Fakta om bågbroar

15 röster
17774 visningar
uppladdat: 2003-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En bro med bågvalv utövar ett tryck i brons längdriktning som tas upp av stödmurar eller landfästen vid valvets fotpunkter. Den första typ av valv som användes i byggnadskonsten var kragvalvet.

Kragvalvet ser ut som två omvända trappor som möts på mitten. På ömse sidor om den öppning som skulle täckas lade man stenar eller tegel som fick skjuta ut en bit över varandra tills sidorna möttes.

Så småningom utvecklades det äkta valvet eller bågvalvet. Kilformade stenar läggs i en halvcirkelformad båge som vilar på två stöd. Man bygger från sidorna mot mitten med hjälp av en stomme eller förskalning av trä. När slutstenen passats in i valvbågens högsta punkt, hjässan, kan träställningen tas bort. Stenarna pressas då mot varandra och kilformen hindrar dem från att falla ner. Mellan bågarna byggs skalmurar som fylls med grus eller stenskärv och det hela täcks av en körbana

Strömmande vatten är också en kraft som man måste ta hänsyn till vid broslagning. Romarna gjorde från början misstaget att ge bropelarna spetsig form på uppströmssidan och rakt avskuren form på nerströmssidan. Följden blev att många broar skadades svårt. Vid medeltidens början byggde man om de skadade romerska broarna med bropelare som var spetsiga även nerströms.

En annan nyhet under medeltiden var ribbvalvet som bestod av invid varandra ställda, fribärande valvringar av kilformiga stenar. Över ringarna eller ribborna lades långa, flata stenar för att bära upp en f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fakta om bågbroar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-27]   Fakta om bågbroar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1885 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×