Samhällets inverkan på Östersjön: jordbrukets och transporters påverkan

1867 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Resultatet av arbetet visar att jordbruket släpper ut växtnäringsämnen som kväve och fosfor som bidrar till övergödningen i Östersjön, användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket bidrar till böla att faunan kan försvinna eller dö i Östersjöområdet. Transporter har stora utsläpp av dioxiner och kväveoxider. Dioxinerna anrikas i Östersjönsmiljö vilket påverkar de djur som är högst upp i näringskedjan negativt och kväveoxiderna bidrar till övergödningen i Östersjön. Polen står för den största jordbrukspåverkningen på Östersjön, detta då de har de största utsläppen av både kväve och fosfor. Polen använder även mest bekämpningsmedel inom jordbruket vilket direkt leder till höga utsläpp. Tyskland jämte Ryssland är de länder som har de största transport påverkningarna på Östersjön. Tyskland har den högsta totala nationella transport sträckan år 2003 av alla länder runt Östersjön (med reservation att Rysslands statistik inte finns tillgänglig) medan Ryssland har de högsta utsläppen av kväveoxider från transportfordon år 2003. EU har anstiftat ett antal förbättrings åtgärder som ska minska utsläppen från jordbruket och transporterna (med reservation att dessa inte omfattar Ryssland). Förbättringsåtgärderna för jordbruket innebär att man ska rikta sina resurser till områden som är i störst behov av att minska sina utsläpp av kväve och fosfor. Dessutom ska farliga bekämpningsmedel som används inom jordbruket ska bytas ut mot mindre farliga. Förbättringsåtgärderna inom transporter omfattar två program Marko polo och Euro 5 dessa ska se till att människorna ska börja använda alternativa transportsätt som inte släpper ut lika mycket föroreningar. Samt se till att tillverkarna av transportfordon utvecklar nya metoder som gör att, deras förbränningsmoto...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samhällets inverkan på Östersjön: jordbrukets och transporters påverkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Samhällets inverkan på Östersjön: jordbrukets och transporters påverkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18257 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×