Matematiklektioner på video - Hur studenter använder hjälp på Internet

1387 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet för detta examensarbete var att utreda hur elever förhåller sig till läxhjälp på Internet i form av inspelade matematiklektioner på video. Samtidigt var syftet att utreda fördelarna och nackdelarna med denna teknik samt vad som krävs av en lärare för att använda sig av detta arbetssätt. Den empiriska delen av arbetet gick ut på att jag spelade in sju olika matematiklektioner på cirka fem minuter vardera där teorigenomgångar varvades med lösta uppgifter. Jag lade sedan ut dessa filmer på en hemsida och informerade om den vid tre olika matematiklektioner. Tanken var sedan att se hur stort intresset var hos eleverna och detta utvärderades med en enkätundersökning och en gruppintervju samt en mindre intervju med matematikläraren för klassen. Resultatet av undersökningen var att intresset var tämligen svalt. Endast en ur klassen hade sett någon film och många av de andra uppgav att orsaken till att de inte hade gått in på hemsidan var att de hade glömt bort det eller helt enkelt inte brydde sig om det. Samtidigt svarade alla utom en att de tyckte att det var en bra idé att använda filmer på det här sättet. Av gruppintervjun framkom bland annat att filmens fördelar kontra lösta uppgifter i textform främst var att film erbjuder större möjligheter till att förklara teorierna bakom uträkningarna. Enkätundersökningen gav också ett annat bra skäl till att använda filmer nämligen att de flesta har dator och Internet hemma och att de går att titta på flera gånger. Orsaken till det svala intresset av filmerna trots att nästan hela klassen tyckte att det var en bra idé kan bero på en mängd orsaker. Det framkom av enkätundersökningen att många har ett bra kontaktnät för att fråga om matematik där mer än hälften frågade föräldrar eller syskon. Att arbeta i grupp verkar också vara vanligt. Gruppintervjun visade också att det är vanligt att hellre vänta till nästa matematiklektion när eleverna inte förstår en uppgift istället för att söka hjälp. Samtidigt har eleverna många ämnen parallellt vilket kan göra att matematiken ibland kommer lite i skymundan medan behovet av hjälp hemma i ämnet är störst innan ett prov. Skall det vara lyckat att använda filmer på Internet på detta sätt så krävs att arbetssättet blir förankrat hos eleverna. Genom att förflytta uppgifter och in...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Matematiklektioner på video - Hur studenter använder hjälp på Internet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Matematiklektioner på video - Hur studenter använder hjälp på Internet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18367 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×