Erich Maria Remarque

16 röster
22574 visningar
uppladdat: 2003-03-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Erich Maria Remarque, eller Erich Paul Remark, som hans födelsenamn löd, föddes år1898 i Osnabrück i Tyskland. Hans far, Peter Maria Kramer, som var en bokbindare, hade han aldrig någon nära kontakt till men hans mor, Anna Maria Kramer, höll han mycket kär. Familjen var romerskkatolsk och Remarque älskade många av de seder och företeelser som detta medförde och till konsekvens av faderns dåliga lön som bokbindare var familjen ofta tvungen att flytta, gick Remarque i två olika grundskolor innan han började i ”Catholic Preparande”, där han verkligen fick uppleva skönheten hos kyrkor, katolikisk konst etcetera. Den här tiden gav en någorlunda stor inverkan på hans skriftstil. År 1922, efter krigets slut, bytta han ut sitt mellannamn Paul mot Maria, förmodligen delvis för att ge ett bättre artistiskt intryck samt till en eventuell följd till sin mors bortgång, tre år tidigare. Han var väldigt förtjust i att skriva. Hans släkt hade ett franskt påbrå, vilket han utnyttjade i början av 1920-talet då han
hade lyckats få en novell publicerad. Den hade dock fått ett sådant dåligt mottagande att han, för att slippa förknippas med den, ändrade stavningen på sitt efternamn, Ramark, till sin franske farfaders variant, Remarque.

Remarque hade tre syskon. En bror och två systrar. Hans bror dog ganska ung. En av hans systrar, vid namn Elfriede, född 1903, blev, med en yxa, avrättad av det nazistiska styret, 1943. Domen kom sig antagligen på grund av hennes bror. Nazisterna var tvungna att få med sig folket och kunde därför inte tillåta att pacifism och krigsovilja cirkulerade i landet. Remarques bok, ”På västfronten intet nytt”, var en av de böcker som nazisterna försökte göra sig av med, år 1933. Alla butiker i Tyskland fick stränga order att inte sälja boken. Även filmpremiären blev förhindrad av nazistiska grupper. Remarque blev anklagad för pacifism och ansågs, av nazisterna, vara en förrädare. Han hade dock flyttat till Schweiz året innan. En flytt som medförde att han fick livet i behåll.

Även om Remarques premiärbok inte hade tagits emot allt för väl av nazisterna i Tyskland, var den dock mycket uppskattad och debatterad på andra platser runtom i världen. Boken, med den tyska titeln, ”Im Westen nichts Neues” (sv. ”På västfronten intet nytt”), trycktes år 1929 och efter endast tre år fanns den utgiven på 29 språk.

Remarque skrifter var väldigt influerade av hans egna upplevelser och livssituationer. Man kan nästan påstå att ”På västfronten intet nytt” var som en slags självbiografi för Remarque. Genom den boken bearbetade han sina egna intryck ifrån krigets fasor.

I november, år 1916, då Remarque var 18 år gammal och gick tredje året på Osnabruck´s Lehrerseminar, en lärarhögskola, blev han värvad till tysklands armé för det första världskriget som hade brutit ut två år tidigare. Efter en grundläggande träning blev han upptagen i en reservbataljon. Hans mor var dock svårt sjuk och han fick därför ofta skäl till permission för att besöka henne. I juni, 1917, skickades han till västfronten. Han räddade två män, varav den ena, hans klasskamrat, som hade blivit sårade av granatsplitter, ifrån krigsfältet till tryggheten. Hans klasskamrat dog dock på sjukhuset efter en, till dess, oupptäckt huvudskada. Denna incident gjorde Remarque helt förkrossad. Tillslut blev även Remarque skadad, och också han av granatsplitter. Detta skedde någon gång i början av år 1917. Han skickades till St. Vincenz sjukhus i Duisburg, där han stannade under ungefär ett och ett halvt år. Under denna tid avled hans moder vilket naturligtvis även medförde en svår sorg hos honom.

När han, ett år efter sin mors död, kom tillbaka ifrån sjukhuset återvände han till det ursprungliga träningslägret, där han tillbringade flera månader, till dess att kriget tog slut. Remarque hann alltså inte komma tillbaka till sin aktiva tjänst efter sjukhusvistelsen.
Remarque hade endast varit i tjänst i ett par månader men trots det hade kriget hunnit påverka honom tillräckligt mycket för att hela hans liv skulle komma att bli förändrat. Han hade fått en helt ny attityd till den enskilda individen. Han insåg att patriotism som ignorerade individen knappast gav en befrämjande verkan, varken till landet eller landets invånare.
Han återupptog sina studier fann han de äldre lärarna bära på en nästan löjlig attityd till krigen. Även många stadens ledare hade en tro på att krig kunde vara positivt och ärofyllt.
Efter avslutad utbildning, i juni år 1919, arbetade han som vikarie under de två följande åren, för att sedan tröttna på yrket. Han hade under denna tid påbörjat sin författarkarriär genom att ha skrivit en del mindre kända noveller. Efter vikarieyrket sökte han sig ifrån arbete till arbete och nyttjade sina kunskaper i såväl pianospel till skrivarkonst. Tillslut fann han ett arbete, där han trivdes, på en sportskrift vid namn Sport im Bild. Vid samma tid gifte han sig med en kvinna, vid namn Jutta Ilse Zambona, år 1925.

Under perioden 1926 till 1929 sysslade han med sportjournalistiken samt påbörjade ”På västfronten intet nytt”, boken, vilken skulle komma att bli startskottet till hans större karriär och berömmelse. Boken publicerades 1929 och blev till film ungefär ett år senare. Även den hjärtligt mottagen. Året därpå skrev han ytterligare en bok, vilken kan sägas vara en uppföljare till den föregående. ”Vägen tillbaka”, eller som dess originaltitel löd ”Der Weg zuruck”, gavs god kritik, men hamnade dock lite i skymundan efter På Västfront.

Remarque skrev i en väldigt personlig stil. Han skrev om sina upplevelser och inkluderade flera händelser, i bearbetad form, ifrån sitt verkliga liv. Ett exempel på det är en av karaktärerna i ”På västfronten intet nytt”, vid namn Kantoret. Denna person var helt influerad av en lärare som Remarque hade haft många konflikter med, vid den katolska skolan. Även namnet bar, som till synes, på en hel del likheter. Lärarens namn var Konschorek.

Remarque anlände till USA år 1939 och bosatte sig i Hollywood. Han omgavs omedelbart av flera, av de då aktuella, celebriteterna inom filmvärlden. Efter ett antal år tröttnade han dock på den ständiga glamour som omgav Hollywood och flyttade till New York. Under efterkommande ti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Erich Maria Remarque

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-04-24

  Ditt arbete är mycket fint skr

 • Inactive member 2007-05-10

  Bra skrivet, stort hjälp på vä

 • Inactive member 2008-01-21

  MVG!!

 • Inactive member 2009-11-23

  Vilka källor?

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-24]   Erich Maria Remarque
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1872 [2020-09-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×