Galileo Galilei

6 röster
23931 visningar
uppladdat: 2003-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Biografi
Galileo Galilei föddes i Italien i mitten av 1500-talet. Hans pappa Vincenzo var musiker men försörjde sig på klädeshandel. Vincenzo tyckte att Galilei skulle bli ullhandlare eftersom det var ett bra och tryggt sätt att försörja sig på. Tyvärr visade pojken en studiebegåvning som inte gick att förbise. När han var 17 slopades ullhandlarplanerna och Galilei skickades för att studera vid universitetet i Pisa. Där blev han känd som ”grälmakaren” på grund av sitt eviga ifrågasättande av professorernas kunskap.

Under sitt första år vid universitetet kom han på sin första stora upptäckt: lagen om den enkla pendeln, dvs en pendel av en viss längd mäter alltid ut samma tid oavsett om svängningen är lång eller kort. Under sitt fortsatta liv gjorde Galilei en mängd viktiga upptäckter inom astronomi, mekanik och hydrostatik. Han blev också den första som insåg vikten av att noggrant jämföra teori med resultat innan teorin kan godtas.

Galileo Galilei utvecklade teleskopet och var den första som använde det till att titta ut mot rymden. Det han såg hjälpte honom bevisa saker ingen tidigare hade kunnat bevisa, till exempel att jorden rör sig runt solen istället för tvärtom.

Eftersom dessa nya idéer stred mot Bibeln blev påven och kyrkan väldigt arga på Galilei. De förbjöd honom att lära ut sina nya upptäckter. Trots detta gav han ut boken Dialogo. Påven blev ännu argare och Galilei tvingades göra avbön inför inkvisitionen. Innan sin död hann han ge ut ett verk till: Discorsi som anses vara hans viktigaste.

Galileis upptäckter och deras betydelse
Lagarna för fallrörelse, lagen om den enkla pendeln, tröghetsprincipen, kikaren, jupiters månar, termometern De flesta av Galileis upptäckter har fått stor betydelse för senare forskning. Man skulle till exempel kunna hävda att hans idé om att vända teleskopet mot himlen har varit grundläggande för all efterkommande rymdforskning. Idag kan idén verka enkel och lätt att komma på men som alla experiment gäller det att vara den FÖRSTA som kommer på det.
Galileis första upptäckt, lagen om den enkla pendeln, ledde så småningom till att man kunde bygga pendelklockor vilket revolutionerade tidmätningen. Lagarna för fallrörelse, det vill säga att två kroppar av samma storlek faller till marken lika fort oberoende av vikt och att en fallande kropp hela tiden ökar sin hastighet i jämn takt, var grundläggande för att en rad experiment inom fysiken skulle kunna genomföras. Samma sak gäller för tröghetsprincipen som till exempel ledde fram till Newtons formel som förklarade varför himlakropparna rör sig som de gör.
Galileis upptäckt om hur en utslungad projektil rör sig fick betydelse för hur man räknar ut hur man ska sikta när man till exempel skjuter upp en rymdfarkost eller avfyrar en missil. Upptäckten fick även den betydelse för Newtons forskning om himlakropparna.

Även på andra sätt än de rena upptäckterna revolutionerade Galilei världen. Genom att våga trotsa påven och den katolska kyrkan bidrog han till att denna institutions makt och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Galileo Galilei

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-02-20

    Blev du verkligen godkänd på d

  • Inactive member 2010-09-21

    tja

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-23]   Galileo Galilei
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1867 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×