Data virus

1 röster
14015 visningar
uppladdat: 2003-03-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning!

Nya farliga virus upptäcks 2
varje dag! 2
Vad är ett datavirus? 2
Likartade fenomen 2
Trojaner 2
Logisk bomb 2
Mask 3
Droppers 3
Mail-virus 3
Hur kan jag skydda mig? 3

Nya farliga virus upptäcks
varje dag!

Det är faktiskt sant. Nya virus av olika sort upptäcks varje dag på datorer runt om i världen. Vissa är farliga och kan förstöra många månaders arbete och ibland hela datorns sparade information. Andra märks nästa inte, och är mer eller mindre ofarliga. Men trevliga och välkomna är dock aldrig datavirus.

Vad är ett datavirus?
Ett datavirus är ingen sjuktom eller form av bakterie som smittas mellan datorerna, utan ett program som mångfaldigar sig utan användarens (Den som använder datorns) tillstånd och sprids via andra program från dator till dator. Huvudsyftet med ett virus är expandera i antal. Precis som de biologiska virus är nyckelordet spridning nyckelordet. De påminner mycket om datavirusets sätt att arbeta, och troligtvis är det därför det kallas så.

Datavirus innehåller endast mekanismer för sin spridning, inte för vad den ska göra. Den del av koden som ger order om andra saker utöver att sprida och gömma sig kallas ”payload”, dvs last på svenska. Det finns många olika varianter på laster, till exempel destruktiva, skämtsamma eller med ingen effekt alls. Precis som i naturen så får ett snabbt destruktivt virus inte någon större spridning. De skulle döda sin värd dators datasystem innan den skulle hinna sprida sig vidare.

När en dator sätts på måste olika program och rutiner köras för att den ska starta och användaren kan börja använda den. Ett virus försöker någonstans på vägen lägga in sig så att det aktiveras.

Likartade fenomen
Det finns andra fenomen som folk uppfattar som virus, men som inte är det.
Trojaner är program som gör något användaren inte vill, exempel: Medan en bild på USAs flagga visas och nationalsången spelas söker den på hårddisken efter lösenord. När den hittar något försöker den använda modemet för att sända iväg dessa.

Logisk bomb innebär att när vissa villkor uppfylls händer något användaren inte vill. Till exempel: En programmerare får sparken. Innan han slutar lägger han in en kod som innebär att när ett år har gått raderas all data.

Mask är när en process i ett system som startar andra processer. Det påminner mycket om datavirus. Enda skillnaden är att virus ändrar permanent på systemet medan masken ändrar endast flyktigt. Den kan liknas vid ett elektroniskt kedjebrev. Skulle en mask ha en destruktiv del kan den utplåna stora mängder data snabbt. Den viktigaste skillnaden mellan mask och virus är spridningshastigheten. Ett virus tar timmar eller dagar för att sprida sig, medan en mask tar från minuten ner till några sekunder

Droppers är en trojan som vid en viss tidpunkt lämnar ifrån sig ett virus.

Mail-virus
Virus via e-mail är ett mycket omdiskuterat ämne. Ofta kommer virusvarningar om olika farliga mail-virus som ska vara i omlopp. Det mest kända av dessa är nog det sk. ”Good-time” viruset, som enligt ryktet ska vara mycket farligt. Det tvistas mycket om huruvida virus verkligen KAN sprida sig genom text- och bildfiler samt e-mail. Enligt källorna till artikeln är inte så fallet.
Ett virus finns inuti ett program. För att viruset ska kunna lösgöra sig från programmet så måste programmet köras dvs startas. En text- eller bildfil körs ju aldrig, och innehåller inte samma mekanismer som en körbar fil (dvs. Ett program av något slag).
Dock finns det ett sätt för virus att spridas via e- mail, men det är inte genom att vi läser mailet som det ibland kan påstås, utan när vi får en fil skickad till oss. En körbar fil som vi startar och använder. DÅ först kan viruset komma in i våran dator.

Hur kan jag skydda mig?
Man kan dock skydda sig väldigt bra mot datavirus i dag. Störst risk löper de som jobbar vid olika datorer och bär arbetet med sig på diskett mellan de olika datorerna. Och de som använder sig av lokala eller globala nätverk, som tillexempel i ett stort kontorskomplex eller de som surfar

på internet och laddar hem filer därifrån.
Men, för n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Data virus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-19

    Ett mistag i texten under rubr

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-19]   Data virus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1840 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×