Företaget Manchester United : En kontraktsekonomisk studie

1359 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna kontraktsekonomiska studie behandlar fotbollsklubben och företaget Manchester United, en av världens största och framgångsrika klubbar alla kategorier. Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels att begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga nuvärdesmaximerande företag utifrån kontraktsekonomisk teori. Den ekonomiska teori som ihuvudsak används i uppsatsen är kontraktsekonomisk teori som innefattar teorier om kontraktsnät, principal-agentrelationer och transaktionskostnader. Uppsatsen tar främst upp det som skiljer Manchester United från ett traditionellt företag. De kontraktsparter som vi fokuserar på är spelare, supportrar och sponsorer då dessa kontraktsparter är unika för företag som Manchester United. Kontrakten Manchester United har med sina spelare är till skillnad från traditionella anställningskontrakt tidsbegränsade. En förklaring till detta är att spelaren är användbar för Manchester United under ett fåtal år. Spelarkontrakten är även icke uppsägningsbara. En förklaring till detta är att det är en riskfylld verksamhet att vara spelare och spelarna har haft tillräcklig styrka i kontraktsrelationen för att få fotbollsklubben att stå för risken. Ekonomiska framgångar är åtminstone på lång sikt beroende på att de sportsliga framgångarna fortsätter. Sportsliga framgångar ger tillströmning av nya kunder och ger Manchester United möjlighet att skriva förmånliga sponsoravtal vilket påverkar företagets ekonomi på lång sikt. Det finns även många likheter mellan traditionella företag och Manchester United. Till skillnad från en del andra fotbollsklubbar ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Företaget Manchester United : En kontraktsekonomisk studie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Företaget Manchester United : En kontraktsekonomisk studie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18214 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×