TCV-MODELLEN - Natuurlijk Leren även i svensk grundskola?: lämpar sig en nymodig nederländsk undervisningsdidaktik inom det svenska undervisningstänkandet?

1491 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Arbete studerar den nederländska didaktikmodellen som används på Technisch College Velsen-modellen. Studien gjordes för att undersöka om didaktikmodellen går att förankra i de svenska styrdokumenten och en analys har gjorts om TCV-modellen är tillämpningsbar i den svenska skolan. Under fem veckor har TCV-modellen studerats på plats i Nederländerna. Studien genomfördes genom att skribenten använde sig av observation samt arbetade inom skolans normala lärarkår. I Sverige intervjuades tre lärare på en högstadieskola för att analysera om TCV-modellen passar in i den praktiska dagliga undervisningsdidaktiken. Samtidigt gjordes en analys av Lpo94 och skollagen. Resultatet visar att TCV-modellen infriar samtliga krav specificerade i Lpo94 ? endast skollagens artikel 4§3 och 4§3a vållar bekymmer där de avgränsar elevernas frihetsutrymme vid inlärning. Samtliga intervjuade pedagoger sanktionerade, i olika grad, TCV-modellens didaktiska potential i d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: TCV-MODELLEN - Natuurlijk Leren även i svensk grundskola?: lämpar sig en nymodig nederländsk undervisningsdidaktik inom det svenska undervisningstänkandet?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   TCV-MODELLEN - Natuurlijk Leren även i svensk grundskola?: lämpar sig en nymodig nederländsk undervisningsdidaktik inom det svenska undervisningstänkandet?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19002 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×