Anorexia & Bulimi

20531 visningar
uppladdat: 2003-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Anorexia nervosa

Symptom:

*Oförmåga att hålla kroppsvikten över nedre normalgräns, eller 15% under förväntad normalvikt.
*Stark rädsla för att gå upp i vikt
*Störd kroppsuppfattning, individen tycker sig vara för tjock och/eller för stor, trots uppenbar undervikt.
*Tränar/ motionerar överdrivet mycket
*Menstruationsbortfall, håravfall, obalans i salt och vätskehalt i kroppen.

Orsaker

*Vi lever i ett informationssamhälle, där unga människor hela tiden matas med information om hur vi ska se ut och vara.
*Kvinnoidealen (främst kvinnor drabbas) har förändrats, högre sociala krav på perfektion.
*Ett behov av att kontrollera sitt liv, genom att kontrollera sin kropp.
*Bantning som urartat
*Tidigare liggande problem, som gör att individen känner obehag och äckel inför sin egen kropp.


*Socialkulturella faktorer är definitiv bidragande krafter.

Det finns ingen direkt medicinsk förklaring till Anorexia Nervosa

Åtgärder:

*Stoppa självsvälten.
*Ätträning, först med kolhydrater, sedan grönsaker och sist proteiner.
*Stöd och motivation från kunnig personal.
*Psykoterapi och psykiatrisk behandling.

Hur många drabbas?

Ingen vet exakt hur många som drabbas, eftersom sjukdomsförloppet ofta pågår i det fördolda.
Ofta uppmärksammas inte sjukdomen förens förloppet är långt gånget.

Bulimia Nervosa

Bulimia nervosa är nära besläktat med anorexia nervosa.

Symptom

*Tvångstankar om att snabbt äta stora mängder mat.
*Kräkningar, eller försök till kräkningar för att ”bli av med maten”.
*Överdrivet bruk av laxermedel.
*Isolering (för att få hetsäta ifred)
*Fixerad vid sitt eget utseende.
*Stark rädsla för att gå upp i vikt.

Orsak:

*Viktfobi
*Depression
*Socialkulturella faktorer (liksom vid anorexia nervosa)
*Kontrollbehov.

Det finns inte heller här någon medicinsk förklaring, men man har kunnat konstatera låg seratoninhalt i hjärnan hos bulimiker, viket har en effekt av att öka suget efter kolhydrater.
Låg seratoninhalt förekommer också ofta vid depressioner.

Barn med följande sociala förhållanden är överrepresenterade i när det gäller Bulimi:
*Missbruksmiljöer
*Ena eller båda föräldern avliden
*Skilsmässa
*Föräldrar med depressioner.


Åtgärder:
*Individen får lära sig föra matdagbok.
*Träning av regelbundet ätande på regelbundna tider.
*Får lära sig att identifiera utlösande situationer, och lära sig hantera dessa på annat sätt än hetsätning.
*Hitta alternativa förhållningssätt till sina problem.
*Läkemedel. Preparatet Fluoxetin, som höjer seratoninhalten i hjärnan har visat sig särskilt effektiv vid behandling av bulimiker.

Hur vanligt förekommande?

Mycket svårt att avgöra, eftersom en bulimiker i ännu större grad än anorektikern har ett dolt sjukdomsförlopp.
Däremot räknar man med att ca 30% av alla överviktiga, har en övervikt orsakad av hetsätning.

Orsaker till utvecklande av anorexi och bulimi.

Det finns alltså ingen direkt orsak till anorexia och bulimi, som vetenskapen kan se, däremot finns det mängder med teorier.

Däremot har man kunnat se ett mönster i individernas familjeförhållanden och relationer till nära anhöriga. Sammanställningen nedan är gjord av Psykoanalytikern Mara Selvini-Palazzoli från Italien: Det finns fem familjetyper som är överrepresenterade:


1) Insnärjning. Otydliga gränser mellan barn och vuxna.

2) Överbeskydd. Familjemedlemmarna skyddar varandra från konfrontation och konflikter

3) Rigiditet. Familjen och dess medlemmar har svårt att anpassa sig till nya situationer, t.ex. att barnen växer upp.

4) Konfliktundvikande. Familjen har svårt att hantera och lösa konflikter. Familjemedlemmarna samarbetar för att hindra konflikter från att komma i dager.

5) Föräldrakonflikt. Det finns en dold konflikt mellan föräldrarna, som det anorektiska barnet försöker dra uppmärksamheten från.

Sammanfattning:

Teorierna om anorexia och bulimi är många. Även om ingen teori räcker för att förklara vare sig anorexia eller bulimi, kan man ändå hitta vissa förklaringar, och skapa förståelse för dessa sjukdomstillstånd.

I korthet kan man sammanfatta en helhetssyn på problemen

Svårigheter av olika slag under uppväxten leder till att den blivande anorektikern/ bulimikern får svårt att utveckla den inre trygghet och självkänsla som krävs för att klara ett självständigt och vuxet liv.
Detta resulterar i en ökad känslighet för omgivningens krav och påverkan. Yttre påfrestningar som familjeproblem eller separationer ökar den inre osäkerheten och tryggheten.

Att vara smal är att vara stark och lyckad, det är budskapet som förmedlas i dagens kroppsfixerade samhälle. för den som känner sig osäker och otrygg kan sådana enkla sanningar bli ett sätt att minska den inre otryggheten. Det i sin tur kan leda till en fixering vid att håla sig smal och en rädsla för att bli tjock, vilket i sin tur ofta resulterar i ett anorektiskt beteende med intensiv bantning som följd...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Anorexia & Bulimi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-23]   Anorexia & Bulimi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1859 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×