Organisk Kemi

3 röster
21337 visningar
uppladdat: 2003-03-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Organiska föreningar

Kolföreningarna är inte uppbyggda av joner. Istället består de av molekyler, där atomerna är bundna med elektronparbindningar. Naturgas kan användas som bränsle och är ett alternativ till olja. Råolja, metan och kol är alla fossila bränslen, i motsats till ved, som räknas till boibränslen .
Alkanrena är mättade kolväten. CH3 kallas metygrupp. De ringformade alkanerna kallas cykloalkaner. Ringslutningen innebär att de innehåller exakt två väteatomer per kolatom. En viktig egenskap hos alkaner är att de inte är blandbara med vatten.

2,2,4 – trimetylpentan > isooktan som har oktantal 100.

En blytillsats i bensin har två funtioner. Dels smörjer bly delar av cylinderns ventiler, dels gör den att gasblandingen brinner jämnt. Det är denna senare egenskap hos brälnslet som anges med oktantalet. Bensin innehåler normalt bensen, som har oktantal över 100.

Kolkedjornas länd bestämmer alkanernas smält och kokpunkt och därmed deras användbarhet.
Alkaner används ofta som lösningsmedel. För fetter och lacker behövs organiska lösningsmedel.
Kring vätskor med låg kokpunkt finns alltid mycket ångor i luften. Ofta påverkar dessa nervsystemet på kort eller lång sikt vid inandning. Lösningsmedlen påverkar även huden, genom att lösa hudfettet.

Råolja liksom stenkol är fossila bränslen. De har bildats ur växtrester och djurrester, som under årmiljoner legat under ett stort tryck av överliggande lager av berg eller hav i en syrefri atmosfär (anaeorob).
Alkoholerna har
- högre smält/kokpunkt
- andra egenskaper som lösningsmedel
- större blandbarhet med vatten
- andra fysiologiska egenskaper
än alkanerna.

Metanol kan frmställas ur trä och kallas träsprit. Etanol framställdes ur potatis eller säd genom jäsning, men numera utgår man oftast från sockerbetor.

Dioler innehåller två OH grupper > glykol CH2OH-CH2OH.

Både metanol och etanol ger mindre energi per gram än alkanerna och är också hittlis dyrare än bensin. Kolväten som innehåller klor och andra halogener är ofta synnerligen stabila föreningar.

Organisk Kemi
Kolföreningar:
Kolföreningarna skiljer sej på flera sätt från oorganiska föreningar.
- Många typer av kol föreningar kan polymeriseras, dvs kopplas samman till mycket stora molekyler. (cellulosa)
- De organiska föreningarna är oftast molekylföreningar. Smält och kokpunkter är lägre än för oorganiska föreningar, där jonbindningar förekommer.
- Många kolföreningar löser sig dåligt i vatten. Ett typiskt exempel är fett.
- En reaktion mellan organiska ämnen sker ofta långsamt, därför att aktiveringsenergin för reaktionen är hög.

Alkener och alkyner är omättade kolväten.
Eten bildas vid raffinering av råolja, men också i naturen när frukt mognar.
Etenmolekylen har en dubbelbindning mellan sina kolatomer.
Eten + brom >...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organisk Kemi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-01-23

    detta var inte bra. en del små

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-25]   Organisk Kemi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1881 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×