Personval och medier : en komparativ innehållsanalys av de svenska partiledarnas framställning i Svenska Dagbladet och på Internet

1869 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur partiledarnas personlighet beskrivs i medierna och hur de själva väljer att profilera sig. Detta gör vi genom en fallstudie där vi jämför en intervjuserie från Svenska Dagbladet med partiledarnas presentationer på respektive partis officiella hemsida. Därmed kommer vi att undersöka eventuella skillnader mellan partiledarnas image och profil. Syftet är även att se hur infotainment, den förändrade journalistrollen, PR och politisk reklam och könsroller inverkar på den svenska politiken, samt hur de eventuellt samspelar med varandra i detta sammanhang. Frågeställning: Utifrån vårt syfte kommer våra frågeställningar att bli; Vilka teman ligger i fokus i artiklarna? Vad skiljer artiklarna åt? Vilka likheter finns det? Framställs de olika partiledarna på liknande sätt? Hur skiljer sig artiklarna från partiledarnas egna presentationer på respektive partis hemsida? Är imagen den samma som profilen? Finns det några tecken, i de valda fallen, på att infotainment, en förändrad journalistroll, PR och politisk reklam, samt könsroller inverkar på den svenska politiska kommunikationen? Analys & resultat: När det gäller de analyserade fallen kom vi fram till att det bland annat förekommer skillnader mellan hur manliga respektive kvinnliga partiledare framställs. Både på hemsidorna och i Svenska Dagbladet tenderar de kvinnliga politikerna att framställas på ett varmare och mer känslomässigt vis, medan männen tillskrivs mer manligt stereotypa egenskaper som t.ex. ledarskapsegenskaper. Samtidigt finns det de fall som bryter mot detta stereotypiska tänkande. Vi ser även att våra teorier om en amerikansk influens i det svenska politiska samhället till viss del stämmer överens med de fall vi valt att analysera. Bland annat går det att se att underhållning och politik blir allt mer integrerat med varandra, men samtidigt är det upp till den enskilde individen att dela med sig av sin privata sfär, som i många ögon anses vara underhållande. Den individuella personen har även fått en mer central roll inom den svenska politiken, då man ofta talar om "jag" och inte "vi". Även journalistiken har ändrats, ans...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Personval och medier : en komparativ innehållsanalys av de svenska partiledarnas framställning i Svenska Dagbladet och på Internet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Personval och medier : en komparativ innehållsanalys av de svenska partiledarnas framställning i Svenska Dagbladet och på Internet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18144 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×