering inom olika produktionsgrenar. Först ut var textilindustrin (vid sidan av jordbruket.)
· En folkökning kom till stånd tack vare en ökad avkastning från jordbruket. (Det var i första hand dödligheten som sjönk bland barnen p.g.a. bättre och mer mat).

· Nya uppfinningar som vaccinet och grödor som potatisen förbättrade också chanserna till att överleva.

Man brukar säga att den industriella revolutionen var den största förändringen för mänskligheten sedan hon blev en bofast jordbrukare. Många människor som tidigare arbetat inom jordbruket lösgjordes nu från detta på grund av specialiseringen inom denna näringsgren. Detta skedde samtidigt som en begynnande industri började växa fram i städerna. Mängder av arbetare flyttade in till städerna för att kunna försörja sig. Omställningen var ofta enorm. Personer som varit vana vid att arbeta ute i samspel med naturen stängdes nu in i en fabrik där klockan styrde när arbetet skulle ske. Det var ofta fruktansvärda förhållanden i de första fabrikerna.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Den amerikanska revolutionen:

Amerika var fram till 1770-talet en brittisk koloni. Det växte fram en frihetsrörelse som främst protesterade mot att britterna bestämde över dem utan att de själva fick ha några representanter i det brittiska parlamentet. Kriget bröt ut och 1776 förklarade de 13 kolonierna sig självständiga. Britterna kapitulerade 1781 och 1783 erkändes koloniernas självständighet. Nu följde en tid av arbete och diskussioner om hur den nya staten skulle styras.
1789 trädde den nya författningen i kraft och den gäller fortfarande. Vad som var nytt var att upplysningens idéer för första gången tillämpades i verkligheten. Maktens fördelning är en kopia av Montesqueas maktdelningsteori och i författningen finns också de mänskliga fri och rättigheterna nedtecknade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skillnaderna är:

Den franska revolutionen började för att befolkningen kände sig nedtryckt av kungen och adeln. Dom ville förbättra sitt land, och det skulle ske utan någon kung. Efter några år av kamp blev Frankrike en republik.

Den industriella revolutionen var då människan började tro mer på forskningen och vetenskapen. Det var början på uppfinningar och massproducering. Nu behövdes inte människokraften så mycket.

Den amerikanska revolutionen är nästan som den franska revolutionen, fast USA var en brittisk koloni som ville få självständighet. Folket kände sig utnyttjade av Storbritannien. Frihetskriget mot deras kolonisatörer var runt år 1776-1781.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Vilken betydelse fick dessa revolutioner för den fortsatta samhällsutvecklingen, vad gäller politiska, sociala och ekonomiska aspekter?

Alla tre revolutioner påverkade samhällsstrukturerna i västvärlden på ett genomgripande sätt. Det handlar både om ekonomiska, sociala och politiska förändringar men också sättet att se på vad en människa är och vilka rättigheter hon har. Revolution står i det här sammanhanget för en förändring i samhället som är så djupgående att något helt nytt ersätter det som varit.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Franska revolutionen:

Resultatet av den franska revolutionen var att en ny samhällsordning hade kommit till stånd i Frankrike. Det gamla samhället med rötter i medeltidens feodalsamhälle hade ersatts av ett samhälle som mer svarade upp mot ett begynnande industrisamhälle.
Följder av revolutionen:

·"höger" och "vänster" i politiken.

·frihet, jämlikhet, broderskap

·de mänskliga rättigheterna

·metersystemet (mått och vikt)

·Revolutionens idéer sprids till andra länder i Europa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Industriella revolutionen:

Övergången från hantverk till industrimässig produktion förändrade helt människans livsvillkor och samhällets struktur. Det självhushållande bondesamhället förvandlades stegvis till ett industrisamhälle med stora växande städer där varor massproducerades och masskonsumerades.

Jordbrukets omvandling:

Ökad livsmedelsproduktion
Arbetskraft frigjordes för industrin
Kapital ackumulerades
en inre marknad skapades för industrin

Kommunikationerna utvecklades:

Landsvägar anlades
Kanaler byggdes

Utrikeshandeln växte

Gav nya råvaror för industrin
Skapade yttre marknader
Kapital ackumulerades

Politisk och social struktur gynnsam:

Kommersiella klasser i ledningen mot liberalism
Social och ekonomisk rörlighet
Relativt jämn inkomstfördelning


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amerikanska revolutionen:

Det var början på ett samhälle där de mänskliga rättigheterna togs på allvar. Nu skull folket styra i Amerika. Det skulle bli Republik med president, ingen kung.
Det var första stora republiken efter Rom.
Den 4 juli 1876 ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tre revolutioner som förändrat världen- Franska, Industriella och Amerikanska revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2006-11-14

  du kunde haft med vilka som tj

 • Inactive member 2007-05-29

  bra skrivet, hjälpte mycket

 • Inactive member 2009-05-28

  BRA JOBB

 • Inactive member 2010-03-03

  lol

 • Inactive member 2010-05-26

  Tackar

 • Inactive member 2011-01-25

  väldigt bra jämförelser och sammanfattningar! Tack!

 • Inactive member 2011-03-21

  Hjälpte väldigt mycket! Tack så hjärtligt.

 • Amanda Chen 2014-03-31

  Hej, kan någon svar av : Hur påverkades människans livsvillkor för de som upplevde den amerikanska och den franska revolutionen? " tacksam för svar :)

 • Amanda Chen 2014-03-31

  Hej, kan någon svar av : Hur påverkades människans livsvillkor för de som upplevde den amerikanska och den franska revolutionen? " tacksam för svar :)

 • Carolina Kekki 2018-01-20

  Snyggt skrivet, gav en del hjälp! Saknar dock lite hur dessa revolutioner påverkar oss i dagens samhälle :)

 • Ahmed Alkhateeb 2019-01-29

  Tack!!!

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-05]   Tre revolutioner som förändrat världen- Franska, Industriella och Amerikanska revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1915 [2020-02-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×